Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 939 | Date: 12-Aug-1987
આંખ તારી ઘણું ઘણું કહી જાય રે જીવડા (2)
Āṁkha tārī ghaṇuṁ ghaṇuṁ kahī jāya rē jīvaḍā (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 939 | Date: 12-Aug-1987

આંખ તારી ઘણું ઘણું કહી જાય રે જીવડા (2)

  No Audio

āṁkha tārī ghaṇuṁ ghaṇuṁ kahī jāya rē jīvaḍā (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-08-12 1987-08-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11928 આંખ તારી ઘણું ઘણું કહી જાય રે જીવડા (2) આંખ તારી ઘણું ઘણું કહી જાય રે જીવડા (2)

વેરના ભાવો કે પ્રેમના ભાવો તારા, એ ત્યાં નહિ છુપાય - રે જીવડા

ઉપેક્ષા પણ દેખાઈ આવે, દેખાશે તો ત્યાં આવકાર - રે જીવડા

બોલશે તું સાચું કે ખોટું, એ પણ ત્યાં પરખાય - રે જીવડા

કામમાં ડૂબ્યો કે ઈર્ષ્યા જાગી, એ ત્યાં તો પકડાય - રે જીવડા

રાખીશ છુપાવી ભાવો ઘણાયે, આંખમાં એ તો પરખાય - રે જીવડા

કદી અબોલા, કદી મશ્કરી, બધું એમાં તો દેખાય - રે જીવડા

આંખની ભાષા છે અનોખી, ભાષા તો એ સમજાય - રે જીવડા

બહારની દુનિયા આંખ દેખાડે, આંખમાં અંતરની દુનિયા દેખાય - રે જીવડા

કદી રુદન, કદી હાસ્ય, વિધવિધ ભાવો એમાં દેખાય - રે જીવડા

અંતર ને આંખનો મેળ જો મળે, પ્રભુ પણ એમાં સમાય - રે જીવડા
View Original Increase Font Decrease Font


આંખ તારી ઘણું ઘણું કહી જાય રે જીવડા (2)

વેરના ભાવો કે પ્રેમના ભાવો તારા, એ ત્યાં નહિ છુપાય - રે જીવડા

ઉપેક્ષા પણ દેખાઈ આવે, દેખાશે તો ત્યાં આવકાર - રે જીવડા

બોલશે તું સાચું કે ખોટું, એ પણ ત્યાં પરખાય - રે જીવડા

કામમાં ડૂબ્યો કે ઈર્ષ્યા જાગી, એ ત્યાં તો પકડાય - રે જીવડા

રાખીશ છુપાવી ભાવો ઘણાયે, આંખમાં એ તો પરખાય - રે જીવડા

કદી અબોલા, કદી મશ્કરી, બધું એમાં તો દેખાય - રે જીવડા

આંખની ભાષા છે અનોખી, ભાષા તો એ સમજાય - રે જીવડા

બહારની દુનિયા આંખ દેખાડે, આંખમાં અંતરની દુનિયા દેખાય - રે જીવડા

કદી રુદન, કદી હાસ્ય, વિધવિધ ભાવો એમાં દેખાય - રે જીવડા

અંતર ને આંખનો મેળ જો મળે, પ્રભુ પણ એમાં સમાય - રે જીવડા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āṁkha tārī ghaṇuṁ ghaṇuṁ kahī jāya rē jīvaḍā (2)

vēranā bhāvō kē prēmanā bhāvō tārā, ē tyāṁ nahi chupāya - rē jīvaḍā

upēkṣā paṇa dēkhāī āvē, dēkhāśē tō tyāṁ āvakāra - rē jīvaḍā

bōlaśē tuṁ sācuṁ kē khōṭuṁ, ē paṇa tyāṁ parakhāya - rē jīvaḍā

kāmamāṁ ḍūbyō kē īrṣyā jāgī, ē tyāṁ tō pakaḍāya - rē jīvaḍā

rākhīśa chupāvī bhāvō ghaṇāyē, āṁkhamāṁ ē tō parakhāya - rē jīvaḍā

kadī abōlā, kadī maśkarī, badhuṁ ēmāṁ tō dēkhāya - rē jīvaḍā

āṁkhanī bhāṣā chē anōkhī, bhāṣā tō ē samajāya - rē jīvaḍā

bahāranī duniyā āṁkha dēkhāḍē, āṁkhamāṁ aṁtaranī duniyā dēkhāya - rē jīvaḍā

kadī rudana, kadī hāsya, vidhavidha bhāvō ēmāṁ dēkhāya - rē jīvaḍā

aṁtara nē āṁkhanō mēla jō malē, prabhu paṇa ēmāṁ samāya - rē jīvaḍā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is very beautifully describing the innocence of our eyes.

He is saying...

Your eyes speaks a lot, O Being, your eyes speaks a lot.

Emotions of revenge or emotions of love of yours, will not hide in your eyes.

Neglect will be seen and welcome also can be seen in your eyes.

Whether you are speaking truth or lies, that also can be detected in your eyes.

Whether you are drowned in desire and lust, or jealousy has risen inside, all that can be seen in your eyes.

Even if you try to hide your emotions, still, it gets noticed in your eyes.

No talking sometimes and joking sometimes, all of it can be seen in your eyes.

Language of eyes is unique that language is always understood.

Outside world is seen with the eyes, and eyes show the world your inner being.

Sometimes crying, sometimes laughing, various emotions are seen in your eyes.

If the conscience and eyes speak the same language then Almighty will also be seen in there.

Kaka is explaining that the language of eyes is so pure and unfiltered unlike our speech. All our inner emotions, whether positive or negative, are completely reflected in our eyes. If our emotions become as pure as our eyes then the divinity which is inside us will automatically be seen in our eyes. When Kaka’s bhajans resonate inside us , we can be certain that we are on the correct path.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 939 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...937938939...Last