Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 978 | Date: 04-Sep-1987
કોઈને હૈયે ભક્તિ જાગે, કોઈનું હૈયું ભક્તિથી ભાગે
Kōīnē haiyē bhakti jāgē, kōīnuṁ haiyuṁ bhaktithī bhāgē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 978 | Date: 04-Sep-1987

કોઈને હૈયે ભક્તિ જાગે, કોઈનું હૈયું ભક્તિથી ભાગે

  No Audio

kōīnē haiyē bhakti jāgē, kōīnuṁ haiyuṁ bhaktithī bhāgē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-09-04 1987-09-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11967 કોઈને હૈયે ભક્તિ જાગે, કોઈનું હૈયું ભક્તિથી ભાગે કોઈને હૈયે ભક્તિ જાગે, કોઈનું હૈયું ભક્તિથી ભાગે

માનવીએ, માનવીએ ત્યાં તો ફેર છે (2)

કોઈનું હૈયું પાપમાં ડૂબે, કોઈનું હૈયું પુણ્યે રાચે - માનવીએ...

કોઈને જોઈને કરુણા જાગે, કોઈને જોઈ કરુણા ભાગે - માનવીએ...

કોઈને જોઈ પ્રેમ ઊભરાયે, કોઈને જોઈ પ્રેમ સુકાયે - માનવીએ...

કોઈ તો શાંતિથી સમજે, કોઈ તો સમજે પ્રહારે - માનવીએ...

કોઈ તો લોભે લલચાયે, કોઈ તો લોભને નાથે - માનવીએ...

કોઈ તો વિકારોએ થાકે, કોઈ તો વિકારોમાં નાચે - માનવીએ..

કોઈ તો દયામાં માને, કોઈ તો દયાને ત્યાગે - માનવીએ...

કોઈ તો સ્વાર્થને ત્યાગે, કોઈ તો સ્વાર્થમાં રાચે - માનવીએ...

કોઈ તો સંસારમાં રાચે, કોઈ તો સંસારને ત્યાગે - માનવીએ...

કોઈ તો પ્રભુમાં માને, કોઈ તો પ્રભુથી ભાગે - માનવીએ...
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈને હૈયે ભક્તિ જાગે, કોઈનું હૈયું ભક્તિથી ભાગે

માનવીએ, માનવીએ ત્યાં તો ફેર છે (2)

કોઈનું હૈયું પાપમાં ડૂબે, કોઈનું હૈયું પુણ્યે રાચે - માનવીએ...

કોઈને જોઈને કરુણા જાગે, કોઈને જોઈ કરુણા ભાગે - માનવીએ...

કોઈને જોઈ પ્રેમ ઊભરાયે, કોઈને જોઈ પ્રેમ સુકાયે - માનવીએ...

કોઈ તો શાંતિથી સમજે, કોઈ તો સમજે પ્રહારે - માનવીએ...

કોઈ તો લોભે લલચાયે, કોઈ તો લોભને નાથે - માનવીએ...

કોઈ તો વિકારોએ થાકે, કોઈ તો વિકારોમાં નાચે - માનવીએ..

કોઈ તો દયામાં માને, કોઈ તો દયાને ત્યાગે - માનવીએ...

કોઈ તો સ્વાર્થને ત્યાગે, કોઈ તો સ્વાર્થમાં રાચે - માનવીએ...

કોઈ તો સંસારમાં રાચે, કોઈ તો સંસારને ત્યાગે - માનવીએ...

કોઈ તો પ્રભુમાં માને, કોઈ તો પ્રભુથી ભાગે - માનવીએ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōīnē haiyē bhakti jāgē, kōīnuṁ haiyuṁ bhaktithī bhāgē

mānavīē, mānavīē tyāṁ tō phēra chē (2)

kōīnuṁ haiyuṁ pāpamāṁ ḍūbē, kōīnuṁ haiyuṁ puṇyē rācē - mānavīē...

kōīnē jōīnē karuṇā jāgē, kōīnē jōī karuṇā bhāgē - mānavīē...

kōīnē jōī prēma ūbharāyē, kōīnē jōī prēma sukāyē - mānavīē...

kōī tō śāṁtithī samajē, kōī tō samajē prahārē - mānavīē...

kōī tō lōbhē lalacāyē, kōī tō lōbhanē nāthē - mānavīē...

kōī tō vikārōē thākē, kōī tō vikārōmāṁ nācē - mānavīē..

kōī tō dayāmāṁ mānē, kōī tō dayānē tyāgē - mānavīē...

kōī tō svārthanē tyāgē, kōī tō svārthamāṁ rācē - mānavīē...

kōī tō saṁsāramāṁ rācē, kōī tō saṁsāranē tyāgē - mānavīē...

kōī tō prabhumāṁ mānē, kōī tō prabhuthī bhāgē - mānavīē...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, he is shedding light on how our thoughts and beliefs shape our approach towards our life.

He is saying...

Someone ‘s heart is filled with devotion and worship, while someone’s heart runs away from worship.

There is a difference in every human being.

Someone’s heart is drowned in sins, while someone’s heart is filled with virtues.

There is a difference in every human being.

Looking at someone, compassion is felt, while looking at someone, compassion disappears.

Looking at someone, love is felt, while looking at someone, love dries up.

There is a difference in every human being.

Someone understands naturally, while someone understands only with a jolt.

Someone gets tempted by temptations, while someone is able to fight temptations.

There is a difference in every human being.

Someone feels tired of their bad attributes, while someone enjoys their bad attributes.

Someone believes in kindness, while someone abandons kindness.

There is a difference in every human being.

Someone banishes selfishness, while someone indulges in selfishness.

Someone enjoys worldly matters, while someone is detached from worldly affairs.

There is a difference in every human being.

Someone believes in God, while someone runs away from God.

There is a difference in every human being.

Kaka is explaining that every individual is different in this world. There are all kinds of people in this world. A person’s personality is build on his thoughts and beliefs. Our opinions and beliefs are the prime movers of our lives. Each one has kind of life that his beliefs render. Kaka is guiding us that our thoughts, beliefs and actions should prove beneficial in our lives and not hinder our progress.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 978 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...976977978...Last