Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5699 | Date: 03-Mar-1995
બચાવી બચાવી મારી જાતને મેં તો ઘણી,પણ આખર, એના કૂંડાળામાં પગ મારો પડી ગયો
Bacāvī bacāvī mārī jātanē mēṁ tō ghaṇī,paṇa ākhara, ēnā kūṁḍālāmāṁ paga mārō paḍī gayō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 5699 | Date: 03-Mar-1995

બચાવી બચાવી મારી જાતને મેં તો ઘણી,પણ આખર, એના કૂંડાળામાં પગ મારો પડી ગયો

  No Audio

bacāvī bacāvī mārī jātanē mēṁ tō ghaṇī,paṇa ākhara, ēnā kūṁḍālāmāṁ paga mārō paḍī gayō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1995-03-03 1995-03-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1198 બચાવી બચાવી મારી જાતને મેં તો ઘણી,પણ આખર, એના કૂંડાળામાં પગ મારો પડી ગયો બચાવી બચાવી મારી જાતને મેં તો ઘણી,પણ આખર, એના કૂંડાળામાં પગ મારો પડી ગયો

પગ મારો જ્યાં કૂંડાળામાં પડી ગયો, જીવનમાં એની પનોતીનો શિકાર બની ગયો

રહી રહી જાગૃત જીવનમાં, પગ આખર અહંના કૂંડાળામાં પડી ગયો

મદહોશ એમાં જ્યાં હું બની ગયો, બેહાલ મારા એમાં હું કરી બેઠો

જીવનમાં અનેક કૂંડાળા દેખાતા ગયા, જાત મારી એમાં ના હું બચાવી શક્યો

બેધ્યાન ને બેધ્યાનમાં જીવનમાં, અનેક કૂંડાળામાં પગ પાડતો રહ્યો

હતું જીવનમાં શંકાનું કૂંડાળું રે મોટું, પડી ગયો પગ એમાં, દ્વાર મુશ્કેલીના ખોલી બેઠો

કૂંડાળે કૂંડાળે જીવનમાં હું તૂટતો ગયો, જીવનમાં નબળાઈનો પ્રવેશ કરાવી બેઠો
View Original Increase Font Decrease Font


બચાવી બચાવી મારી જાતને મેં તો ઘણી,પણ આખર, એના કૂંડાળામાં પગ મારો પડી ગયો

પગ મારો જ્યાં કૂંડાળામાં પડી ગયો, જીવનમાં એની પનોતીનો શિકાર બની ગયો

રહી રહી જાગૃત જીવનમાં, પગ આખર અહંના કૂંડાળામાં પડી ગયો

મદહોશ એમાં જ્યાં હું બની ગયો, બેહાલ મારા એમાં હું કરી બેઠો

જીવનમાં અનેક કૂંડાળા દેખાતા ગયા, જાત મારી એમાં ના હું બચાવી શક્યો

બેધ્યાન ને બેધ્યાનમાં જીવનમાં, અનેક કૂંડાળામાં પગ પાડતો રહ્યો

હતું જીવનમાં શંકાનું કૂંડાળું રે મોટું, પડી ગયો પગ એમાં, દ્વાર મુશ્કેલીના ખોલી બેઠો

કૂંડાળે કૂંડાળે જીવનમાં હું તૂટતો ગયો, જીવનમાં નબળાઈનો પ્રવેશ કરાવી બેઠો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bacāvī bacāvī mārī jātanē mēṁ tō ghaṇī,paṇa ākhara, ēnā kūṁḍālāmāṁ paga mārō paḍī gayō

paga mārō jyāṁ kūṁḍālāmāṁ paḍī gayō, jīvanamāṁ ēnī panōtīnō śikāra banī gayō

rahī rahī jāgr̥ta jīvanamāṁ, paga ākhara ahaṁnā kūṁḍālāmāṁ paḍī gayō

madahōśa ēmāṁ jyāṁ huṁ banī gayō, bēhāla mārā ēmāṁ huṁ karī bēṭhō

jīvanamāṁ anēka kūṁḍālā dēkhātā gayā, jāta mārī ēmāṁ nā huṁ bacāvī śakyō

bēdhyāna nē bēdhyānamāṁ jīvanamāṁ, anēka kūṁḍālāmāṁ paga pāḍatō rahyō

hatuṁ jīvanamāṁ śaṁkānuṁ kūṁḍāluṁ rē mōṭuṁ, paḍī gayō paga ēmāṁ, dvāra muśkēlīnā khōlī bēṭhō

kūṁḍālē kūṁḍālē jīvanamāṁ huṁ tūṭatō gayō, jīvanamāṁ nabalāīnō pravēśa karāvī bēṭhō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5699 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...569556965697...Last