Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 957 | Date: 26-Aug-1987
માડી મારી જીવન નૈયા આજે ઝોલા ખાય
Māḍī mārī jīvana naiyā ājē jhōlā khāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 957 | Date: 26-Aug-1987

માડી મારી જીવન નૈયા આજે ઝોલા ખાય

  No Audio

māḍī mārī jīvana naiyā ājē jhōlā khāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-08-26 1987-08-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11946 માડી મારી જીવન નૈયા આજે ઝોલા ખાય માડી મારી જીવન નૈયા આજે ઝોલા ખાય

અનુકૂળ વાતા વાયરા, આજે તો અટકી જાય

વંટોળાતા વાયરે આજે તો ખૂબ ઝોલા ખાય

મોજે-મોજે ચડી ઊંચે, પાછી નીચે પટકાય

વમળો ચડયા વિચારોના, એમાં એ તો અટવાઈ જાય

કીધો સામનો બહુ, હવે હિંમત તો તૂટતી જાય

કૃપા તારી હું તો યાચું માડી, સુકાન લે તારે હાથ

જીવન નૈયા સ્થિર કરી માડી, હવે આજે તો ઉગાર

કીધી હશે ભૂલો અનેક `મા’, નથી મુજને એ યાદ

ભૂલો બધી માફ કરી `મા’, આજે નાવડીને તાર
Increase Font Decrease Font

માડી મારી જીવન નૈયા આજે ઝોલા ખાય

અનુકૂળ વાતા વાયરા, આજે તો અટકી જાય

વંટોળાતા વાયરે આજે તો ખૂબ ઝોલા ખાય

મોજે-મોજે ચડી ઊંચે, પાછી નીચે પટકાય

વમળો ચડયા વિચારોના, એમાં એ તો અટવાઈ જાય

કીધો સામનો બહુ, હવે હિંમત તો તૂટતી જાય

કૃપા તારી હું તો યાચું માડી, સુકાન લે તારે હાથ

જીવન નૈયા સ્થિર કરી માડી, હવે આજે તો ઉગાર

કીધી હશે ભૂલો અનેક `મા’, નથી મુજને એ યાદ

ભૂલો બધી માફ કરી `મા’, આજે નાવડીને તાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
māḍī mārī jīvana naiyā ājē jhōlā khāya

anukūla vātā vāyarā, ājē tō aṭakī jāya

vaṁṭōlātā vāyarē ājē tō khūba jhōlā khāya

mōjē-mōjē caḍī ūṁcē, pāchī nīcē paṭakāya

vamalō caḍayā vicārōnā, ēmāṁ ē tō aṭavāī jāya

kīdhō sāmanō bahu, havē hiṁmata tō tūṭatī jāya

kr̥pā tārī huṁ tō yācuṁ māḍī, sukāna lē tārē hātha

jīvana naiyā sthira karī māḍī, havē ājē tō ugāra

kīdhī haśē bhūlō anēka `mā', nathī mujanē ē yāda

bhūlō badhī māpha karī `mā', ājē nāvaḍīnē tāra
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati prayer bhajan,
He is praying...
O Mother, today, the boat of my life is oscillating, my favourable circumstances has come to an end, and against stormy winds (bad circumstances), today, the boat of my life is oscillating.
With every wave, it climbs on the top, and again it slams back down.
It gets stuck in the whirlpool of thoughts.
I have faced it all, now the courage is lost.
I yearn for your grace, O Mother, please take the control of my boat in your hands.
Please stabilise my boat and please rescue me today.
I may have made many mistakes, O Mother, I don’t even remember them all.
Please forgive all my mistakes, today, O Mother, and salvage my boat of life.
Kaka is praying to Divine Mother on behalf of all of us. We all face many ups and downs in our life. We face many challenges too. He is urging Divine Mother to take the control of our life, and shower the grace to stabilise our life, our thoughts, our highs and lows, he is also requesting Divine Mother to forgive all the mistakes made by us and to uplift us to salvation.
Gujarati Bhajan no. 957 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...955956957...Last