Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 972 | Date: 03-Sep-1987
ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત
Nā sācuṁ chē jaganuṁ sukha, nā sācī tō jaganī prīta

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 972 | Date: 03-Sep-1987

ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત

  No Audio

nā sācuṁ chē jaganuṁ sukha, nā sācī tō jaganī prīta

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-03 1987-09-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11961 ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત

ટકી રહે એ તો સ્વાર્થથી, જગની છે આ તો રીત

ના સાચી છે કાયા તારી, પ્રીત તોય તેં તો બાંધી

માયા જ્યાં એની હૈયે લાગી, દુઃખની ગઠરી તેં તો બાંધી

કંઈક કાયાઓ રાખમાં મળી, જોઈ એ, માયા ન ત્યાગી

કાયાને જ્યાં તેં સાચી માની, થઈ શરૂ ત્યાં તો ઉપાધિ

એક ન એક દિન તો વીતતાં જાયે, કાયા તો પુરાણી થાયે

શક્તિ એની તો ઘટતી જાયે, દુઃખ તો સદા એ ઉપજાવે

મોહની માત્રા જ્યાં વધતી જાયે, દુઃખ સદા એ સાથે લાવે

છોડવી આકરી તો બની જાયે, કૃપા `મા’ ની જો નવ થાયે

માયા તો છે દુઃખનું મૂળ, ઊપજાવે હૈયે એ તો શૂળ

ભક્તિભાવનું લેજે તું ત્રિશૂળ, થાશે માયા તો નિર્મૂળ
View Original Increase Font Decrease Font


ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત

ટકી રહે એ તો સ્વાર્થથી, જગની છે આ તો રીત

ના સાચી છે કાયા તારી, પ્રીત તોય તેં તો બાંધી

માયા જ્યાં એની હૈયે લાગી, દુઃખની ગઠરી તેં તો બાંધી

કંઈક કાયાઓ રાખમાં મળી, જોઈ એ, માયા ન ત્યાગી

કાયાને જ્યાં તેં સાચી માની, થઈ શરૂ ત્યાં તો ઉપાધિ

એક ન એક દિન તો વીતતાં જાયે, કાયા તો પુરાણી થાયે

શક્તિ એની તો ઘટતી જાયે, દુઃખ તો સદા એ ઉપજાવે

મોહની માત્રા જ્યાં વધતી જાયે, દુઃખ સદા એ સાથે લાવે

છોડવી આકરી તો બની જાયે, કૃપા `મા’ ની જો નવ થાયે

માયા તો છે દુઃખનું મૂળ, ઊપજાવે હૈયે એ તો શૂળ

ભક્તિભાવનું લેજે તું ત્રિશૂળ, થાશે માયા તો નિર્મૂળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā sācuṁ chē jaganuṁ sukha, nā sācī tō jaganī prīta

ṭakī rahē ē tō svārthathī, jaganī chē ā tō rīta

nā sācī chē kāyā tārī, prīta tōya tēṁ tō bāṁdhī

māyā jyāṁ ēnī haiyē lāgī, duḥkhanī gaṭharī tēṁ tō bāṁdhī

kaṁīka kāyāō rākhamāṁ malī, jōī ē, māyā na tyāgī

kāyānē jyāṁ tēṁ sācī mānī, thaī śarū tyāṁ tō upādhi

ēka na ēka dina tō vītatāṁ jāyē, kāyā tō purāṇī thāyē

śakti ēnī tō ghaṭatī jāyē, duḥkha tō sadā ē upajāvē

mōhanī mātrā jyāṁ vadhatī jāyē, duḥkha sadā ē sāthē lāvē

chōḍavī ākarī tō banī jāyē, kr̥pā `mā' nī jō nava thāyē

māyā tō chē duḥkhanuṁ mūla, ūpajāvē haiyē ē tō śūla

bhaktibhāvanuṁ lējē tuṁ triśūla, thāśē māyā tō nirmūla
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is reflecting on our attachment to illusion and our ordinary existence.

He is saying...

Happiness in this world is not real, and love in this world is also not real.

Both are existing only on one aspect, that is selfishness.

Your body is not the truth, still you have become attached to it.

As the attachment grows deeper in the heart, a bundle of unhappiness is packed by you.

Even after seeing so many bodies turning into ashes, you have not forsaken the attachment to this body.

When you believe this body to be the truth, then understand that all your problems will start.

Days after days are passing by, and body starts becoming old, and the strength of the body starts decreasing. It creates lot of unhappiness within.

When degree of attachment intensifies then the unhappiness also multiplies.

It becomes very difficult to let go of this attraction, if the grace of Divine is not bestowed.

Illusion is the root of all unhappiness, it creates many heartaches.

You take the trident of devotion and eradicate the attachment to this illusion.

Kaka is explaining that nothing is real about our outer existence. Our body is not the truth. Our life goes through the cycle of birth, growth and death. Nothing in this world is real or permanent, so being attached to this illusion will bring only misery eventually. The illusion is nothing but the egotism of embodied soul. To be identified with that which is transitory is to live in untruth. Kaka is urging us to rise above this ordinary consciousness and connect with higher consciousness and become true to self and connect with Divine and then into the union with Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 972 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...970971972...Last