Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 919 | Date: 27-Jul-1987
ના કોઈ વાંક કે ગુનો તારો માડી, વેઠે છે તું તો જુદાઈ
Nā kōī vāṁka kē gunō tārō māḍī, vēṭhē chē tuṁ tō judāī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 919 | Date: 27-Jul-1987

ના કોઈ વાંક કે ગુનો તારો માડી, વેઠે છે તું તો જુદાઈ

  No Audio

nā kōī vāṁka kē gunō tārō māḍī, vēṭhē chē tuṁ tō judāī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-07-27 1987-07-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11908 ના કોઈ વાંક કે ગુનો તારો માડી, વેઠે છે તું તો જુદાઈ ના કોઈ વાંક કે ગુનો તારો માડી, વેઠે છે તું તો જુદાઈ

બાળ તો તારા, કરે કર્મો તો સદા વગર વિચારી

દીધી છે તેં તો બુદ્ધિ અનોખી, મૂકી સીમિત શક્તિ તારી

કીધો ઊલટો ઉપયોગ એનો, રહ્યો એ તો તુજથી ભાગી

અહંમે-અહંમે અટવાઈ, ખુદ સવાયો તુજથી રહ્યો છે માની

નિરાશાની આગમાં સપડાઈ, બને હતાશ તો ભારી

પૂર્ણતાની બક્ષિસ દીધી છે તારી, અપૂર્ણ રહ્યો છે માની

અસંતોષે, અસંતોષે ભટકી રહ્યો, ખોઈ શાંતિ હૈયાની

છે પારસમણિ તું તો માતા, ધૂળને ભી દે તું તો તારી

આ બાળ આજે રહ્યો છે અટવાઈ, દેજે તું એને તો ઉગારી
View Original Increase Font Decrease Font


ના કોઈ વાંક કે ગુનો તારો માડી, વેઠે છે તું તો જુદાઈ

બાળ તો તારા, કરે કર્મો તો સદા વગર વિચારી

દીધી છે તેં તો બુદ્ધિ અનોખી, મૂકી સીમિત શક્તિ તારી

કીધો ઊલટો ઉપયોગ એનો, રહ્યો એ તો તુજથી ભાગી

અહંમે-અહંમે અટવાઈ, ખુદ સવાયો તુજથી રહ્યો છે માની

નિરાશાની આગમાં સપડાઈ, બને હતાશ તો ભારી

પૂર્ણતાની બક્ષિસ દીધી છે તારી, અપૂર્ણ રહ્યો છે માની

અસંતોષે, અસંતોષે ભટકી રહ્યો, ખોઈ શાંતિ હૈયાની

છે પારસમણિ તું તો માતા, ધૂળને ભી દે તું તો તારી

આ બાળ આજે રહ્યો છે અટવાઈ, દેજે તું એને તો ઉગારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā kōī vāṁka kē gunō tārō māḍī, vēṭhē chē tuṁ tō judāī

bāla tō tārā, karē karmō tō sadā vagara vicārī

dīdhī chē tēṁ tō buddhi anōkhī, mūkī sīmita śakti tārī

kīdhō ūlaṭō upayōga ēnō, rahyō ē tō tujathī bhāgī

ahaṁmē-ahaṁmē aṭavāī, khuda savāyō tujathī rahyō chē mānī

nirāśānī āgamāṁ sapaḍāī, banē hatāśa tō bhārī

pūrṇatānī bakṣisa dīdhī chē tārī, apūrṇa rahyō chē mānī

asaṁtōṣē, asaṁtōṣē bhaṭakī rahyō, khōī śāṁti haiyānī

chē pārasamaṇi tuṁ tō mātā, dhūlanē bhī dē tuṁ tō tārī

ā bāla ājē rahyō chē aṭavāī, dējē tuṁ ēnē tō ugārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of conversation with Divine Mother,

He is communicating,

O Mother, without any fault of yours, you are bearing separation, because of your child’s thoughtless deeds.

You have given unique intelligence to him, and provided with energy of yours. The child has used both wrongly and has created distance from you even more.

Stuck in ego and arrogance, he has put himself on a pedestal higher than you, O Mother.

Now, stuck in burning flame of disappointments, he has become disheartened.

You have blessed him with completeness, but he is feeling incomplete. He has been wandering around in disappointments and more disappointments. And, all the peace in heart is vanished.

O Mother, you are a Gem of Purity, you can even save the dust,

This child of yours is stuck today, please rescue him.

Kaka is explaining that first we walk far away from Divine Mother by our thoughtless acts, on top of that, we wander aimlessly in our arrogance and create even more distance from Divine. Finally, meeting with all the disappointments, the realization dawns upon us that nothing is possible without Divine Grace. Our existence, our energy, our intelligence is all because of blessings from Divine, which we need to use wisely and walk towards Divine. Our thoughts and actions should channelise towards Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 919 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...919920921...Last