Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 987 | Date: 07-Sep-1987
મૂકત બની વિકારોથી, અંતરના અજવાળે મહાલેજે
Mūkata banī vikārōthī, aṁtaranā ajavālē mahālējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 987 | Date: 07-Sep-1987

મૂકત બની વિકારોથી, અંતરના અજવાળે મહાલેજે

  No Audio

mūkata banī vikārōthī, aṁtaranā ajavālē mahālējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-07 1987-09-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11976 મૂકત બની વિકારોથી, અંતરના અજવાળે મહાલેજે મૂકત બની વિકારોથી, અંતરના અજવાળે મહાલેજે

તારું અને માતાનું, અતૂટ ઐક્ય ત્યાં તું સાધજે

બીજા કોઈને ત્યાં સ્થાન નથી, સાથે બીજું ન રાખજે

અંતરમાં એ તો સદા વિરાજે, દર્શન અંતરમાં પામજે

કોઈ ના જાણશે વાતો તારી, અંતર તો સાક્ષી આપશે

પૂર્ણ સદાયે છે તો માતા, પૂર્ણ તને તો બનાવશે

ભાવ તારા ખોટા કદીયે ત્યાં તો નવ ચાલશે

જાગૃતિની જાગૃતિ તો, ત્યાં સદાએ આવશે

અંધકાર નથી ત્યાં તો, પૂર્ણ પ્રકાશ ત્યાં પામશે

તારું અને માતાનું ઐક્ય સાધી એકરૂપ ત્યાં થાજે
View Original Increase Font Decrease Font


મૂકત બની વિકારોથી, અંતરના અજવાળે મહાલેજે

તારું અને માતાનું, અતૂટ ઐક્ય ત્યાં તું સાધજે

બીજા કોઈને ત્યાં સ્થાન નથી, સાથે બીજું ન રાખજે

અંતરમાં એ તો સદા વિરાજે, દર્શન અંતરમાં પામજે

કોઈ ના જાણશે વાતો તારી, અંતર તો સાક્ષી આપશે

પૂર્ણ સદાયે છે તો માતા, પૂર્ણ તને તો બનાવશે

ભાવ તારા ખોટા કદીયે ત્યાં તો નવ ચાલશે

જાગૃતિની જાગૃતિ તો, ત્યાં સદાએ આવશે

અંધકાર નથી ત્યાં તો, પૂર્ણ પ્રકાશ ત્યાં પામશે

તારું અને માતાનું ઐક્ય સાધી એકરૂપ ત્યાં થાજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mūkata banī vikārōthī, aṁtaranā ajavālē mahālējē

tāruṁ anē mātānuṁ, atūṭa aikya tyāṁ tuṁ sādhajē

bījā kōīnē tyāṁ sthāna nathī, sāthē bījuṁ na rākhajē

aṁtaramāṁ ē tō sadā virājē, darśana aṁtaramāṁ pāmajē

kōī nā jāṇaśē vātō tārī, aṁtara tō sākṣī āpaśē

pūrṇa sadāyē chē tō mātā, pūrṇa tanē tō banāvaśē

bhāva tārā khōṭā kadīyē tyāṁ tō nava cālaśē

jāgr̥tinī jāgr̥ti tō, tyāṁ sadāē āvaśē

aṁdhakāra nathī tyāṁ tō, pūrṇa prakāśa tyāṁ pāmaśē

tāruṁ anē mātānuṁ aikya sādhī ēkarūpa tyāṁ thājē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan on merging with Supreme consciousness,

He is saying...

Become free of disorders, enjoy the light of inner consciousness.

Establish unbreakable connection with Divine Mother (Supreme consciousness), there is no place for anyone else in there. It’s only you and Divine Consciousness.

She will always reside in your consciousness and you will always find her vision in your own consciousness.

No one will know your conversation with her, only your own consciousness will be the witness.

Divine Mother is whole and she will make you complete. Your impure

emotions will never work in that connection.

Enlightenment and only enlightenment will be experienced. There will be no darkness in there, there is only brightness spread everywhere.

Establish oneness with Divine Mother and become one with The Divine.

Kaka is urging us to disconnect with everything else and just connect our ordinary consciousness with Supreme Consciousness. The purpose of life is to merge with Supreme Consciousness, to redeem our soul and merge with Supreme Soul.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 987 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...985986987...Last