BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 908 | Date: 20-Jul-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની

  No Audio

Koi Jwala Moti, Koi Jwala To Nani

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1987-07-20 1987-07-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11897 કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની,
   સંસારે સંસારે દેખાયે તો પ્રગટેલી હોળી
રહે ધૂંધવાયેલા ચિત્ત તો સહુના,
   નાની શી ચિનગારી પણ પ્રગટાવે મોટી હોળી
કરે સહુ સાચા કે ખોટા, ના કહેવાયે ખોટા,
   કહો જ્યાં ખોટા, પ્રગટે ત્યાં તો મોટી હોળી
મન ભરેલું રહે, શંકાથી તો જગમાં,
   જડે ના ઓસડ તો એનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
વહેમના વમળોથી રહે ભરેલા હૈયાં,
   ભૂતના ભાગે જો વહેમનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
સ્વાર્થથી ભરેલા રહે હૈયાં તો સહુના,
   ટકરાતા સ્વાર્થ પણ નાનો, પ્રગટાવે એ મોટી હોળી
નિરાશાની આગમાં ખાખ થયેલા હૈયામાં,
   મશ્કરીની નાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો એ મોટી હોળી
રહે દુભાયેલા હૈયા કંઈકના તો જગમાં,
   અવગણનાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો મોટી હોળી
અસંતોષે ભિંસાયા છે હૈયા તો સહુના,
   મૂકે માઝા જો એની, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
Gujarati Bhajan no. 908 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની,
   સંસારે સંસારે દેખાયે તો પ્રગટેલી હોળી
રહે ધૂંધવાયેલા ચિત્ત તો સહુના,
   નાની શી ચિનગારી પણ પ્રગટાવે મોટી હોળી
કરે સહુ સાચા કે ખોટા, ના કહેવાયે ખોટા,
   કહો જ્યાં ખોટા, પ્રગટે ત્યાં તો મોટી હોળી
મન ભરેલું રહે, શંકાથી તો જગમાં,
   જડે ના ઓસડ તો એનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
વહેમના વમળોથી રહે ભરેલા હૈયાં,
   ભૂતના ભાગે જો વહેમનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
સ્વાર્થથી ભરેલા રહે હૈયાં તો સહુના,
   ટકરાતા સ્વાર્થ પણ નાનો, પ્રગટાવે એ મોટી હોળી
નિરાશાની આગમાં ખાખ થયેલા હૈયામાં,
   મશ્કરીની નાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો એ મોટી હોળી
રહે દુભાયેલા હૈયા કંઈકના તો જગમાં,
   અવગણનાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો મોટી હોળી
અસંતોષે ભિંસાયા છે હૈયા તો સહુના,
   મૂકે માઝા જો એની, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī jvālā mōṭī, kōī jvālā tō nānī,
saṁsārē saṁsārē dēkhāyē tō pragaṭēlī hōlī
rahē dhūṁdhavāyēlā citta tō sahunā,
nānī śī cinagārī paṇa pragaṭāvē mōṭī hōlī
karē sahu sācā kē khōṭā, nā kahēvāyē khōṭā,
kahō jyāṁ khōṭā, pragaṭē tyāṁ tō mōṭī hōlī
mana bharēluṁ rahē, śaṁkāthī tō jagamāṁ,
jaḍē nā ōsaḍa tō ēnuṁ, pragaṭē tyāṁ mōṭī hōlī
vahēmanā vamalōthī rahē bharēlā haiyāṁ,
bhūtanā bhāgē jō vahēmanuṁ, pragaṭē tyāṁ mōṭī hōlī
svārthathī bharēlā rahē haiyāṁ tō sahunā,
ṭakarātā svārtha paṇa nānō, pragaṭāvē ē mōṭī hōlī
nirāśānī āgamāṁ khākha thayēlā haiyāmāṁ,
maśkarīnī nānī cinagārī, pragaṭāvē tō ē mōṭī hōlī
rahē dubhāyēlā haiyā kaṁīkanā tō jagamāṁ,
avagaṇanānī cinagārī, pragaṭāvē tō mōṭī hōlī
asaṁtōṣē bhiṁsāyā chē haiyā tō sahunā,
mūkē mājhā jō ēnī, pragaṭē tyāṁ mōṭī hōlī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, he is shedding light on how all humans are burning in the fire of their own negativity.
He is saying...
Some flames are big, while, some flames are small, everywhere in this world holi (fire) is only seen.
Everyone’s perception and conscience is clouded, even a small spark ignites into holi (fire).
Everyone indulges in wrong and right deeds, but wrong deeds are not spoken about. If it is told, then it ignites into holi (fire).
Hearts are full with suspicion in this world, cannot find any answer to it, then it ignites into holi (fire).
Whirlpool of superstition is present in every heart, if the ghost of this superstition doesn’t go away, then it ignites into holi (fire).
All hearts are filled with selfishness, colliding of respective selfishness ignites into holi (fire).
Burnt in the fire of disappointments, such hearts, even with small spark of humour, ignites into holi (fire).
Broken hearts are many in this world, with spark of ignorance, it ignites into holi (fire).
Everyone’s hearts is rubbed in dissatisfaction, when spoken about it endlessly, it ignites into holi (fire).
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that today in this world everyone is burning in the fire of their own creation of suspicion, superstition, selfishness, disappointments, dissatisfaction, and so on. Holi is symbolising burning hearts. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is guiding us that we should overcome such negativity which is destroying us and focus on the positivity in life. We are the prisoners of our minds, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to create fulfilling, loving peaceful environment within us. And, that positivity will transpire around us too.

First...906907908909910...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall