Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 961 | Date: 28-Aug-1987
કરી કૃપા `મા’, આજે આવો આવો
Karī kr̥pā `mā', ājē āvō āvō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 961 | Date: 28-Aug-1987

કરી કૃપા `મા’, આજે આવો આવો

  No Audio

karī kr̥pā `mā', ājē āvō āvō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-08-28 1987-08-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11950 કરી કૃપા `મા’, આજે આવો આવો કરી કૃપા `મા’, આજે આવો આવો

દુઃખદર્દ માડી તો આજે મિટાવો

માતા પુત્રનો તો નાતો આજે નિભાવો

અમ કાજે તો કરુણા આજે લાવો

અશાંત હૈયાને આજે શાંત બનાવો

ચિંતાઓ બધી તો આજે મિટાવો

દઈ દૃષ્ટિના દાન, કૃપા તો વરસાવો

હૈયાનું અહં બધું આજે તો છોડાવો

અવગતિના પગલાં અમારા અટકાવો

રડતા અમારા હૈયાને આજે તો હસાવો

કુંદન જેવા માડી, અમને ચમકાવો

દુષ્ટ વૃત્તિઓ હૈયેથી આજ ભગાવો

કામક્રોધ હૈયેથી માડી આજ ત્યજાવો

માયાથી હૈયું અમારું આજે બચાવો

હૈયાનું આળ અમારું આજે હટાવો

શુદ્ધ કર્મોમાં માડી આજે લગાવો
View Original Increase Font Decrease Font


કરી કૃપા `મા’, આજે આવો આવો

દુઃખદર્દ માડી તો આજે મિટાવો

માતા પુત્રનો તો નાતો આજે નિભાવો

અમ કાજે તો કરુણા આજે લાવો

અશાંત હૈયાને આજે શાંત બનાવો

ચિંતાઓ બધી તો આજે મિટાવો

દઈ દૃષ્ટિના દાન, કૃપા તો વરસાવો

હૈયાનું અહં બધું આજે તો છોડાવો

અવગતિના પગલાં અમારા અટકાવો

રડતા અમારા હૈયાને આજે તો હસાવો

કુંદન જેવા માડી, અમને ચમકાવો

દુષ્ટ વૃત્તિઓ હૈયેથી આજ ભગાવો

કામક્રોધ હૈયેથી માડી આજ ત્યજાવો

માયાથી હૈયું અમારું આજે બચાવો

હૈયાનું આળ અમારું આજે હટાવો

શુદ્ધ કર્મોમાં માડી આજે લગાવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karī kr̥pā `mā', ājē āvō āvō

duḥkhadarda māḍī tō ājē miṭāvō

mātā putranō tō nātō ājē nibhāvō

ama kājē tō karuṇā ājē lāvō

aśāṁta haiyānē ājē śāṁta banāvō

ciṁtāō badhī tō ājē miṭāvō

daī dr̥ṣṭinā dāna, kr̥pā tō varasāvō

haiyānuṁ ahaṁ badhuṁ ājē tō chōḍāvō

avagatinā pagalāṁ amārā aṭakāvō

raḍatā amārā haiyānē ājē tō hasāvō

kuṁdana jēvā māḍī, amanē camakāvō

duṣṭa vr̥ttiō haiyēthī āja bhagāvō

kāmakrōdha haiyēthī māḍī āja tyajāvō

māyāthī haiyuṁ amāruṁ ājē bacāvō

haiyānuṁ āla amāruṁ ājē haṭāvō

śuddha karmōmāṁ māḍī ājē lagāvō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying...

Shower your grace today, O Mother, and please come, please come.

Please dispel all our pains and sorrows today, O Mother.

Please oblige this relationship of a Mother and a Son today.

Please shower your compassion, and

Please remove all our worries today.

Please give the gift of right perspective, and shower your grace.

Please dispel all our ego from the heart today.

Please stop our steps taken in wrong direction, and please make us smile today.

Please make us shine like pure gold, and please discard wrong instincts from the heart today.

Please remove anger and lust from the heart, and please save us from the illusion today.

Please remove our laziness, and please involve us in good deeds and pure thoughts.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 961 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...961962963...Last