Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 910 | Date: 21-Jul-1987
વિશ્વાસે- વિશ્વાસે તો તું વધતો જા
Viśvāsē- viśvāsē tō tuṁ vadhatō jā

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 910 | Date: 21-Jul-1987

વિશ્વાસે- વિશ્વાસે તો તું વધતો જા

  No Audio

viśvāsē- viśvāsē tō tuṁ vadhatō jā

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1987-07-21 1987-07-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11899 વિશ્વાસે- વિશ્વાસે તો તું વધતો જા વિશ્વાસે- વિશ્વાસે તો તું વધતો જા

   શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ તો ભરતો જા

કદમ-કદમ તું આગળ તો ભરતો જા

   મક્કમતાથી ડગલાં ભરી, આગળ તું વધતો જા

નથી કદી તું એકલો, સાથ પ્રભુનો લેતો જા

   બનશે મારગ તારો સહેલો, આગળ તું વધતો જા

મોકે-મોકે કસોટી થાશે, વિશ્વાસ તું ખોતો ના

   હિંમત ધરી તું કસોટી તો દેતો જા

મૂકી વિશ્વાસ અન્યમાં, પ્રભુને એમાં જોતો જા

   સોંપી વ્યવહાર પ્રભુને, વિશ્વાસે વધતો જા

વિશ્વાસે સંસાર ચાલે, વિશ્વાસે તું ચાલતો જા

   વિશ્વાસના શ્વાસ ઊંડા તું લેતો જા

કૃપા `મા’ ની તો નવ મળે, વિશ્વાસ જો ઘટતો આવે

   રાખી વિશ્વાસ, કૃપાપાત્ર બનતો જા

વિશ્વાસે-વિશ્વાસે તો શક્તિ વધશે

   શક્તિનો સાથ સદા લેતો જા
View Original Increase Font Decrease Font


વિશ્વાસે- વિશ્વાસે તો તું વધતો જા

   શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ તો ભરતો જા

કદમ-કદમ તું આગળ તો ભરતો જા

   મક્કમતાથી ડગલાં ભરી, આગળ તું વધતો જા

નથી કદી તું એકલો, સાથ પ્રભુનો લેતો જા

   બનશે મારગ તારો સહેલો, આગળ તું વધતો જા

મોકે-મોકે કસોટી થાશે, વિશ્વાસ તું ખોતો ના

   હિંમત ધરી તું કસોટી તો દેતો જા

મૂકી વિશ્વાસ અન્યમાં, પ્રભુને એમાં જોતો જા

   સોંપી વ્યવહાર પ્રભુને, વિશ્વાસે વધતો જા

વિશ્વાસે સંસાર ચાલે, વિશ્વાસે તું ચાલતો જા

   વિશ્વાસના શ્વાસ ઊંડા તું લેતો જા

કૃપા `મા’ ની તો નવ મળે, વિશ્વાસ જો ઘટતો આવે

   રાખી વિશ્વાસ, કૃપાપાત્ર બનતો જા

વિશ્વાસે-વિશ્વાસે તો શક્તિ વધશે

   શક્તિનો સાથ સદા લેતો જા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

viśvāsē- viśvāsē tō tuṁ vadhatō jā

   śvāsē-śvāsē viśvāsa tō bharatō jā

kadama-kadama tuṁ āgala tō bharatō jā

   makkamatāthī ḍagalāṁ bharī, āgala tuṁ vadhatō jā

nathī kadī tuṁ ēkalō, sātha prabhunō lētō jā

   banaśē māraga tārō sahēlō, āgala tuṁ vadhatō jā

mōkē-mōkē kasōṭī thāśē, viśvāsa tuṁ khōtō nā

   hiṁmata dharī tuṁ kasōṭī tō dētō jā

mūkī viśvāsa anyamāṁ, prabhunē ēmāṁ jōtō jā

   sōṁpī vyavahāra prabhunē, viśvāsē vadhatō jā

viśvāsē saṁsāra cālē, viśvāsē tuṁ cālatō jā

   viśvāsanā śvāsa ūṁḍā tuṁ lētō jā

kr̥pā `mā' nī tō nava malē, viśvāsa jō ghaṭatō āvē

   rākhī viśvāsa, kr̥pāpātra banatō jā

viśvāsē-viśvāsē tō śakti vadhaśē

   śaktinō sātha sadā lētō jā
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

Keep moving forward by keeping utmost faith, every breath you take, you fill it only with faith.

Move one one step ahead, take your step with firm belief, and you continue moving forward.

You are not alone, God is always with you, with this faith, your path will become easy, and you continue moving forward.

Every step of the way, there will be a challenge for you, don’t lose your faith at all. Gather your strength and accept the challenge.

When you put faith in others, then see Divine in them, surrender yourself to Divine and continue moving forward.

This world is sustaining on faith, you also sustain in faith and continue taking deep breath in faith.

If you don’t receive grace from Divine Mother, and you find losing your faith, make efforts to become worthy of that grace.

With utmost faith, your energy and power will rise, always be in alignment with Divine Energy.

Kaka is explaining that unshakable belief that God is always with us, will only move you forward in life. All living beings are manifestations of Divine Energy and are sustained in it. Difficult situations are also addressed easily when our energy is aligned with Divine Energy. Utmost faith is only needed to invoke God and his blessings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 910 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...910911912...Last