Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 959 | Date: 27-Aug-1987
મૌન ધરી કાં બેઠી માડી, મૌન ધરી કાં બેઠી
Mauna dharī kāṁ bēṭhī māḍī, mauna dharī kāṁ bēṭhī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 959 | Date: 27-Aug-1987

મૌન ધરી કાં બેઠી માડી, મૌન ધરી કાં બેઠી

  No Audio

mauna dharī kāṁ bēṭhī māḍī, mauna dharī kāṁ bēṭhī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-08-27 1987-08-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11948 મૌન ધરી કાં બેઠી માડી, મૌન ધરી કાં બેઠી મૌન ધરી કાં બેઠી માડી, મૌન ધરી કાં બેઠી

ઉપદેશી, ઉપદેશી જગને, વાચા શું આજે ખૂટી - મૌન...

સરજી સૃષ્ટિ તારી, ચાલ એની શું આજે ઊંધી દીઠી - મૌન...

વિના અચકાયે, માનવ, માનવને રહ્યો છે રહેંસી - મૌન...

ત્યજી નિર્દોષતા નયનોમાં, વિકારોની સૃષ્ટિ દીઠી - મૌન...

ડગલે,પગલે, માનવમાં સંયમની દોરી આજે તૂટી - મૌન...

પગલે-પગલે માનવ હૈયું, દંભે રહ્યું છે રાચી - મૌન...

કરી કર્મો ખોટા, માનવ રહ્યો છે આજે ખુદને બાંધી - મૌન...

પવિત્ર સબંધોને પણ, માનવ રહ્યો છે અભડાવી - મૌન...

તૃષ્ણાથી પીડાઈ, માનવ તૃષ્ણામાં રહ્યો છે રાચી - મૌન...

સ્વાર્થ ભરી હૈયે, માનવ સ્વાર્થમાં રહ્યો છે ડૂબી - મૌન...

લાચાર બન્યો છે માનવ તારો, આદતો ના છોડી - મૌન...

તુજને ભૂલી તારો માનવ, રહ્યો માયા પાછળ દોડી - મૌન...

સૃષ્ટિની અવદશા દેખી, અંતરમાં ગઈ છે શું ઉતરી - મૌન...
View Original Increase Font Decrease Font


મૌન ધરી કાં બેઠી માડી, મૌન ધરી કાં બેઠી

ઉપદેશી, ઉપદેશી જગને, વાચા શું આજે ખૂટી - મૌન...

સરજી સૃષ્ટિ તારી, ચાલ એની શું આજે ઊંધી દીઠી - મૌન...

વિના અચકાયે, માનવ, માનવને રહ્યો છે રહેંસી - મૌન...

ત્યજી નિર્દોષતા નયનોમાં, વિકારોની સૃષ્ટિ દીઠી - મૌન...

ડગલે,પગલે, માનવમાં સંયમની દોરી આજે તૂટી - મૌન...

પગલે-પગલે માનવ હૈયું, દંભે રહ્યું છે રાચી - મૌન...

કરી કર્મો ખોટા, માનવ રહ્યો છે આજે ખુદને બાંધી - મૌન...

પવિત્ર સબંધોને પણ, માનવ રહ્યો છે અભડાવી - મૌન...

તૃષ્ણાથી પીડાઈ, માનવ તૃષ્ણામાં રહ્યો છે રાચી - મૌન...

સ્વાર્થ ભરી હૈયે, માનવ સ્વાર્થમાં રહ્યો છે ડૂબી - મૌન...

લાચાર બન્યો છે માનવ તારો, આદતો ના છોડી - મૌન...

તુજને ભૂલી તારો માનવ, રહ્યો માયા પાછળ દોડી - મૌન...

સૃષ્ટિની અવદશા દેખી, અંતરમાં ગઈ છે શું ઉતરી - મૌન...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mauna dharī kāṁ bēṭhī māḍī, mauna dharī kāṁ bēṭhī

upadēśī, upadēśī jaganē, vācā śuṁ ājē khūṭī - mauna...

sarajī sr̥ṣṭi tārī, cāla ēnī śuṁ ājē ūṁdhī dīṭhī - mauna...

vinā acakāyē, mānava, mānavanē rahyō chē rahēṁsī - mauna...

tyajī nirdōṣatā nayanōmāṁ, vikārōnī sr̥ṣṭi dīṭhī - mauna...

ḍagalē,pagalē, mānavamāṁ saṁyamanī dōrī ājē tūṭī - mauna...

pagalē-pagalē mānava haiyuṁ, daṁbhē rahyuṁ chē rācī - mauna...

karī karmō khōṭā, mānava rahyō chē ājē khudanē bāṁdhī - mauna...

pavitra sabaṁdhōnē paṇa, mānava rahyō chē abhaḍāvī - mauna...

tr̥ṣṇāthī pīḍāī, mānava tr̥ṣṇāmāṁ rahyō chē rācī - mauna...

svārtha bharī haiyē, mānava svārthamāṁ rahyō chē ḍūbī - mauna...

lācāra banyō chē mānava tārō, ādatō nā chōḍī - mauna...

tujanē bhūlī tārō mānava, rahyō māyā pāchala dōḍī - mauna...

sr̥ṣṭinī avadaśā dēkhī, aṁtaramāṁ gaī chē śuṁ utarī - mauna...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of conversation with Divine Mother, he is introspecting with her about the condition of this universe.

He is communicating...

Why are you sitting in silence, O Mother, why are you sitting in silence?

Preaching and preaching to the world, are you feeling short of words today?

Are you seeing movements of this universe (your own creation) backwards?

Without hesitation, men are killing men.

Leaving the innocence from your eyes, are you seeing this universe tainted?

Every step of the way, humans are losing control.

Every step of the way, humans are becoming hypocrites.

Humans are binding themselves in the burden of Karmas (actions) by doing wrong deeds.

Humans are ruining good relationships.

Humans are suffering due to desires, still, they are immersed in their desires.

Humans have filled selfishness in their hearts. And they are drowning in this selfishness.

Your humans have become helpless, by indulging in their habits.

Your humans have forgotten about you and are drawn into illusion.

Looking at the pathetic state of universe, have you just gone deeper within you?

Kaka is explaining that today’s state of the universe is so pathetic that it has shocked Divine Mother, the creator, to silence. Instead of peace, harmony, love and respect there is only hatred, revenge, hypocrisy and helplessness. Kaka is reflecting about feelings of Divine Mother, looking at the disastrous state of universe.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 959 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...958959960...Last