Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 965 | Date: 29-Aug-1987
મનવા જાજે તું બધું યે ભૂલી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી
Manavā jājē tuṁ badhuṁ yē bhūlī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 965 | Date: 29-Aug-1987

મનવા જાજે તું બધું યે ભૂલી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

  No Audio

manavā jājē tuṁ badhuṁ yē bhūlī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1987-08-29 1987-08-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11954 મનવા જાજે તું બધું યે ભૂલી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી મનવા જાજે તું બધું યે ભૂલી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

ચિંતાઓ હૈયેથી દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

કામ-ક્રોધ હૈયેથી દેજે ત્યાગી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

માયાને હૈયેથી સદા દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

મોહને હૈયેથી સદા દેજે ફગાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

લોભમાં જોજે જાજે ના લલચાઈ, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

પ્રેમ સાથે હૈયે ગાંઠ દેજે બાંધી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

આળસને હૈયેથી તો દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

વેરને હૈયેથી તો દેજે ભુલાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

દયાને તો હૈયે લેજે અપનાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

કૂડકપટ તો હૈયેથી દેજે વિસરાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

સંતોષને હૈયે તો દેજે સ્થાપી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

અહંકારને હૈયેથી દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

ભક્તિમાં રહેજે તો સદા સ્થાયી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી
View Original Increase Font Decrease Font


મનવા જાજે તું બધું યે ભૂલી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

ચિંતાઓ હૈયેથી દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

કામ-ક્રોધ હૈયેથી દેજે ત્યાગી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

માયાને હૈયેથી સદા દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

મોહને હૈયેથી સદા દેજે ફગાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

લોભમાં જોજે જાજે ના લલચાઈ, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

પ્રેમ સાથે હૈયે ગાંઠ દેજે બાંધી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

આળસને હૈયેથી તો દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

વેરને હૈયેથી તો દેજે ભુલાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

દયાને તો હૈયે લેજે અપનાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

કૂડકપટ તો હૈયેથી દેજે વિસરાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

સંતોષને હૈયે તો દેજે સ્થાપી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

અહંકારને હૈયેથી દેજે હટાવી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી

ભક્તિમાં રહેજે તો સદા સ્થાયી, પ્રભુ સાથે તો લેજે સૂરતા સાધી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

manavā jājē tuṁ badhuṁ yē bhūlī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

ciṁtāō haiyēthī dējē haṭāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

kāma-krōdha haiyēthī dējē tyāgī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

māyānē haiyēthī sadā dējē haṭāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

mōhanē haiyēthī sadā dējē phagāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

lōbhamāṁ jōjē jājē nā lalacāī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

prēma sāthē haiyē gāṁṭha dējē bāṁdhī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

ālasanē haiyēthī tō dējē haṭāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

vēranē haiyēthī tō dējē bhulāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

dayānē tō haiyē lējē apanāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

kūḍakapaṭa tō haiyēthī dējē visarāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

saṁtōṣanē haiyē tō dējē sthāpī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

ahaṁkāranē haiyēthī dējē haṭāvī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī

bhaktimāṁ rahējē tō sadā sthāyī, prabhu sāthē tō lējē sūratā sādhī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is urging us to discard our character flaws so that we can take steps in the direction of Divine.

He is saying...

Forget about everything that is there in the mind, and sync yourself in the rhythm of Divine.

Remove worries from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Discard lust and anger from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Dispel illusion from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Throw away the temptation from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Don’t indulge in greed, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Tie a knot of love in the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Remove laziness from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Forget about revenge from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Adopt kindness in the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Forget about deceit and deception from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Establish satisfaction in the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Dispel ego and arrogance from the heart, and sync yourself with the rhythm of Divine.

Always stay connected by worship and devotion, and sync yourself with with the rhythm of Divine.

Kaka is simply explaining that one can not establish any connection with Divine when there is so much negativity in the heart. Kaka is urging us to remove all the negative attributes and imbibe positive attributes like love, satisfaction, kindness, devotion in the heart, then only, we can invoke the Divinity, which is there deep within us. Spiritualism that we profess must show its effect in our inner riches, in our character, in our spirit of service and in our day to day life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 965 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...964965966...Last