BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 998 | Date: 17-Sep-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

મુખડું રે, `મા' નું મુખડું રે, દેખાયે આજે તો હસતું રે

  No Audio

Mukhdu Re, ' Maa ' Nu Mukhdu Re, Dekhaye Aaje To Hastu Re

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1987-09-17 1987-09-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11987 મુખડું રે, `મા' નું મુખડું રે, દેખાયે આજે તો હસતું રે મુખડું રે, `મા' નું મુખડું રે, દેખાયે આજે તો હસતું રે
નોરતા રે આવ્યા, નોરતાં રે, તેજ અનોખું વિલસતું રે
હૈયે હૈયે એ રમે ને રમાડે રે, મુખે મુખે એ તો ખાતી રે - મુખડું...
કર્મે કર્મે એ તો સહુને બાંધે રે, છે પાસે એની તો દોરી રે - મુખડું...
નામે નામે રહે એ નિરાળી રે, કહે એને તો સહુ માડી રે - મુખડું...
અણુ અણુમાં વ્યાપી એ તો, સંચરે સઘળે એ તો રે - મુખડું...
તેજે તેજે તો એ દેખાયે, સહુમાં રહે એ તો સમાઈ રે - મુખડું...
સંકલ્પે સંકલ્પે શક્તિ વહે, છે એ તો જગજનની રે - મુખડું...
વહે હૈયે એને તો પ્રેમધારા, વાગે જગમાં તો હાક એની રે - મુખડું...
કદી રૌદ્રરૂપ ધરતી, તોયે બાળ સદા એને પ્યારા રે - મુખડું...
બાળ કાજે એ તો દોડે, વાટ સહુની એ જોતી રે - મુખડું...
Gujarati Bhajan no. 998 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મુખડું રે, `મા' નું મુખડું રે, દેખાયે આજે તો હસતું રે
નોરતા રે આવ્યા, નોરતાં રે, તેજ અનોખું વિલસતું રે
હૈયે હૈયે એ રમે ને રમાડે રે, મુખે મુખે એ તો ખાતી રે - મુખડું...
કર્મે કર્મે એ તો સહુને બાંધે રે, છે પાસે એની તો દોરી રે - મુખડું...
નામે નામે રહે એ નિરાળી રે, કહે એને તો સહુ માડી રે - મુખડું...
અણુ અણુમાં વ્યાપી એ તો, સંચરે સઘળે એ તો રે - મુખડું...
તેજે તેજે તો એ દેખાયે, સહુમાં રહે એ તો સમાઈ રે - મુખડું...
સંકલ્પે સંકલ્પે શક્તિ વહે, છે એ તો જગજનની રે - મુખડું...
વહે હૈયે એને તો પ્રેમધારા, વાગે જગમાં તો હાક એની રે - મુખડું...
કદી રૌદ્રરૂપ ધરતી, તોયે બાળ સદા એને પ્યારા રે - મુખડું...
બાળ કાજે એ તો દોડે, વાટ સહુની એ જોતી રે - મુખડું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mukhaḍuṁ rē, `mā' nuṁ mukhaḍuṁ rē, dēkhāyē ājē tō hasatuṁ rē
nōratā rē āvyā, nōratāṁ rē, tēja anōkhuṁ vilasatuṁ rē
haiyē haiyē ē ramē nē ramāḍē rē, mukhē mukhē ē tō khātī rē - mukhaḍuṁ...
karmē karmē ē tō sahunē bāṁdhē rē, chē pāsē ēnī tō dōrī rē - mukhaḍuṁ...
nāmē nāmē rahē ē nirālī rē, kahē ēnē tō sahu māḍī rē - mukhaḍuṁ...
aṇu aṇumāṁ vyāpī ē tō, saṁcarē saghalē ē tō rē - mukhaḍuṁ...
tējē tējē tō ē dēkhāyē, sahumāṁ rahē ē tō samāī rē - mukhaḍuṁ...
saṁkalpē saṁkalpē śakti vahē, chē ē tō jagajananī rē - mukhaḍuṁ...
vahē haiyē ēnē tō prēmadhārā, vāgē jagamāṁ tō hāka ēnī rē - mukhaḍuṁ...
kadī raudrarūpa dharatī, tōyē bāla sadā ēnē pyārā rē - mukhaḍuṁ...
bāla kājē ē tō dōḍē, vāṭa sahunī ē jōtī rē - mukhaḍuṁ...

Explanation in English
In this Gujarati devotional bhajan of praises of Divine Mother,
He is expressing...
The face of Divine Mother, the face is seen smiling today.
Nine auspicious nights have come, and unique radiance is spreading.
She is playing with every heart, and, in every heart, and she is eating through every mouth.
The face of Divine Mother is smiling today.
With action and more actions, she is binding every one, she has the control of every one.
The face of Divine Mother is smiling today.
She has many names, but she is called as Mother by everyone.
She is present in every atom, she is The nurturer of every one.
The face of Divine Mother is smiling today.
She is seen in every brightness, and she is inside everyone.
With every resolution, her energy is flowing, she is the mother of this world.
The face of Divine Mother is smiling today.
Her heart is overflowing with love, she is the ruler of this world.
Sometimes she takes the form of an angry mother (Maa Kali), still she loves all her children.
She runs for her children, and she is just waiting for everyone.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is singing praises of Divine Mother’s glory in this bhajan.

First...9969979989991000...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall