Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 950 | Date: 20-Aug-1987
પુત્રના લક્ષણ પારણામાં, ને વહુના લક્ષણ બારણામાં
Putranā lakṣaṇa pāraṇāmāṁ, nē vahunā lakṣaṇa bāraṇāmāṁ

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 950 | Date: 20-Aug-1987

પુત્રના લક્ષણ પારણામાં, ને વહુના લક્ષણ બારણામાં

  No Audio

putranā lakṣaṇa pāraṇāmāṁ, nē vahunā lakṣaṇa bāraṇāmāṁ

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1987-08-20 1987-08-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11939 પુત્રના લક્ષણ પારણામાં, ને વહુના લક્ષણ બારણામાં પુત્રના લક્ષણ પારણામાં, ને વહુના લક્ષણ બારણામાં

ભાવિ તો છે ભરેલું નાળિયેર, એના નીવડે કરવા વખાણ

ઉતર તું ઊંડો તારા અંતરમાં, ત્યાં તો છે સોનાની ખાણ - ભાવિ...

ન જાણે ખુદ માતા, આવશે એને કેવું સંતાન - ભાવિ...

ન જાણે માનવી પોતે, અટકશે એના ક્યારે શ્વાસ - ભાવિ....

કરી મહેનત વાવે ખેડૂત, ન જાણે ઉતરશે કેવો પાક - ભાવિ...

જોઈ ચોઘડિયા લગ્નો થાયે, સુખી થાયે કેટલા સંસાર - ભાવિ...

દઈ પરીક્ષા ન જાણે, વિદ્યાર્થીને મળશે કેટલાં આંક - ભાવિ...

ક્રોધી ન જાણે, જાગશે ક્રોધ હૈયે એને ક્યારે - ભાવિ...

થાશે મુલાકાત કોની ક્યારે, એ તો ના સમજાય - ભાવિ...

સાજા સારા પડે એ ક્યારે માંદા, એ ના સમજાય - ભાવિ...

લેવા લેણું ગયા જનમનું, આ જનમમાં બનશે સગા - ભાવિ...

દિનમાન રુઠશે તારા તો ક્યારે, એ ના સમજાય - ભાવિ...
View Original Increase Font Decrease Font


પુત્રના લક્ષણ પારણામાં, ને વહુના લક્ષણ બારણામાં

ભાવિ તો છે ભરેલું નાળિયેર, એના નીવડે કરવા વખાણ

ઉતર તું ઊંડો તારા અંતરમાં, ત્યાં તો છે સોનાની ખાણ - ભાવિ...

ન જાણે ખુદ માતા, આવશે એને કેવું સંતાન - ભાવિ...

ન જાણે માનવી પોતે, અટકશે એના ક્યારે શ્વાસ - ભાવિ....

કરી મહેનત વાવે ખેડૂત, ન જાણે ઉતરશે કેવો પાક - ભાવિ...

જોઈ ચોઘડિયા લગ્નો થાયે, સુખી થાયે કેટલા સંસાર - ભાવિ...

દઈ પરીક્ષા ન જાણે, વિદ્યાર્થીને મળશે કેટલાં આંક - ભાવિ...

ક્રોધી ન જાણે, જાગશે ક્રોધ હૈયે એને ક્યારે - ભાવિ...

થાશે મુલાકાત કોની ક્યારે, એ તો ના સમજાય - ભાવિ...

સાજા સારા પડે એ ક્યારે માંદા, એ ના સમજાય - ભાવિ...

લેવા લેણું ગયા જનમનું, આ જનમમાં બનશે સગા - ભાવિ...

દિનમાન રુઠશે તારા તો ક્યારે, એ ના સમજાય - ભાવિ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

putranā lakṣaṇa pāraṇāmāṁ, nē vahunā lakṣaṇa bāraṇāmāṁ

bhāvi tō chē bharēluṁ nāliyēra, ēnā nīvaḍē karavā vakhāṇa

utara tuṁ ūṁḍō tārā aṁtaramāṁ, tyāṁ tō chē sōnānī khāṇa - bhāvi...

na jāṇē khuda mātā, āvaśē ēnē kēvuṁ saṁtāna - bhāvi...

na jāṇē mānavī pōtē, aṭakaśē ēnā kyārē śvāsa - bhāvi....

karī mahēnata vāvē khēḍūta, na jāṇē utaraśē kēvō pāka - bhāvi...

jōī cōghaḍiyā lagnō thāyē, sukhī thāyē kēṭalā saṁsāra - bhāvi...

daī parīkṣā na jāṇē, vidyārthīnē malaśē kēṭalāṁ āṁka - bhāvi...

krōdhī na jāṇē, jāgaśē krōdha haiyē ēnē kyārē - bhāvi...

thāśē mulākāta kōnī kyārē, ē tō nā samajāya - bhāvi...

sājā sārā paḍē ē kyārē māṁdā, ē nā samajāya - bhāvi...

lēvā lēṇuṁ gayā janamanuṁ, ā janamamāṁ banaśē sagā - bhāvi...

dinamāna ruṭhaśē tārā tō kyārē, ē nā samajāya - bhāvi...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

Characteristics of a son is seen from the cradle and of a daughter-in-law is seen when she enters the home through the door.

Future is like a coconut, , full of layers not seen from outside.

Please go deeper in your conscience, there is a valley of gold in there.

A mother doesn’t know what kind of a child will be born to her.

A man doesn’t know when he will take his last breath.

A farmer sows with lot of hard work, but he doesn’t know how his crops will be.

Looking at auspicious time, weddings are conducted, but it is not known how happy the marriage will be.

A student takes the exam, but doesn’t know how much marks he will get.

Angry person doesn’t know when anger will rise in his heart.

When you will meet with someone and where, that is also not understood.

When sickness will strike in a body of a healthy person, that is also not known.

To fulfil the unfinished relationship of give and take of previous lives, people come into your life as relatives.

When your good time will turn around and change into bad times, that is also not comprehended.

Kaka is explaining that the future is unknown to us. Many aspects of our life and results of our actions are unknown to us. So, without worrying about the future, without anticipating about the results, we must just do the correct actions with clear conscience and future will automatically fall into its place. There are so many aspects in our life, which are beyond our control. So, one must acknowledge the higher power up there and focus only on good actions, and leave the rest in the hands of Almighty.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 950 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...949950951...Last