Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 955 | Date: 26-Aug-1987
પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય
Pāpa tō puṇyanē ghasatuṁ jāya, puṇya tyāṁ ghaṭatuṁ jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 955 | Date: 26-Aug-1987

પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય

  No Audio

pāpa tō puṇyanē ghasatuṁ jāya, puṇya tyāṁ ghaṭatuṁ jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-08-26 1987-08-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11944 પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય

પુણ્યે જ્યાં મીંડુ મંડાય, ચડતી ત્યાં તો અટકી જાય

પાપે મનડું જ્યાં ઊભરાય, બુદ્ધિ ત્યાં તો કુંઠિત થાય

પાપનો જ્યાં જ્યાં વધારો થાય, અવગતિ નિશ્ચિત બની જાય

દુનિયાદારીથી ચિત્ત નીકળી જાય, પાપમાં મનડું જ્યાં ડૂબી જાય

કાળાધોળાં કંઈક થાય, ચિંતાઓ એની સતાવી જાય

ખોટા કાર્યો તો થાતાં જાય, અધોગતિ પર ઢસડી જાય

લાજ શરમ તો છૂટી જાય, અંકુશ તો જ્યાં હટી જાય

અંતર પ્રભુથી પડતું જાય, નાવ એની જ્યાં ત્યાં અથડાય

સંતકૃપા, હરિકૃપા જો નવ થાય, બહાર નીકળવું મુશ્કેલ થાય
View Original Increase Font Decrease Font


પાપ તો પુણ્યને ઘસતું જાય, પુણ્ય ત્યાં ઘટતું જાય

પુણ્યે જ્યાં મીંડુ મંડાય, ચડતી ત્યાં તો અટકી જાય

પાપે મનડું જ્યાં ઊભરાય, બુદ્ધિ ત્યાં તો કુંઠિત થાય

પાપનો જ્યાં જ્યાં વધારો થાય, અવગતિ નિશ્ચિત બની જાય

દુનિયાદારીથી ચિત્ત નીકળી જાય, પાપમાં મનડું જ્યાં ડૂબી જાય

કાળાધોળાં કંઈક થાય, ચિંતાઓ એની સતાવી જાય

ખોટા કાર્યો તો થાતાં જાય, અધોગતિ પર ઢસડી જાય

લાજ શરમ તો છૂટી જાય, અંકુશ તો જ્યાં હટી જાય

અંતર પ્રભુથી પડતું જાય, નાવ એની જ્યાં ત્યાં અથડાય

સંતકૃપા, હરિકૃપા જો નવ થાય, બહાર નીકળવું મુશ્કેલ થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāpa tō puṇyanē ghasatuṁ jāya, puṇya tyāṁ ghaṭatuṁ jāya

puṇyē jyāṁ mīṁḍu maṁḍāya, caḍatī tyāṁ tō aṭakī jāya

pāpē manaḍuṁ jyāṁ ūbharāya, buddhi tyāṁ tō kuṁṭhita thāya

pāpanō jyāṁ jyāṁ vadhārō thāya, avagati niścita banī jāya

duniyādārīthī citta nīkalī jāya, pāpamāṁ manaḍuṁ jyāṁ ḍūbī jāya

kālādhōlāṁ kaṁīka thāya, ciṁtāō ēnī satāvī jāya

khōṭā kāryō tō thātāṁ jāya, adhōgati para ḍhasaḍī jāya

lāja śarama tō chūṭī jāya, aṁkuśa tō jyāṁ haṭī jāya

aṁtara prabhuthī paḍatuṁ jāya, nāva ēnī jyāṁ tyāṁ athaḍāya

saṁtakr̥pā, harikr̥pā jō nava thāya, bahāra nīkalavuṁ muśkēla thāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Kaka is reflecting on wrongful and sinful acts and it catastrophic effect on one’s life.

Kaka is saying...

Sins scrap off virtues and virtues start decreasing.

When virtuous deeds become nil, the growth as a seeker stops right there.

When mind overflows with sinful thoughts, then Intellect gets paralysed.

Whenever there is increase in sins, then the setback is inevitable.

Conscience is thrown away and mind is engulfed by sins.

Many wrong deeds are done, eventually, worries of these deeds start harassing.

More wrongful acts keep happening, and one gets dragged in a downfall.

Shame and shyness goes away, when control is deflected.

Distance from God keeps increasing, and boat of life keeps colliding here and there (directionless).

Grace of saints and grace of God, if not found then it becomes very difficult to come out of it.

Kaka is explaining the harsh effects of wrongful and sinful acts not only on our surroundings but also on us. Kaka is shedding light on Domino’s effect of our sinful acts. It not only brings misery in our life, but also brings worries, setbacks and most importantly creates distance with Divine. Life without presence of Divinity is like life without any purpose. This directionless life can only be saved by grace of God or by grace of saints. Kaka is urging us to have good thoughts, and do good deeds under the guidance of Divine, which will bring fulfilment to our life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 955 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...955956957...Last