Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 976 | Date: 03-Sep-1987
ભવસાગરની છે તું તો સુકાની, રે મારી માવડી
Bhavasāgaranī chē tuṁ tō sukānī, rē mārī māvaḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 976 | Date: 03-Sep-1987

ભવસાગરની છે તું તો સુકાની, રે મારી માવડી

  No Audio

bhavasāgaranī chē tuṁ tō sukānī, rē mārī māvaḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-09-03 1987-09-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11965 ભવસાગરની છે તું તો સુકાની, રે મારી માવડી ભવસાગરની છે તું તો સુકાની, રે મારી માવડી

તારા ભરોસે તો તરતી મૂકી છે રે મારી નાવડી

વંટોળે તો અટવાઈ ગઈ છે માડી રે મારી નાવડી

લેજે સુકાન હાથમાં તો તારા આજે રે મારી માવડી

મોજે-મોજે તો ચિંતાઓ તો વધતી, ડૂબશે રે ક્યારે મારી નાવડી

અધવચ્ચે ના છોડજે મુજને, આજે રે મારી માવડી

મળતા રહ્યાં છે સંજોગો ઊલટા, સુધારજે એને રે મારી માવડી

લઈ સુકાન હાથમાં તારા, સ્થિર કરજે રે મારી નાવડી

જીવ તો ખૂબ મૂંઝાઈ રહ્યો છે રે મારી માવડી

તારા વિના સુકાન કોઈ ના સંભાળે, સુકાન વિનાની છે રે મારી નાવડી

સૂઝતી નથી દિશા તો કોઈ, છવાયો છે અંધકાર રે મારી માવડી

સુકાન લઈને આજે હાથમાં તારા, તારજે રે મારી નાવડી
View Original Increase Font Decrease Font


ભવસાગરની છે તું તો સુકાની, રે મારી માવડી

તારા ભરોસે તો તરતી મૂકી છે રે મારી નાવડી

વંટોળે તો અટવાઈ ગઈ છે માડી રે મારી નાવડી

લેજે સુકાન હાથમાં તો તારા આજે રે મારી માવડી

મોજે-મોજે તો ચિંતાઓ તો વધતી, ડૂબશે રે ક્યારે મારી નાવડી

અધવચ્ચે ના છોડજે મુજને, આજે રે મારી માવડી

મળતા રહ્યાં છે સંજોગો ઊલટા, સુધારજે એને રે મારી માવડી

લઈ સુકાન હાથમાં તારા, સ્થિર કરજે રે મારી નાવડી

જીવ તો ખૂબ મૂંઝાઈ રહ્યો છે રે મારી માવડી

તારા વિના સુકાન કોઈ ના સંભાળે, સુકાન વિનાની છે રે મારી નાવડી

સૂઝતી નથી દિશા તો કોઈ, છવાયો છે અંધકાર રે મારી માવડી

સુકાન લઈને આજે હાથમાં તારા, તારજે રે મારી નાવડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhavasāgaranī chē tuṁ tō sukānī, rē mārī māvaḍī

tārā bharōsē tō taratī mūkī chē rē mārī nāvaḍī

vaṁṭōlē tō aṭavāī gaī chē māḍī rē mārī nāvaḍī

lējē sukāna hāthamāṁ tō tārā ājē rē mārī māvaḍī

mōjē-mōjē tō ciṁtāō tō vadhatī, ḍūbaśē rē kyārē mārī nāvaḍī

adhavaccē nā chōḍajē mujanē, ājē rē mārī māvaḍī

malatā rahyāṁ chē saṁjōgō ūlaṭā, sudhārajē ēnē rē mārī māvaḍī

laī sukāna hāthamāṁ tārā, sthira karajē rē mārī nāvaḍī

jīva tō khūba mūṁjhāī rahyō chē rē mārī māvaḍī

tārā vinā sukāna kōī nā saṁbhālē, sukāna vinānī chē rē mārī nāvaḍī

sūjhatī nathī diśā tō kōī, chavāyō chē aṁdhakāra rē mārī māvaḍī

sukāna laīnē ājē hāthamāṁ tārā, tārajē rē mārī nāvaḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying...

You are the controller of this ocean of life, O Mother.

I have let my boat of life swim in this ocean only on your trust, O Mother.

My boat is stuck in the middle of a storm, O Mother, please take control of my boat.

With every high wave, my worries also rise, thinking about when my boat will sink in the ocean, O Mother.

Please don’t leave me halfway in the middle, O Mother, I have been experiencing unfavourable circumstances, please improve them, O Mother.

Please take control of my boat and make it steady, O Mother, I am very confused at the moment, O Mother.

Without your guidance and control of the situation, and also no one is there to guide, O Mother, my life as become uncontrollable.

I can’t think of any direction, there is darkness everywhere, O Mother, please take control of my life and salvage my life.

This bhajan expresses yearning, resignation and surrender.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 976 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...976977978...Last