Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 947 | Date: 20-Aug-1987
શું કરવું, શું ના કરવું, એ તો ના સમજાય
Śuṁ karavuṁ, śuṁ nā karavuṁ, ē tō nā samajāya

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 947 | Date: 20-Aug-1987

શું કરવું, શું ના કરવું, એ તો ના સમજાય

  No Audio

śuṁ karavuṁ, śuṁ nā karavuṁ, ē tō nā samajāya

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1987-08-20 1987-08-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11936 શું કરવું, શું ના કરવું, એ તો ના સમજાય શું કરવું, શું ના કરવું, એ તો ના સમજાય

   જ્યાં મનડું મારું તો ભમી ભમી જાય

ખોટું પણ તો સાચું દેખાય

   જ્યાં આંખ પર મોહના પડળ ચડતા જાય

પાપમાં પગલાં તો પડતાં જાય

   જ્યાં હૈયે કામ તો વળગી જાય

હૈયાની શાંતિ તો હરાતી જાય

   જ્યાં હૈયે ક્રોધની જ્વાળા જાગી જાય

પ્રગતિ મારી તો રૂંધાતિ જાય

   જ્યાં હૈયે આળસ વીંટળાઈ જાય

ખોટાં નિર્ણય તો લેવાતા જાય

   જ્યાં હૈયું લાલચે લપટાઈ જાય

સુખ તો જીવનનું ખેંચાઈ જાય

   જ્યાં અસંતોષ હૈયે જાગી જાય

હૈયે ઉત્પાત બહુ મચી જાય

   જ્યાં વેરની આગ જાગી જાય

હૈયે તો શાંતિ મળતી જાય

   જ્યાં હૈયે સાચી ભક્તિ થાતી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


શું કરવું, શું ના કરવું, એ તો ના સમજાય

   જ્યાં મનડું મારું તો ભમી ભમી જાય

ખોટું પણ તો સાચું દેખાય

   જ્યાં આંખ પર મોહના પડળ ચડતા જાય

પાપમાં પગલાં તો પડતાં જાય

   જ્યાં હૈયે કામ તો વળગી જાય

હૈયાની શાંતિ તો હરાતી જાય

   જ્યાં હૈયે ક્રોધની જ્વાળા જાગી જાય

પ્રગતિ મારી તો રૂંધાતિ જાય

   જ્યાં હૈયે આળસ વીંટળાઈ જાય

ખોટાં નિર્ણય તો લેવાતા જાય

   જ્યાં હૈયું લાલચે લપટાઈ જાય

સુખ તો જીવનનું ખેંચાઈ જાય

   જ્યાં અસંતોષ હૈયે જાગી જાય

હૈયે ઉત્પાત બહુ મચી જાય

   જ્યાં વેરની આગ જાગી જાય

હૈયે તો શાંતિ મળતી જાય

   જ્યાં હૈયે સાચી ભક્તિ થાતી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śuṁ karavuṁ, śuṁ nā karavuṁ, ē tō nā samajāya

   jyāṁ manaḍuṁ māruṁ tō bhamī bhamī jāya

khōṭuṁ paṇa tō sācuṁ dēkhāya

   jyāṁ āṁkha para mōhanā paḍala caḍatā jāya

pāpamāṁ pagalāṁ tō paḍatāṁ jāya

   jyāṁ haiyē kāma tō valagī jāya

haiyānī śāṁti tō harātī jāya

   jyāṁ haiyē krōdhanī jvālā jāgī jāya

pragati mārī tō rūṁdhāti jāya

   jyāṁ haiyē ālasa vīṁṭalāī jāya

khōṭāṁ nirṇaya tō lēvātā jāya

   jyāṁ haiyuṁ lālacē lapaṭāī jāya

sukha tō jīvananuṁ khēṁcāī jāya

   jyāṁ asaṁtōṣa haiyē jāgī jāya

haiyē utpāta bahu macī jāya

   jyāṁ vēranī āga jāgī jāya

haiyē tō śāṁti malatī jāya

   jyāṁ haiyē sācī bhakti thātī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Spiritual awakening in day to day life eventually leads to spiritual awareness and faith in Divine.

He is saying...

What to do and what not to do that cannot be understood when mind keeps bewildering and bewildering.

Even wrong seems right, when desires fill the eyes.

Steps are taken sinfully, when lust is wrapped in the heart.

Peace of heart is robbed, when flames of anger spread in the heart.

The progress gets stalled, when laziness spreads in the heart.

Wrong decisions are taken when greed rules the heart.

The happiness is thrown away, when dissatisfaction rises in the heart.

Unrest starts settling in heart, when fire of revenge erupts in the heart.

Peace is found in heart when true devotion and worship is felt from within.

Kaka is explaining that the cause of all our misery is us, our own selves. We indulge in negative emotions of anger, revenge, dissatisfaction, laziness, desires and so on. This negativity in our heart robs us of our peace and we get drowned even deeper in the negativities created by only us. Kaka is urging us to uproot this negativity from heart and allow emotions of devotion, love and worship to reside in our hearts, so that Divine can also reside in our hearts and give us eternal peace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 947 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...946947948...Last