BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 916 | Date: 23-Jul-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

લેનારના તો હાથ છે ઝાઝા, દેનારના તો છે બે

  No Audio

Lenar Na Haath Che Zaza, Denar Na To Che Be

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-07-23 1987-07-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11905 લેનારના તો હાથ છે ઝાઝા, દેનારના તો છે બે લેનારના તો હાથ છે ઝાઝા, દેનારના તો છે બે
મનમાં તો આ વિચાર કરજે, ધરીને હૈયે વિવેક
દોડનારાના પગ તો છે ઘણા, પકડનારાના છે તો બે - મનમાં...
અનેક મુખે સહુ કોઈ બોલે, સાંભળનારના કાન છે બે - મનમાં...
મુખે મુખે વાણી છે જુદી, એની વાણી તો છે એક - મનમાં...
કરશે શું તું ઉપકાર પ્રભુ પર, ઉપકાર છે પ્રભુના અનેક - મનમાં...
જ્ઞાને જ્ઞાને અહંમમાં તો ડૂબે, પરમ જ્ઞાની છે તો એ એક - મનમાં...
સમયની સાથે ચાલવું પડે તો, એ સમયથી તો પર છે - મનમાં...
અનેક આંખો એને જોવા ચાહે, એ બે આંખે સહુને જુએ - મનમાં...
અનેક મુખે તો ખોરાક લે છે, અન્નનો ભંડાર ભરે તો એ - મનમાં...
Gujarati Bhajan no. 916 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લેનારના તો હાથ છે ઝાઝા, દેનારના તો છે બે
મનમાં તો આ વિચાર કરજે, ધરીને હૈયે વિવેક
દોડનારાના પગ તો છે ઘણા, પકડનારાના છે તો બે - મનમાં...
અનેક મુખે સહુ કોઈ બોલે, સાંભળનારના કાન છે બે - મનમાં...
મુખે મુખે વાણી છે જુદી, એની વાણી તો છે એક - મનમાં...
કરશે શું તું ઉપકાર પ્રભુ પર, ઉપકાર છે પ્રભુના અનેક - મનમાં...
જ્ઞાને જ્ઞાને અહંમમાં તો ડૂબે, પરમ જ્ઞાની છે તો એ એક - મનમાં...
સમયની સાથે ચાલવું પડે તો, એ સમયથી તો પર છે - મનમાં...
અનેક આંખો એને જોવા ચાહે, એ બે આંખે સહુને જુએ - મનમાં...
અનેક મુખે તો ખોરાક લે છે, અન્નનો ભંડાર ભરે તો એ - મનમાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
lēnāranā tō hātha chē jhājhā, dēnāranā tō chē bē
manamāṁ tō ā vicāra karajē, dharīnē haiyē vivēka
dōḍanārānā paga tō chē ghaṇā, pakaḍanārānā chē tō bē - manamāṁ...
anēka mukhē sahu kōī bōlē, sāṁbhalanāranā kāna chē bē - manamāṁ...
mukhē mukhē vāṇī chē judī, ēnī vāṇī tō chē ēka - manamāṁ...
karaśē śuṁ tuṁ upakāra prabhu para, upakāra chē prabhunā anēka - manamāṁ...
jñānē jñānē ahaṁmamāṁ tō ḍūbē, parama jñānī chē tō ē ēka - manamāṁ...
samayanī sāthē cālavuṁ paḍē tō, ē samayathī tō para chē - manamāṁ...
anēka āṁkhō ēnē jōvā cāhē, ē bē āṁkhē sahunē juē - manamāṁ...
anēka mukhē tō khōrāka lē chē, annanō bhaṁḍāra bharē tō ē - manamāṁ...

Explanation in English
In this beautiful Gujarati he is shedding light on blessings of Divine Mother.
He is saying...
There are many hands to take, but there are only two hands to give.
Think about this in your mind, holding respect in your heart.
There are many legs of many runners, while there are only two legs of a catcher.
Many mouths speak at a time, but there are only two ears to listen.
Every mouth speaks differently, but her message is only one.
How can you repay God ? She has given blessings to many many.
Acquiring knowledge, you feel egotistical, Powerhouse of knowledge is only one.
We have no choice but to follow the trend of time, while She is above time.
Many eyes are longing to see her, while she is watching everyone with two eyes.
Every mouth that eats food, that treasure is provided by only her.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is reflecting on infinite blessings given to each and every one of us by Divine Mother. Many takers, many demands, many wanderers and so on. Still she is there for everyone, taking care of everyone, listening to everyone and providing to everyone. That is why she is Divine Mother.

First...916917918919920...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall