Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1000 | Date: 17-Sep-1987
લઈ મનને તો તું સાથે, ચડ તું સમજણની અટારીએ
Laī mananē tō tuṁ sāthē, caḍa tuṁ samajaṇanī aṭārīē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1000 | Date: 17-Sep-1987

લઈ મનને તો તું સાથે, ચડ તું સમજણની અટારીએ

  No Audio

laī mananē tō tuṁ sāthē, caḍa tuṁ samajaṇanī aṭārīē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-17 1987-09-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11989 લઈ મનને તો તું સાથે, ચડ તું સમજણની અટારીએ લઈ મનને તો તું સાથે, ચડ તું સમજણની અટારીએ

નિરખીને આસપાસ તો તારી, જોજે તું ત્યાંથી જગ જરા

પામીશ તું સૃષ્ટિ સૌંદર્ય સાચું, વહેશે હૈયે તો આનંદ ધારા

વહેશે જ્યાં હૈયે તો આનંદ, ઊઠશે ત્યાં તો પ્રેમ ફુવારા

અણુ-અણુ દેખાશે ચેતનવંતુ, મળશે તો ચેતનધારા

ભૂલતો જાશે ત્યાં ધીમે ધીમે, અસ્તિત્વની તારી માળા

જ્યાં તું અને દૃશ્ય તારું એક થાશે, ખૂટશે નહિ પ્રેમ પ્યાલા

પ્રેમે પ્ર-મે તો પાગલ બનશે, રહેશે નહિ તારા ઠેકાણા

અંતરે અંતર જાશે તો ઘટતું, માત અને વચ્ચે તારા

એકરૂપ જ્યાં બનશે તું, બંધ થાશે આવાગમન તારા
View Original Increase Font Decrease Font


લઈ મનને તો તું સાથે, ચડ તું સમજણની અટારીએ

નિરખીને આસપાસ તો તારી, જોજે તું ત્યાંથી જગ જરા

પામીશ તું સૃષ્ટિ સૌંદર્ય સાચું, વહેશે હૈયે તો આનંદ ધારા

વહેશે જ્યાં હૈયે તો આનંદ, ઊઠશે ત્યાં તો પ્રેમ ફુવારા

અણુ-અણુ દેખાશે ચેતનવંતુ, મળશે તો ચેતનધારા

ભૂલતો જાશે ત્યાં ધીમે ધીમે, અસ્તિત્વની તારી માળા

જ્યાં તું અને દૃશ્ય તારું એક થાશે, ખૂટશે નહિ પ્રેમ પ્યાલા

પ્રેમે પ્ર-મે તો પાગલ બનશે, રહેશે નહિ તારા ઠેકાણા

અંતરે અંતર જાશે તો ઘટતું, માત અને વચ્ચે તારા

એકરૂપ જ્યાં બનશે તું, બંધ થાશે આવાગમન તારા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

laī mananē tō tuṁ sāthē, caḍa tuṁ samajaṇanī aṭārīē

nirakhīnē āsapāsa tō tārī, jōjē tuṁ tyāṁthī jaga jarā

pāmīśa tuṁ sr̥ṣṭi sauṁdarya sācuṁ, vahēśē haiyē tō ānaṁda dhārā

vahēśē jyāṁ haiyē tō ānaṁda, ūṭhaśē tyāṁ tō prēma phuvārā

aṇu-aṇu dēkhāśē cētanavaṁtu, malaśē tō cētanadhārā

bhūlatō jāśē tyāṁ dhīmē dhīmē, astitvanī tārī mālā

jyāṁ tuṁ anē dr̥śya tāruṁ ēka thāśē, khūṭaśē nahi prēma pyālā

prēmē pra-mē tō pāgala banaśē, rahēśē nahi tārā ṭhēkāṇā

aṁtarē aṁtara jāśē tō ghaṭatuṁ, māta anē vaccē tārā

ēkarūpa jyāṁ banaśē tuṁ, baṁdha thāśē āvāgamana tārā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati devotional bhajan,

He is saying...

Taking your mind and heart with you, climb to the balcony of understanding of divine consciousness,

Look around, and look at the world from there.

You will find the true beauty of universe, and pure joy will flow in your heart.

When joy will get overwhelming, then the fountains of love will rise.

Your every cell will experience Divine consciousness, when you find that flow of divinity.

Slowly, slowly, you will forget about your existence, and there will not remain any difference between you and your picture. And, flow of love will never stop.

You will lose all your senses in this love, and you will have no orientation.

The distance between you and Divine Mother will keep reducing.

As soon as you become congruent, all your movements will stop.

Kaka is canvassing the picture of union with Divine Mother in this bhajan. The emotions of overwhelming joy, love and bliss, at the time of ultimate merging with The Supreme is expressed so vividly in this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1000 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...100010011002...Last