Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 967 | Date: 31-Aug-1987
લઈ ફરતો રહ્યો છે ભાર સંસારનો તારો
Laī pharatō rahyō chē bhāra saṁsāranō tārō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 967 | Date: 31-Aug-1987

લઈ ફરતો રહ્યો છે ભાર સંસારનો તારો

  No Audio

laī pharatō rahyō chē bhāra saṁsāranō tārō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-08-31 1987-08-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11956 લઈ ફરતો રહ્યો છે ભાર સંસારનો તારો લઈ ફરતો રહ્યો છે ભાર સંસારનો તારો

સદાયે તું તો તારા જ માથે

બંધાતો રહ્યો છે કર્મોથી તો તારા

કરી કર્મો, તું તો તારા જ હાથે

અહં ભરી ફરતો રહ્યો સદાયે જગમાં

રાખી અહં તો હૈયે સાથે ને સાથે

મળતી રહી છે જગમાં તો નિરાશા

મળતી રહી એ તો વાતે ને વાતે

સૂઝશે નહીં સાચું તને તો હૈયે

ના છૂટશે ચિંતા તુજ હૈયે

સોંપીશ ના ચિંતા જો તારી તો પ્રભુને

રહેશે સદાયે એ તો તારી પાસે ને પાસે

ના થાશે ફાયદો હૈયે, એને તો રાખી સંઘરી

મુક્ત બન, સોંપી પ્રભુને આજે ને આજે

નથી વાત એ સહેલી, જેટલી એ તો લાગે

સોંપીને ભી ચિંતા, ચિંતા તો ફરી જાગે

સોંપજે ચિંતા બધી પ્રભુને સાચે

બનશે સાચી કસોટી એ તારે માટે
View Original Increase Font Decrease Font


લઈ ફરતો રહ્યો છે ભાર સંસારનો તારો

સદાયે તું તો તારા જ માથે

બંધાતો રહ્યો છે કર્મોથી તો તારા

કરી કર્મો, તું તો તારા જ હાથે

અહં ભરી ફરતો રહ્યો સદાયે જગમાં

રાખી અહં તો હૈયે સાથે ને સાથે

મળતી રહી છે જગમાં તો નિરાશા

મળતી રહી એ તો વાતે ને વાતે

સૂઝશે નહીં સાચું તને તો હૈયે

ના છૂટશે ચિંતા તુજ હૈયે

સોંપીશ ના ચિંતા જો તારી તો પ્રભુને

રહેશે સદાયે એ તો તારી પાસે ને પાસે

ના થાશે ફાયદો હૈયે, એને તો રાખી સંઘરી

મુક્ત બન, સોંપી પ્રભુને આજે ને આજે

નથી વાત એ સહેલી, જેટલી એ તો લાગે

સોંપીને ભી ચિંતા, ચિંતા તો ફરી જાગે

સોંપજે ચિંતા બધી પ્રભુને સાચે

બનશે સાચી કસોટી એ તારે માટે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

laī pharatō rahyō chē bhāra saṁsāranō tārō

sadāyē tuṁ tō tārā ja māthē

baṁdhātō rahyō chē karmōthī tō tārā

karī karmō, tuṁ tō tārā ja hāthē

ahaṁ bharī pharatō rahyō sadāyē jagamāṁ

rākhī ahaṁ tō haiyē sāthē nē sāthē

malatī rahī chē jagamāṁ tō nirāśā

malatī rahī ē tō vātē nē vātē

sūjhaśē nahīṁ sācuṁ tanē tō haiyē

nā chūṭaśē ciṁtā tuja haiyē

sōṁpīśa nā ciṁtā jō tārī tō prabhunē

rahēśē sadāyē ē tō tārī pāsē nē pāsē

nā thāśē phāyadō haiyē, ēnē tō rākhī saṁgharī

mukta bana, sōṁpī prabhunē ājē nē ājē

nathī vāta ē sahēlī, jēṭalī ē tō lāgē

sōṁpīnē bhī ciṁtā, ciṁtā tō pharī jāgē

sōṁpajē ciṁtā badhī prabhunē sācē

banaśē sācī kasōṭī ē tārē māṭē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of surrender,

He is saying...

You are always wandering around thinking that the burden of this world is on your shoulders.

You are binding yourself in the burden of karmas (actions) by doing the actions with attachment.

You are wandering around in sheer ego, your heart is filled with only ego.

You have been getting disappointments in this world, and this will continue with every tale.

You will not be able to think straight, and you will not be able to discard worries from your heart.

If you don’t surrender your worries to Almighty, then your worries will always remain with you.

You will not find any benefit, if you store your worries in your heart.

Liberate yourself today and today only by surrendering your worries to Divine.

This matter is not that simple as it looks. After surrendering also, worries keep erupting in heart.

Surrender all your worries to Divine in true sense, that will be the biggest challenge and test for you.

Kaka is explaining that we live in this belief that this world is running because of us, and every action of ours is performed with the sense of arrogance and ego. Which, not only

brings disappointments in life , but it creates burden of actions for us to bear later on. It also creates worries in our heart. Kaka is again urging us to do the actions with detachment and faith and surrender our actions and worries to Divine. Then, we will keep ourselves free of effects of karmas and worries. Kaka is further explaining that surrendering to Divine is not that simple. Letting go of ‘I’ is not that simple. That is our biggest test of our faith in Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 967 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...967968969...Last