Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 908 | Date: 20-Jul-1987
કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની
Kōī jvālā mōṭī, kōī jvālā tō nānī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 908 | Date: 20-Jul-1987

કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની

  No Audio

kōī jvālā mōṭī, kōī jvālā tō nānī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-07-20 1987-07-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11897 કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની

   સંસારે-સંસારે દેખાયે તો પ્રગટેલી હોળી

રહે ધૂંધવાયેલા ચિત્ત તો સહુના

   નાની શી ચિનગારી પણ પ્રગટાવે મોટી હોળી

કરે સહુ સાચા કે ખોટા, ના કહેવાયે ખોટા

   કહો જ્યાં ખોટા, પ્રગટે ત્યાં તો મોટી હોળી

મન ભરેલું રહે શંકાથી તો જગમાં

   જડે ના ઓસડ તો એનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી

વહેમના વમળોથી રહે ભરેલા હૈયાં

   ભૂતના ભાગે જો વહેમનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી

સ્વાર્થથી ભરેલા રહે હૈયાં તો સહુના

   ટકરાતા સ્વાર્થ પણ નાનો, પ્રગટાવે એ મોટી હોળી

નિરાશાની આગમાં ખાખ થયેલા હૈયામાં

   મશ્કરીની નાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો એ મોટી હોળી

રહે દુભાયેલા હૈયા કંઈકના તો જગમાં

   અવગણનાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો મોટી હોળી

અસંતોષે ભિંસાયા છે હૈયા તો સહુના

   મૂકે માઝા જો એની, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ જ્વાળા મોટી, કોઈ જ્વાળા તો નાની

   સંસારે-સંસારે દેખાયે તો પ્રગટેલી હોળી

રહે ધૂંધવાયેલા ચિત્ત તો સહુના

   નાની શી ચિનગારી પણ પ્રગટાવે મોટી હોળી

કરે સહુ સાચા કે ખોટા, ના કહેવાયે ખોટા

   કહો જ્યાં ખોટા, પ્રગટે ત્યાં તો મોટી હોળી

મન ભરેલું રહે શંકાથી તો જગમાં

   જડે ના ઓસડ તો એનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી

વહેમના વમળોથી રહે ભરેલા હૈયાં

   ભૂતના ભાગે જો વહેમનું, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી

સ્વાર્થથી ભરેલા રહે હૈયાં તો સહુના

   ટકરાતા સ્વાર્થ પણ નાનો, પ્રગટાવે એ મોટી હોળી

નિરાશાની આગમાં ખાખ થયેલા હૈયામાં

   મશ્કરીની નાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો એ મોટી હોળી

રહે દુભાયેલા હૈયા કંઈકના તો જગમાં

   અવગણનાની ચિનગારી, પ્રગટાવે તો મોટી હોળી

અસંતોષે ભિંસાયા છે હૈયા તો સહુના

   મૂકે માઝા જો એની, પ્રગટે ત્યાં મોટી હોળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī jvālā mōṭī, kōī jvālā tō nānī

   saṁsārē-saṁsārē dēkhāyē tō pragaṭēlī hōlī

rahē dhūṁdhavāyēlā citta tō sahunā

   nānī śī cinagārī paṇa pragaṭāvē mōṭī hōlī

karē sahu sācā kē khōṭā, nā kahēvāyē khōṭā

   kahō jyāṁ khōṭā, pragaṭē tyāṁ tō mōṭī hōlī

mana bharēluṁ rahē śaṁkāthī tō jagamāṁ

   jaḍē nā ōsaḍa tō ēnuṁ, pragaṭē tyāṁ mōṭī hōlī

vahēmanā vamalōthī rahē bharēlā haiyāṁ

   bhūtanā bhāgē jō vahēmanuṁ, pragaṭē tyāṁ mōṭī hōlī

svārthathī bharēlā rahē haiyāṁ tō sahunā

   ṭakarātā svārtha paṇa nānō, pragaṭāvē ē mōṭī hōlī

nirāśānī āgamāṁ khākha thayēlā haiyāmāṁ

   maśkarīnī nānī cinagārī, pragaṭāvē tō ē mōṭī hōlī

rahē dubhāyēlā haiyā kaṁīkanā tō jagamāṁ

   avagaṇanānī cinagārī, pragaṭāvē tō mōṭī hōlī

asaṁtōṣē bhiṁsāyā chē haiyā tō sahunā

   mūkē mājhā jō ēnī, pragaṭē tyāṁ mōṭī hōlī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is shedding light on how all humans are burning in the fire of their own negativity.

He is saying...

Some flames are big, while, some flames are small, everywhere in this world holi (fire) is only seen.

Everyone’s perception and conscience is clouded, even a small spark ignites into holi (fire).

Everyone indulges in wrong and right deeds, but wrong deeds are not spoken about. If it is told, then it ignites into holi (fire).

Hearts are full with suspicion in this world, cannot find any answer to it, then it ignites into holi (fire).

Whirlpool of superstition is present in every heart, if the ghost of this superstition doesn’t go away, then it ignites into holi (fire).

All hearts are filled with selfishness, colliding of respective selfishness ignites into holi (fire).

Burnt in the fire of disappointments, such hearts, even with small spark of humour, ignites into holi (fire).

Broken hearts are many in this world, with spark of ignorance, it ignites into holi (fire).

Everyone’s hearts is rubbed in dissatisfaction, when spoken about it endlessly, it ignites into holi (fire).

Kaka is explaining that today in this world everyone is burning in the fire of their own creation of suspicion, superstition, selfishness, disappointments, dissatisfaction, and so on. Holi is symbolising burning hearts. Kaka is guiding us that we should overcome such negativity which is destroying us and focus on the positivity in life. We are the prisoners of our minds, Kaka is urging us to create fulfilling, loving peaceful environment within us. And, that positivity will transpire around us too.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 908 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...907908909...Last