Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 981 | Date: 04-Sep-1987
જઈ કાશી, કરી દર્શન, બન્યા અમે તો કાશીદાસ
Jaī kāśī, karī darśana, banyā amē tō kāśīdāsa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 981 | Date: 04-Sep-1987

જઈ કાશી, કરી દર્શન, બન્યા અમે તો કાશીદાસ

  No Audio

jaī kāśī, karī darśana, banyā amē tō kāśīdāsa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-04 1987-09-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11970 જઈ કાશી, કરી દર્શન, બન્યા અમે તો કાશીદાસ જઈ કાશી, કરી દર્શન, બન્યા અમે તો કાશીદાસ

નાહી તો ગંગામાં, બન્યા અમે તો ગંગાદાસ

પીને તો જમનાજળ, બન્યા અમે તો જમનાદાસ

ધામે-ધામે બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ

કરતા રહ્યાં સદાયે અમે તો ત્યાગની વાત

રહ્યો હતો ભર્યો સ્વાર્થ તો હૈયે, હતો એ દિન ને રાત

મળી ભલે અમને તો, મળી સદા કુદરતની લાત

ધામે-ધામે બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ

કરવા ખોટું થયા ના કદી, હૈયેથી તો નાસીપાસ

જાતને રાખી સદા છુપાવી, ના કરી જાતની તપાસ

આચરી દંભ, મુસ્કુરાઈ રહ્યાં, જોયું ના કદી આસપાસ

ધામે-ધામે બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ

સાચું ખોટું આચરવામાં, સેવ્યો ના કદી ગભરાટ

સાચું ભલે સમજીએ ઘણું, આચરવા રહે ઉચાટ

માની સત્તા તો સદા પ્રભુની, બન્યા અમે તો પ્રભુદાસ

ધામે-ધામે તો બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ
Increase Font Decrease Font

જઈ કાશી, કરી દર્શન, બન્યા અમે તો કાશીદાસ

નાહી તો ગંગામાં, બન્યા અમે તો ગંગાદાસ

પીને તો જમનાજળ, બન્યા અમે તો જમનાદાસ

ધામે-ધામે બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ

કરતા રહ્યાં સદાયે અમે તો ત્યાગની વાત

રહ્યો હતો ભર્યો સ્વાર્થ તો હૈયે, હતો એ દિન ને રાત

મળી ભલે અમને તો, મળી સદા કુદરતની લાત

ધામે-ધામે બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ

કરવા ખોટું થયા ના કદી, હૈયેથી તો નાસીપાસ

જાતને રાખી સદા છુપાવી, ના કરી જાતની તપાસ

આચરી દંભ, મુસ્કુરાઈ રહ્યાં, જોયું ના કદી આસપાસ

ધામે-ધામે બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ

સાચું ખોટું આચરવામાં, સેવ્યો ના કદી ગભરાટ

સાચું ભલે સમજીએ ઘણું, આચરવા રહે ઉચાટ

માની સત્તા તો સદા પ્રભુની, બન્યા અમે તો પ્રભુદાસ

ધામે-ધામે તો બદલાતા રહ્યાં, હતા અમે તો લક્ષ્મીદાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jaī kāśī, karī darśana, banyā amē tō kāśīdāsa

nāhī tō gaṁgāmāṁ, banyā amē tō gaṁgādāsa

pīnē tō jamanājala, banyā amē tō jamanādāsa

dhāmē-dhāmē badalātā rahyāṁ, hatā amē tō lakṣmīdāsa

karatā rahyāṁ sadāyē amē tō tyāganī vāta

rahyō hatō bharyō svārtha tō haiyē, hatō ē dina nē rāta

malī bhalē amanē tō, malī sadā kudaratanī lāta

dhāmē-dhāmē badalātā rahyāṁ, hatā amē tō lakṣmīdāsa

karavā khōṭuṁ thayā nā kadī, haiyēthī tō nāsīpāsa

jātanē rākhī sadā chupāvī, nā karī jātanī tapāsa

ācarī daṁbha, muskurāī rahyāṁ, jōyuṁ nā kadī āsapāsa

dhāmē-dhāmē badalātā rahyāṁ, hatā amē tō lakṣmīdāsa

sācuṁ khōṭuṁ ācaravāmāṁ, sēvyō nā kadī gabharāṭa

sācuṁ bhalē samajīē ghaṇuṁ, ācaravā rahē ucāṭa

mānī sattā tō sadā prabhunī, banyā amē tō prabhudāsa

dhāmē-dhāmē tō badalātā rahyāṁ, hatā amē tō lakṣmīdāsa
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this bhajan of introspection and awareness,
He is saying...
After visiting Kashi (holiest place), and after doing Darshan (vision of Idol of Divine), we became Kashidas (holy person).
After taking a dip in Ganga (holiest river), we became Gangadas (person of purity).
After drinking water of Jamuna ( holy river), we became Jamnadas (person, free of sins).
Slowly, slowly, we kept on changing, actually, we were Laxmidas (money minded person).
Always, we spoke about renunciation, but, in heart, there was only selfishness, and it was there day and night.
Surely, we got kicked by the nature.
At every place, we kept on changing ourselves, actually, we were Laxmidas (money minded person).
To do something wrong, we never felt discouraged in the heart.
Always, we have hidden our actual self, and also never evaluated our own self,
Behaving in hypocrisy, we just smiled and never looked around.
Slowly, slowly, we kept on changing, actually, we were Laxmidas (money minded person).
To do right or wrong, we never felt any scare,
Though, we understand what is right, but we never did anything right.
Divine Mother is symbol of God, then we became Prabhudas (person with godliness).
With every place, we kept on changing, but actually, we were Laxmidas (money minded person).
Kaka is very beautifully explaining that we believe us to be a holy person or pure, truthful person, just because we visit a holy place or take a dip in pure, holy water. But truthfully, we are selfishly motivated money minded people. We hide that side of ourselves not only from the world, but also from our own selves. We pretend that we are godly people. Kaka is urging us to change ourselves from within, and cleanse ourselves internally, and be connected with Divine with intense emotions of devotion and internal worship.
Gujarati Bhajan no. 981 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...979980981...Last