Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 927 | Date: 03-Aug-1987
ઊગતા સૂર્યને સહુ કોઈ પૂજે, ઢળતા સૂર્યની ઉપેક્ષા થાયે
Ūgatā sūryanē sahu kōī pūjē, ḍhalatā sūryanī upēkṣā thāyē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 927 | Date: 03-Aug-1987

ઊગતા સૂર્યને સહુ કોઈ પૂજે, ઢળતા સૂર્યની ઉપેક્ષા થાયે

  No Audio

ūgatā sūryanē sahu kōī pūjē, ḍhalatā sūryanī upēkṣā thāyē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-08-03 1987-08-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11916 ઊગતા સૂર્યને સહુ કોઈ પૂજે, ઢળતા સૂર્યની ઉપેક્ષા થાયે ઊગતા સૂર્યને સહુ કોઈ પૂજે, ઢળતા સૂર્યની ઉપેક્ષા થાયે

વહેતા પૂરની અવગણના ના થાયે, સૂકી નદીમાં સહુ કોઈ ચાલે

અંધકારે તો સહુ કોઈ ભાગે, તેજ પૂનમના સહુ કોઈ ચાહે

નબળા તો સદા રડતા રહે, બળિયાને તો બે ભાગ મળે

રાક્ષસોથી તો સહુ કોઈ ભાગે, દેવોનું તો પૂજન થાયે

અવગુણોને તો ના સંઘરાયે, સદ્દગુણો તો સહુ કોઈ ચાહે

ખાબોચિયાનું તો દુર્લક્ષ થાયે, સરોવરમાં તો સહુ કોઈ નહાયે

શીત સમીર સહુ કોઈ મહાણે, વંટોળિયાથી તો સહુ ગભરાયે

ઊંચે ઊઠવા સહુ કોઈ ચાહે, ખીણમાં પડવા સહુ ગભરાયે

જિંદગીમાં તે તો પામે, ખુદને ખોતા જે ના ગભરાયે
View Original Increase Font Decrease Font


ઊગતા સૂર્યને સહુ કોઈ પૂજે, ઢળતા સૂર્યની ઉપેક્ષા થાયે

વહેતા પૂરની અવગણના ના થાયે, સૂકી નદીમાં સહુ કોઈ ચાલે

અંધકારે તો સહુ કોઈ ભાગે, તેજ પૂનમના સહુ કોઈ ચાહે

નબળા તો સદા રડતા રહે, બળિયાને તો બે ભાગ મળે

રાક્ષસોથી તો સહુ કોઈ ભાગે, દેવોનું તો પૂજન થાયે

અવગુણોને તો ના સંઘરાયે, સદ્દગુણો તો સહુ કોઈ ચાહે

ખાબોચિયાનું તો દુર્લક્ષ થાયે, સરોવરમાં તો સહુ કોઈ નહાયે

શીત સમીર સહુ કોઈ મહાણે, વંટોળિયાથી તો સહુ ગભરાયે

ઊંચે ઊઠવા સહુ કોઈ ચાહે, ખીણમાં પડવા સહુ ગભરાયે

જિંદગીમાં તે તો પામે, ખુદને ખોતા જે ના ગભરાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūgatā sūryanē sahu kōī pūjē, ḍhalatā sūryanī upēkṣā thāyē

vahētā pūranī avagaṇanā nā thāyē, sūkī nadīmāṁ sahu kōī cālē

aṁdhakārē tō sahu kōī bhāgē, tēja pūnamanā sahu kōī cāhē

nabalā tō sadā raḍatā rahē, baliyānē tō bē bhāga malē

rākṣasōthī tō sahu kōī bhāgē, dēvōnuṁ tō pūjana thāyē

avaguṇōnē tō nā saṁgharāyē, saddaguṇō tō sahu kōī cāhē

khābōciyānuṁ tō durlakṣa thāyē, sarōvaramāṁ tō sahu kōī nahāyē

śīta samīra sahu kōī mahāṇē, vaṁṭōliyāthī tō sahu gabharāyē

ūṁcē ūṭhavā sahu kōī cāhē, khīṇamāṁ paḍavā sahu gabharāyē

jiṁdagīmāṁ tē tō pāmē, khudanē khōtā jē nā gabharāyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

Everyone worships rising sun, but leaning sun is neglected.

Floods are difficult to ignore, but everyone walks on top of the dry river.

Everyone runs away from darkness, and everyone wants brightness.

Weaker is always deprived, but stronger is offered more.

Everyone runs away from devils, but God’s are worshipped.

No one accepts vices, but everyone loves virtue. No one looks at a puddle, but everyone takes a bath in a lake.

Everyone enjoys cool winds, but everyone is frightened of a storm.

Everyone wants to rise above, but everyone is scared of falling.

One can attain in life, only when one is not scared of losing himself.

Kaka is explaining that it is the norm of this world to associate only with those who are powerful, stronger, and rich and who is risen above in terms of worldly possessions. But, neglect those who are deprived, weaker, and poor. Kaka is urging us to rise above the perception of such deluded, selfish people and lose ourselves in the actual brightness of Divine, then only, we will truly find ourselves.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 927 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...925926927...Last