BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 912 | Date: 22-Jul-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

શ્વાસેશ્વાસના લેખા તો લેવાશે, લખાવી આવ્યો શ્વાસ તો તું તારા

  No Audio

Shwaseshwas Na Lekha To Levashe, Lakhavi Avyo Shwas To Tu Tara

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-07-22 1987-07-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11901 શ્વાસેશ્વાસના લેખા તો લેવાશે, લખાવી આવ્યો શ્વાસ તો તું તારા શ્વાસેશ્વાસના લેખા તો લેવાશે, લખાવી આવ્યો શ્વાસ તો તું તારા
કરજે સમજીને ઉપયોગ તો એના, વધારો ના થાશે કદી તો એમાં
કરશે જ્યાં ક્રોધ તો તું, ચાલશે ઉતાવળે શ્વાસ તો તારા
ઘટાડો થાશે જલદી એમાં, બનશે એ તો ખોટના સોદા
કામમાં ડૂબી ઉત્તેજિત થાતા, ચાલશે ઉતાવળે શ્વાસ તો તારા
ભાન સામે જાશે તું તો ભૂલી, બનશે એ તો ખોટના સોદા
વેર તો ભભૂકી ઊઠશે જ્યાં, શ્વાસ પર ના રહેશે કાબૂ તારા
વિવેક પણ તારો જાશે ડૂબી, બનશે એ તો ખોટના સોદા
ઈર્ષ્યાની આગ હૈયે જાશે વ્યાપી, ઉતાવળે લેવાશે શ્વાસ તારા
પગ નીચે પણ ધરતી જાશે ધ્રુજી, બનશે એ તો ખોટના સોદા
છોડી ચિંતા તારા શ્વાસની, વહેશે હૈયે જ્યાં પ્રેમની ધારા
બનશે શ્વાસ તો તારા ધીમા, બનશે એ તો તારા પાકા સોદા
Gujarati Bhajan no. 912 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શ્વાસેશ્વાસના લેખા તો લેવાશે, લખાવી આવ્યો શ્વાસ તો તું તારા
કરજે સમજીને ઉપયોગ તો એના, વધારો ના થાશે કદી તો એમાં
કરશે જ્યાં ક્રોધ તો તું, ચાલશે ઉતાવળે શ્વાસ તો તારા
ઘટાડો થાશે જલદી એમાં, બનશે એ તો ખોટના સોદા
કામમાં ડૂબી ઉત્તેજિત થાતા, ચાલશે ઉતાવળે શ્વાસ તો તારા
ભાન સામે જાશે તું તો ભૂલી, બનશે એ તો ખોટના સોદા
વેર તો ભભૂકી ઊઠશે જ્યાં, શ્વાસ પર ના રહેશે કાબૂ તારા
વિવેક પણ તારો જાશે ડૂબી, બનશે એ તો ખોટના સોદા
ઈર્ષ્યાની આગ હૈયે જાશે વ્યાપી, ઉતાવળે લેવાશે શ્વાસ તારા
પગ નીચે પણ ધરતી જાશે ધ્રુજી, બનશે એ તો ખોટના સોદા
છોડી ચિંતા તારા શ્વાસની, વહેશે હૈયે જ્યાં પ્રેમની ધારા
બનશે શ્વાસ તો તારા ધીમા, બનશે એ તો તારા પાકા સોદા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śvāsēśvāsanā lēkhā tō lēvāśē, lakhāvī āvyō śvāsa tō tuṁ tārā
karajē samajīnē upayōga tō ēnā, vadhārō nā thāśē kadī tō ēmāṁ
karaśē jyāṁ krōdha tō tuṁ, cālaśē utāvalē śvāsa tō tārā
ghaṭāḍō thāśē jaladī ēmāṁ, banaśē ē tō khōṭanā sōdā
kāmamāṁ ḍūbī uttējita thātā, cālaśē utāvalē śvāsa tō tārā
bhāna sāmē jāśē tuṁ tō bhūlī, banaśē ē tō khōṭanā sōdā
vēra tō bhabhūkī ūṭhaśē jyāṁ, śvāsa para nā rahēśē kābū tārā
vivēka paṇa tārō jāśē ḍūbī, banaśē ē tō khōṭanā sōdā
īrṣyānī āga haiyē jāśē vyāpī, utāvalē lēvāśē śvāsa tārā
paga nīcē paṇa dharatī jāśē dhrujī, banaśē ē tō khōṭanā sōdā
chōḍī ciṁtā tārā śvāsanī, vahēśē haiyē jyāṁ prēmanī dhārā
banaśē śvāsa tō tārā dhīmā, banaśē ē tō tārā pākā sōdā

Explanation in English
He is saying...
Account of every breath will be taken, you have finite number of breaths, please utilise your breaths wisely, there will be no increment in number of breaths.
As you get angry, your heartbeat will rise, your breaths will deplete faster, that will be a trade of loss.
Drowned in lust, and in excitement, your heartbeat will get faster, and you will lose senses, that will be a trade of loss.
When feelings for revenge erupts in the heart, you will lose all the control on your heartbeats, you will also lose your humbleness, that will be a trade of loss.
When fire of jealousy spreads through your heart, your heartbeat will rise, the ground below your feet will also shake, that will be a trade of loss.
Leaving the worries about your breaths, when stream of love will flow in your heart, the heartbeat will slow down, that will be the trade of benefit.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is inspiring us to lead a life with peace and filled with love. Anger, worrying, jealousy, revenge are such emotions that rob us of our inner calling of our souls.

First...911912913914915...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall