Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 931 | Date: 06-Aug-1987
મળ્યા છે શ્વાસ જીવનમાં નવા નવા, મળે પળ તો નવી નવી
Malyā chē śvāsa jīvanamāṁ navā navā, malē pala tō navī navī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 931 | Date: 06-Aug-1987

મળ્યા છે શ્વાસ જીવનમાં નવા નવા, મળે પળ તો નવી નવી

  No Audio

malyā chē śvāsa jīvanamāṁ navā navā, malē pala tō navī navī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-08-06 1987-08-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11920 મળ્યા છે શ્વાસ જીવનમાં નવા નવા, મળે પળ તો નવી નવી મળ્યા છે શ્વાસ જીવનમાં નવા નવા, મળે પળ તો નવી નવી

તોય જગમાં છે મળી પરંપરા તો તને જૂની જૂની

વહેતાં જળના જળ તો છે નવાં નવાં, સૂર્યકિરણો મળે નવા નવા

સંજોગ મળે તો નવા નવા, કર્મની બેડી તારી છે જૂની જૂની

સૂર્ય ચંદ્ર તો છે જૂના જૂના, દે છે કિરણો તો નવા નવા

ઊઠે સાગરમાં મોજાં તો નવા નવા, સાગર છે તો એ જૂનો જૂનો

પ્રેમના કિરણો ફૂટે તો નવા નવા, બક્ષે એ જીવન નવું નવું

પરચા મળે સ્વભાવના નવા નવા, દેખાયે ચહેરા ભલે જૂના

આશા ઉમંગો જાગે નવી નવી, વિચારો ફૂટે નવા નવા

લેતો રહ્યો છે જનમ તો નવા નવા, છે આતમ તો જૂનો જૂનો
View Original Increase Font Decrease Font


મળ્યા છે શ્વાસ જીવનમાં નવા નવા, મળે પળ તો નવી નવી

તોય જગમાં છે મળી પરંપરા તો તને જૂની જૂની

વહેતાં જળના જળ તો છે નવાં નવાં, સૂર્યકિરણો મળે નવા નવા

સંજોગ મળે તો નવા નવા, કર્મની બેડી તારી છે જૂની જૂની

સૂર્ય ચંદ્ર તો છે જૂના જૂના, દે છે કિરણો તો નવા નવા

ઊઠે સાગરમાં મોજાં તો નવા નવા, સાગર છે તો એ જૂનો જૂનો

પ્રેમના કિરણો ફૂટે તો નવા નવા, બક્ષે એ જીવન નવું નવું

પરચા મળે સ્વભાવના નવા નવા, દેખાયે ચહેરા ભલે જૂના

આશા ઉમંગો જાગે નવી નવી, વિચારો ફૂટે નવા નવા

લેતો રહ્યો છે જનમ તો નવા નવા, છે આતમ તો જૂનો જૂનો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malyā chē śvāsa jīvanamāṁ navā navā, malē pala tō navī navī

tōya jagamāṁ chē malī paraṁparā tō tanē jūnī jūnī

vahētāṁ jalanā jala tō chē navāṁ navāṁ, sūryakiraṇō malē navā navā

saṁjōga malē tō navā navā, karmanī bēḍī tārī chē jūnī jūnī

sūrya caṁdra tō chē jūnā jūnā, dē chē kiraṇō tō navā navā

ūṭhē sāgaramāṁ mōjāṁ tō navā navā, sāgara chē tō ē jūnō jūnō

prēmanā kiraṇō phūṭē tō navā navā, bakṣē ē jīvana navuṁ navuṁ

paracā malē svabhāvanā navā navā, dēkhāyē cahērā bhalē jūnā

āśā umaṁgō jāgē navī navī, vicārō phūṭē navā navā

lētō rahyō chē janama tō navā navā, chē ātama tō jūnō jūnō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is guiding us back to our origin.

He is saying...

In life, every breath that we get is a new one, every moment that we get is a new one.

Flowing water’s water is new and new, Sun rays that we get are new and new,

The circumstances that we encounter are also new and new, but chain of our karmas (actions) is old and old.

Sun and moon are old and old, but they give rays new and new.

Waves rising in an ocean are new and new, but an ocean itself is old and old.

Rays of love keep blooming new and new,

Temperaments are seen mew and new, but the faces are seen old and old.

Hopes and joy keep rising new and new, thoughts also keep coming new and new.

Taking births also new and new, but The Soul is old and old.

Kaka is explaining that though our births are new, our circumstances are new, our characteristics are new, our emotions are new, our thoughts are new, still our soul is eternal. The source of our soul, The Supreme Soul is eternal. Just like, flowing water of a river is new, but the source of the river is the same. Kaka is guiding us to seek oneness with our source, our origin and merge forever.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 931 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...931932933...Last