Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 917 | Date: 24-Jul-1987
સવારને સાંજમાં પલટાતી દીઠી, સાંજને રાતમાં બદલાતી દીઠી
Savāranē sāṁjamāṁ palaṭātī dīṭhī, sāṁjanē rātamāṁ badalātī dīṭhī

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 917 | Date: 24-Jul-1987

સવારને સાંજમાં પલટાતી દીઠી, સાંજને રાતમાં બદલાતી દીઠી

  No Audio

savāranē sāṁjamāṁ palaṭātī dīṭhī, sāṁjanē rātamāṁ badalātī dīṭhī

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1987-07-24 1987-07-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11906 સવારને સાંજમાં પલટાતી દીઠી, સાંજને રાતમાં બદલાતી દીઠી સવારને સાંજમાં પલટાતી દીઠી, સાંજને રાતમાં બદલાતી દીઠી

ફૂટતા પ્રભાતના કુમળા કિરણો, રાતને તો ત્યાં ભાગતી દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

ભરતીને ઓટમાં પલટાતી દીઠી, ઓટને ભરતીમાં બદલાતી દીઠી

પૂનમને અમાસમાં પલટાતી દીઠી, અમાસને પૂનમમાં બદલાતી દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

વિચારોની કડીને તૂટતી દીઠી, તૂટતી કડી સંધાતી દીઠી

કંઈક કળીઓ મૂરઝાતી દીઠી, મૂરઝાતી કળીને ખીલતી દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

ધારાને ઉપર તો ચડતી દીઠી, ચડતી ધારાને તો પડતી દીઠી

ગતિ સદા આ ચાલતી દીઠી, ગતિ આ બદલાતી ના દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

પાપીને પુણ્યશાળી બનતા દીઠા, પુણ્યશાળીને પાપ કરતા દીઠા

ધર્મીને ક્રૂર તો બનતા દીઠા, ક્રૂરને તો ધર્મી બનતા દીઠા

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

વહેણને તો નીચે વહેતાં દીઠા, કંઈકને એમાં તણાતા દીઠા

સ્થિર તો કોઈ વિરલા દીઠાં, બની અડગ ઊભા રહેતા દીઠા

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી
Increase Font Decrease Font

સવારને સાંજમાં પલટાતી દીઠી, સાંજને રાતમાં બદલાતી દીઠી

ફૂટતા પ્રભાતના કુમળા કિરણો, રાતને તો ત્યાં ભાગતી દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

ભરતીને ઓટમાં પલટાતી દીઠી, ઓટને ભરતીમાં બદલાતી દીઠી

પૂનમને અમાસમાં પલટાતી દીઠી, અમાસને પૂનમમાં બદલાતી દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

વિચારોની કડીને તૂટતી દીઠી, તૂટતી કડી સંધાતી દીઠી

કંઈક કળીઓ મૂરઝાતી દીઠી, મૂરઝાતી કળીને ખીલતી દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

ધારાને ઉપર તો ચડતી દીઠી, ચડતી ધારાને તો પડતી દીઠી

ગતિ સદા આ ચાલતી દીઠી, ગતિ આ બદલાતી ના દીઠી

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

પાપીને પુણ્યશાળી બનતા દીઠા, પુણ્યશાળીને પાપ કરતા દીઠા

ધર્મીને ક્રૂર તો બનતા દીઠા, ક્રૂરને તો ધર્મી બનતા દીઠા

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી

વહેણને તો નીચે વહેતાં દીઠા, કંઈકને એમાં તણાતા દીઠા

સ્થિર તો કોઈ વિરલા દીઠાં, બની અડગ ઊભા રહેતા દીઠા

ચક્રની આ ધારા ચાલતી દીઠી, કદી એ બદલાતી ના દીઠી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
savāranē sāṁjamāṁ palaṭātī dīṭhī, sāṁjanē rātamāṁ badalātī dīṭhī

phūṭatā prabhātanā kumalā kiraṇō, rātanē tō tyāṁ bhāgatī dīṭhī

cakranī ā dhārā cālatī dīṭhī, kadī ē badalātī nā dīṭhī

bharatīnē ōṭamāṁ palaṭātī dīṭhī, ōṭanē bharatīmāṁ badalātī dīṭhī

pūnamanē amāsamāṁ palaṭātī dīṭhī, amāsanē pūnamamāṁ badalātī dīṭhī

cakranī ā dhārā cālatī dīṭhī, kadī ē badalātī nā dīṭhī

vicārōnī kaḍīnē tūṭatī dīṭhī, tūṭatī kaḍī saṁdhātī dīṭhī

kaṁīka kalīō mūrajhātī dīṭhī, mūrajhātī kalīnē khīlatī dīṭhī

cakranī ā dhārā cālatī dīṭhī, kadī ē badalātī nā dīṭhī

dhārānē upara tō caḍatī dīṭhī, caḍatī dhārānē tō paḍatī dīṭhī

gati sadā ā cālatī dīṭhī, gati ā badalātī nā dīṭhī

cakranī ā dhārā cālatī dīṭhī, kadī ē badalātī nā dīṭhī

pāpīnē puṇyaśālī banatā dīṭhā, puṇyaśālīnē pāpa karatā dīṭhā

dharmīnē krūra tō banatā dīṭhā, krūranē tō dharmī banatā dīṭhā

cakranī ā dhārā cālatī dīṭhī, kadī ē badalātī nā dīṭhī

vahēṇanē tō nīcē vahētāṁ dīṭhā, kaṁīkanē ēmāṁ taṇātā dīṭhā

sthira tō kōī viralā dīṭhāṁ, banī aḍaga ūbhā rahētā dīṭhā

cakranī ā dhārā cālatī dīṭhī, kadī ē badalātī nā dīṭhī
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan,
He is saying...
We have seen morning turning into evening, and evening turning into night.
With rising of soft sun rays of early morning, we have seen the night disappearing,
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
We have seen high tide turning into low tide and also seen low tide turning into high tide,
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
We have seen full moon turning into new moon and new moon again turning into full moon,
The wheel of the universe keeps moving and the order never changes.
We have seen breaking of chain of thoughts, and we have also seen joining back of the chain of thoughts,
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
We have seen many flower buds dying and we have also seen flower buds blooming,
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
We have seen everything rising up and we also seen the falling of the risen, such movement is always seen, and the order never changes,
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
We have seen sinners turning into virtuous and we have also seen virtuous turning into sinners.
We have seen a religious person becoming cruel and we have also seen cruel becoming religious,
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
We have seen streams flowing down, and we have seen many getting dragged in the flow.
We have seen stillness only in few rare ones, we have seen them standing firm and tall.
The wheel of the universe keeps moving, and the order never changes.
Kaka is explaining that the only constant thing in this universe is change. Everything and everyone changes. Only thing that remains same is the order of the change. He has explained this by many examples like day and night, high tide and low tide, full moon and new moon, highs and lows, life and death, good and bad, and so on. He is also explaining that the cosmic arrangement is such that it moves in Synergy with the universal consciousness, and in this cosmic arrangement, everything serves a purpose. He is explaining the Law of the Nature that everything is cohesive and together. Each one is everything and everything is each one. Everything in this universe is bound by Law of Nature. There is no exception to that.
Gujarati Bhajan no. 917 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...916917918...Last