Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 964 | Date: 29-Aug-1987
અશાંત હૈયે ભમ્યો બધે, ગોતી શાંતિ ખૂણે ખૂણે
Aśāṁta haiyē bhamyō badhē, gōtī śāṁti khūṇē khūṇē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 964 | Date: 29-Aug-1987

અશાંત હૈયે ભમ્યો બધે, ગોતી શાંતિ ખૂણે ખૂણે

  No Audio

aśāṁta haiyē bhamyō badhē, gōtī śāṁti khūṇē khūṇē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-08-29 1987-08-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11953 અશાંત હૈયે ભમ્યો બધે, ગોતી શાંતિ ખૂણે ખૂણે અશાંત હૈયે ભમ્યો બધે, ગોતી શાંતિ ખૂણે ખૂણે

ચિંતાઓ રહી વળગી હૈયે, યાદ આવી એની ક્ષણે ક્ષણે

દીધું હાસ્ય તો સૂકવી એણે, હૈયું બન્યું તો ભારે ભારે

ચિતડું તો ચિંતામાં ચોંટે, બને દુઃખી એ તો પળે પળે

ઘૂમતો રહ્યો હું તો બધે, ઘૂમ્યો તો મંદિરે મંદિરે

વિસરાવી દીધું બધુંયે એણે, યાદ અપાવી એની એને

વળગી એવી એ તો હૈયે, છોડી ના સહજ એ છૂટે

દિનરાત તો એ ભમાવે, ચિત્તડું બધેથી એ હટાવે

ઝંખના શાંતિની વધી તો હૈયે, લઈ ગઈ એ તો `મા’ ના ચરણે

પહોંચી ચરણે ચિતડું ચોંટયું, મળી શાંતિ તો ખૂબ હૈયે
View Original Increase Font Decrease Font


અશાંત હૈયે ભમ્યો બધે, ગોતી શાંતિ ખૂણે ખૂણે

ચિંતાઓ રહી વળગી હૈયે, યાદ આવી એની ક્ષણે ક્ષણે

દીધું હાસ્ય તો સૂકવી એણે, હૈયું બન્યું તો ભારે ભારે

ચિતડું તો ચિંતામાં ચોંટે, બને દુઃખી એ તો પળે પળે

ઘૂમતો રહ્યો હું તો બધે, ઘૂમ્યો તો મંદિરે મંદિરે

વિસરાવી દીધું બધુંયે એણે, યાદ અપાવી એની એને

વળગી એવી એ તો હૈયે, છોડી ના સહજ એ છૂટે

દિનરાત તો એ ભમાવે, ચિત્તડું બધેથી એ હટાવે

ઝંખના શાંતિની વધી તો હૈયે, લઈ ગઈ એ તો `મા’ ના ચરણે

પહોંચી ચરણે ચિતડું ચોંટયું, મળી શાંતિ તો ખૂબ હૈયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aśāṁta haiyē bhamyō badhē, gōtī śāṁti khūṇē khūṇē

ciṁtāō rahī valagī haiyē, yāda āvī ēnī kṣaṇē kṣaṇē

dīdhuṁ hāsya tō sūkavī ēṇē, haiyuṁ banyuṁ tō bhārē bhārē

citaḍuṁ tō ciṁtāmāṁ cōṁṭē, banē duḥkhī ē tō palē palē

ghūmatō rahyō huṁ tō badhē, ghūmyō tō maṁdirē maṁdirē

visarāvī dīdhuṁ badhuṁyē ēṇē, yāda apāvī ēnī ēnē

valagī ēvī ē tō haiyē, chōḍī nā sahaja ē chūṭē

dinarāta tō ē bhamāvē, cittaḍuṁ badhēthī ē haṭāvē

jhaṁkhanā śāṁtinī vadhī tō haiyē, laī gaī ē tō `mā' nā caraṇē

pahōṁcī caraṇē citaḍuṁ cōṁṭayuṁ, malī śāṁti tō khūba haiyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

With restless heart, I wandered around everywhere, and searched for peace everywhere.

Worries are stuck in my heart, and I get reminded of it again and again.

Worries have dried up my laughter and smile, and my heart has become heavy and heavier.

My conscience is also stuck in these worries, and it is making me sad and depressed every moment.

I kept on wandering everywhere, and I kept on visiting every temple.

Worries made me forget about everything else, and just reminded me of only worries.

It is stuck in my heart in such a way that it doesn’t go away.

It is making me worried day and night, and it doesn’t allow me to concentrate anywhere.

The longing for peace increased in my heart, this longing has led me to Divine Mother.

In the feet of Divine Mother, I finally realised, and I found peace in my heart.

Kaka is explaining that worrying is the most dangerous and destructive aspect of our mind and heart. Worrying doesn’t solve any problems. On the contrary, it escalates fear, anxiety and superstition in our hearts. It makes us directionless. Kaka is urging us to surrender our worries to Divine and just do our Karmas (actions) diligently.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 964 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...964965966...Last