BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 972 | Date: 03-Sep-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત

  No Audio

Na Sachu Che Jag Nu Sukh, Na Sachi To Jag Ni Preet

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-09-03 1987-09-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11961 ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત
ટકી રહે એ તો સ્વાર્થથી, જગની છે આ તો રીત
ના સાચી છે કાયા તારી, પ્રીત તોય તેં તો બાંધી
માયા જ્યાં એની હૈયે લાગી, દુઃખની ગઠરી તેં તો બાંધી
કંઈક કાયાઓ રાખમાં મળી, જોઈ એ, માયા ન ત્યાગી
કાયાને જ્યાં તેં સાચી માની, થઈ શરૂ ત્યાં તો ઉપાધિ
એક ન એક દિન તો વીતતાં જાયે, કાયા તો પુરાણી થાયે
શક્તિ એની તો ઘટતી જાયે, દુઃખ તો સદા એ ઉપજાવે
મોહની માત્રા જ્યાં વધતી જાયે, દુઃખ સદા એ સાથે લાવે
છોડવી આકરી તો બની જાયે, કૃપા `મા’ ની જો નવ થાયે
માયા તો છે દુઃખનું મૂળ, ઊપજાવે હૈયે એ તો શૂળ
ભક્તિભાવનું લેજે તું ત્રિશૂળ, થાશે માયા તો નિર્મૂળ
Gujarati Bhajan no. 972 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના સાચું છે જગનું સુખ, ના સાચી તો જગની પ્રીત
ટકી રહે એ તો સ્વાર્થથી, જગની છે આ તો રીત
ના સાચી છે કાયા તારી, પ્રીત તોય તેં તો બાંધી
માયા જ્યાં એની હૈયે લાગી, દુઃખની ગઠરી તેં તો બાંધી
કંઈક કાયાઓ રાખમાં મળી, જોઈ એ, માયા ન ત્યાગી
કાયાને જ્યાં તેં સાચી માની, થઈ શરૂ ત્યાં તો ઉપાધિ
એક ન એક દિન તો વીતતાં જાયે, કાયા તો પુરાણી થાયે
શક્તિ એની તો ઘટતી જાયે, દુઃખ તો સદા એ ઉપજાવે
મોહની માત્રા જ્યાં વધતી જાયે, દુઃખ સદા એ સાથે લાવે
છોડવી આકરી તો બની જાયે, કૃપા `મા’ ની જો નવ થાયે
માયા તો છે દુઃખનું મૂળ, ઊપજાવે હૈયે એ તો શૂળ
ભક્તિભાવનું લેજે તું ત્રિશૂળ, થાશે માયા તો નિર્મૂળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā sācuṁ chē jaganuṁ sukha, nā sācī tō jaganī prīta
ṭakī rahē ē tō svārthathī, jaganī chē ā tō rīta
nā sācī chē kāyā tārī, prīta tōya tēṁ tō bāṁdhī
māyā jyāṁ ēnī haiyē lāgī, duḥkhanī gaṭharī tēṁ tō bāṁdhī
kaṁīka kāyāō rākhamāṁ malī, jōī ē, māyā na tyāgī
kāyānē jyāṁ tēṁ sācī mānī, thaī śarū tyāṁ tō upādhi
ēka na ēka dina tō vītatāṁ jāyē, kāyā tō purāṇī thāyē
śakti ēnī tō ghaṭatī jāyē, duḥkha tō sadā ē upajāvē
mōhanī mātrā jyāṁ vadhatī jāyē, duḥkha sadā ē sāthē lāvē
chōḍavī ākarī tō banī jāyē, kr̥pā `mā' nī jō nava thāyē
māyā tō chē duḥkhanuṁ mūla, ūpajāvē haiyē ē tō śūla
bhaktibhāvanuṁ lējē tuṁ triśūla, thāśē māyā tō nirmūla

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, he is reflecting on our attachment to illusion and our ordinary existence.
He is saying...
Happiness in this world is not real, and love in this world is also not real.
Both are existing only on one aspect, that is selfishness.
Your body is not the truth, still you have become attached to it.
As the attachment grows deeper in the heart, a bundle of unhappiness is packed by you.
Even after seeing so many bodies turning into ashes, you have not forsaken the attachment to this body.
When you believe this body to be the truth, then understand that all your problems will start.
Days after days are passing by, and body starts becoming old, and the strength of the body starts decreasing. It creates lot of unhappiness within.
When degree of attachment intensifies then the unhappiness also multiplies.
It becomes very difficult to let go of this attraction, if the grace of Divine is not bestowed.
Illusion is the root of all unhappiness, it creates many heartaches.
You take the trident of devotion and eradicate the attachment to this illusion.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that nothing is real about our outer existence. Our body is not the truth. Our life goes through the cycle of birth, growth and death. Nothing in this world is real or permanent, so being attached to this illusion will bring only misery eventually. The illusion is nothing but the egotism of embodied soul. To be identified with that which is transitory is to live in untruth. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to rise above this ordinary consciousness and connect with higher consciousness and become true to self and connect with Divine and then into the union with Divine.

First...971972973974975...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall