BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 955 | Date: 26-Aug-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય

  No Audio

Paap To Punya Ne Ghastu Jaaye, Punya Tya Ghatu Jaaye

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-08-26 1987-08-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11944 પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય
પુણ્યે જ્યાં મીંડુ મંડાય, ચડતી ત્યાં તો અટકી જાય
પાપે મનડું જ્યાં ઊભરાય, બુદ્ધિ ત્યાં તો કુંઠિત થાય
પાપનો જ્યાં જ્યાં વધારો થાય, અવગતિ નિશ્ચિત બની જાય
દુનિયા દારીથી ચિત્ત નીકળી જાય, પાપમાં મનડું જ્યાં ડૂબી જાય
કાળા ધોળાં કંઈક થાય. ચિંતાઓ એની સતાવી જાય
ખોટા કાર્યો તો થાતાં જાય, અધોગતિ પર ઢસડી જાય
લાજ શરમ તો છૂટી જાય, અંકુશ તો જ્યાં હટી જાય
અંતર પ્રભુથી પડતું જાય, નાવ એની જ્યાં ત્યાં અથડાય
સંતકૃપા, હરિકૃપા જો નવ થાય, બહાર નીકળવું મુશ્કેલ થાય
Gujarati Bhajan no. 955 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય
પુણ્યે જ્યાં મીંડુ મંડાય, ચડતી ત્યાં તો અટકી જાય
પાપે મનડું જ્યાં ઊભરાય, બુદ્ધિ ત્યાં તો કુંઠિત થાય
પાપનો જ્યાં જ્યાં વધારો થાય, અવગતિ નિશ્ચિત બની જાય
દુનિયા દારીથી ચિત્ત નીકળી જાય, પાપમાં મનડું જ્યાં ડૂબી જાય
કાળા ધોળાં કંઈક થાય. ચિંતાઓ એની સતાવી જાય
ખોટા કાર્યો તો થાતાં જાય, અધોગતિ પર ઢસડી જાય
લાજ શરમ તો છૂટી જાય, અંકુશ તો જ્યાં હટી જાય
અંતર પ્રભુથી પડતું જાય, નાવ એની જ્યાં ત્યાં અથડાય
સંતકૃપા, હરિકૃપા જો નવ થાય, બહાર નીકળવું મુશ્કેલ થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pāpa tō puṇyanē ghasatuṁ jāya, puṇya tyāṁ ghaṭatuṁ jāya
puṇyē jyāṁ mīṁḍu maṁḍāya, caḍatī tyāṁ tō aṭakī jāya
pāpē manaḍuṁ jyāṁ ūbharāya, buddhi tyāṁ tō kuṁṭhita thāya
pāpanō jyāṁ jyāṁ vadhārō thāya, avagati niścita banī jāya
duniyā dārīthī citta nīkalī jāya, pāpamāṁ manaḍuṁ jyāṁ ḍūbī jāya
kālā dhōlāṁ kaṁīka thāya. ciṁtāō ēnī satāvī jāya
khōṭā kāryō tō thātāṁ jāya, adhōgati para ḍhasaḍī jāya
lāja śarama tō chūṭī jāya, aṁkuśa tō jyāṁ haṭī jāya
aṁtara prabhuthī paḍatuṁ jāya, nāva ēnī jyāṁ tyāṁ athaḍāya
saṁtakr̥pā, harikr̥pā jō nava thāya, bahāra nīkalavuṁ muśkēla thāya

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is reflecting on wrongful and sinful acts and it catastrophic effect on one’s life.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is saying...
Sins scrap off virtues and virtues start decreasing.
When virtuous deeds become nil, the growth as a seeker stops right there.
When mind overflows with sinful thoughts, then Intellect gets paralysed.
Whenever there is increase in sins, then the setback is inevitable.
Conscience is thrown away and mind is engulfed by sins.
Many wrong deeds are done, eventually, worries of these deeds start harassing.
More wrongful acts keep happening, and one gets dragged in a downfall.
Shame and shyness goes away, when control is deflected.
Distance from God keeps increasing, and boat of life keeps colliding here and there (directionless).
Grace of saints and grace of God, if not found then it becomes very difficult to come out of it.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining the harsh effects of wrongful and sinful acts not only on our surroundings but also on us. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is shedding light on Domino’s effect of our sinful acts. It not only brings misery in our life, but also brings worries, setbacks and most importantly creates distance with Divine. Life without presence of Divinity is like life without any purpose. This directionless life can only be saved by grace of God or by grace of saints. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to have good thoughts, and do good deeds under the guidance of Divine, which will bring fulfilment to our life.

First...951952953954955...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall