Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 922 | Date: 30-Jul-1987
મારે આંગણિયે આવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો
Mārē āṁgaṇiyē āvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 922 | Date: 30-Jul-1987

મારે આંગણિયે આવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

  No Audio

mārē āṁgaṇiyē āvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-07-30 1987-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11911 મારે આંગણિયે આવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો મારે આંગણિયે આવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

પુનિત પગલાં આજે પાડો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

આનંદ-મંગલ વરસાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

શાંતિના તેજ તો પથરાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા હૈયે સત ધરમને સ્થાપો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા મનમાંથી ખોટા વિચારો કાઢો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા હૈયેથી પાપને સદા બાળો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મને સદા પુણ્યપંથ પર ચલાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

તોફાને ડગમગતા મારા પગલાંને શાંત પાડો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા હૈયે શક્તિનું બુંદ સ્થાપો રે માડી, મારે આગણિયે આવો

કરી કરુણા, એકવાર તો હૈયે લગાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો
View Original Increase Font Decrease Font


મારે આંગણિયે આવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

પુનિત પગલાં આજે પાડો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

આનંદ-મંગલ વરસાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

શાંતિના તેજ તો પથરાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા હૈયે સત ધરમને સ્થાપો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા મનમાંથી ખોટા વિચારો કાઢો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા હૈયેથી પાપને સદા બાળો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મને સદા પુણ્યપંથ પર ચલાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

તોફાને ડગમગતા મારા પગલાંને શાંત પાડો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો

મારા હૈયે શક્તિનું બુંદ સ્થાપો રે માડી, મારે આગણિયે આવો

કરી કરુણા, એકવાર તો હૈયે લગાવો રે માડી, મારે આંગણિયે આવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mārē āṁgaṇiyē āvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

punita pagalāṁ ājē pāḍō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

ānaṁda-maṁgala varasāvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

śāṁtinā tēja tō patharāvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

mārā haiyē sata dharamanē sthāpō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

mārā manamāṁthī khōṭā vicārō kāḍhō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

mārā haiyēthī pāpanē sadā bālō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

manē sadā puṇyapaṁtha para calāvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

tōphānē ḍagamagatā mārā pagalāṁnē śāṁta pāḍō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō

mārā haiyē śaktinuṁ buṁda sthāpō rē māḍī, mārē āgaṇiyē āvō

karī karuṇā, ēkavāra tō haiyē lagāvō rē māḍī, mārē āṁgaṇiyē āvō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying...

Come to my home, O Mother, come to my home.

Please take your holy steps again, O Mother, towards my home.

Please shower your blessings, O Mother, come to my home.

Please spread radiant peace, O Mother, come to my home.

Please imbibe true religion in my heart, O Mother, come to my home.

Please remove bad thoughts from my mind, O Mother, come to my home.

Please burn all my sins, O Mother, come to my home.

Please make me walk on virtuous path, O Mother, come to my home.

Please calm me and make me take correct steps, O Mother, come to my home.

Please pour a drop of your energy in me, O Mother, come to my home.

Showering compassion, please take me in your heart, O Mother, come to my home.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 922 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...922923924...Last