BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5701 | Date: 04-Mar-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

દે ધના ધન, દે ધના ધન, ભાઈ દે ધના ધન

  No Audio

De Dhana Dhan, De Dhana Dhan, Bhai De Dhana Dhan

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1995-03-04 1995-03-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1200 દે ધના ધન, દે ધના ધન, ભાઈ દે ધના ધન દે ધના ધન, દે ધના ધન, ભાઈ દે ધના ધન
જગમાં સહુના રે જીવનમાં, ક્યારે ને ક્યારે તો થાય છે
મૂકી જાય માઝા ક્રોધ જીવનમાં જ્યારે, તૂટી જાય સહનશીલતાનું કવચ ત્યારે,
થઈ જાય શરૂ જીવતા રે ત્યારે, દે ...
અણગમતીને અપ્રિય વાણી, મારી જાય ચોટ જીવનમાં જ્યાં ભારી, દે ...
જીવનમાં રે જ્યાં મારું ને મારું વધી જાય, ટકરાઈ જાય અન્યના જ્યાં મારું સાથે, દે ...
હાલત હૈયાંની થઈ ગઈ દયામણી, થઈ ગઈ હૈયાંમાં ભાવોની તો શરૂ, દે ...
થઈ ના થઈ ઇચ્છા જ્યાં એક પૂરી, હડસેલી એને બીજી આવીને ધસી, દે ...
એક વિચાર છૂટયો ના છૂટયો, બીજા વિચારો ધસમસતા આવ્યા ધસી, દે ...
મનડું મૂંઝાઈ ગયું, ખાઈ ખાઈ નિરાશાઓના માર, મનને બુદ્ધિની રે ત્યાં, દે ...
મેળવી ના શકી જીવનના તાલ સાથે જ્યાં બુદ્ધિ, જીવનમાં ગઈ હલચલ મયી, દે ...
નાના અમથા દ્વારમાં ગઈ મચી ધમાલ જ્યાં, પ્રવેશવા પહેલું તો એમાં, દે ..
Gujarati Bhajan no. 5701 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દે ધના ધન, દે ધના ધન, ભાઈ દે ધના ધન
જગમાં સહુના રે જીવનમાં, ક્યારે ને ક્યારે તો થાય છે
મૂકી જાય માઝા ક્રોધ જીવનમાં જ્યારે, તૂટી જાય સહનશીલતાનું કવચ ત્યારે,
થઈ જાય શરૂ જીવતા રે ત્યારે, દે ...
અણગમતીને અપ્રિય વાણી, મારી જાય ચોટ જીવનમાં જ્યાં ભારી, દે ...
જીવનમાં રે જ્યાં મારું ને મારું વધી જાય, ટકરાઈ જાય અન્યના જ્યાં મારું સાથે, દે ...
હાલત હૈયાંની થઈ ગઈ દયામણી, થઈ ગઈ હૈયાંમાં ભાવોની તો શરૂ, દે ...
થઈ ના થઈ ઇચ્છા જ્યાં એક પૂરી, હડસેલી એને બીજી આવીને ધસી, દે ...
એક વિચાર છૂટયો ના છૂટયો, બીજા વિચારો ધસમસતા આવ્યા ધસી, દે ...
મનડું મૂંઝાઈ ગયું, ખાઈ ખાઈ નિરાશાઓના માર, મનને બુદ્ધિની રે ત્યાં, દે ...
મેળવી ના શકી જીવનના તાલ સાથે જ્યાં બુદ્ધિ, જીવનમાં ગઈ હલચલ મયી, દે ...
નાના અમથા દ્વારમાં ગઈ મચી ધમાલ જ્યાં, પ્રવેશવા પહેલું તો એમાં, દે ..
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dē dhanā dhana, dē dhanā dhana, bhāī dē dhanā dhana
jagamāṁ sahunā rē jīvanamāṁ, kyārē nē kyārē tō thāya chē
mūkī jāya mājhā krōdha jīvanamāṁ jyārē, tūṭī jāya sahanaśīlatānuṁ kavaca tyārē,
thaī jāya śarū jīvatā rē tyārē, dē ...
aṇagamatīnē apriya vāṇī, mārī jāya cōṭa jīvanamāṁ jyāṁ bhārī, dē ...
jīvanamāṁ rē jyāṁ māruṁ nē māruṁ vadhī jāya, ṭakarāī jāya anyanā jyāṁ māruṁ sāthē, dē ...
hālata haiyāṁnī thaī gaī dayāmaṇī, thaī gaī haiyāṁmāṁ bhāvōnī tō śarū, dē ...
thaī nā thaī icchā jyāṁ ēka pūrī, haḍasēlī ēnē bījī āvīnē dhasī, dē ...
ēka vicāra chūṭayō nā chūṭayō, bījā vicārō dhasamasatā āvyā dhasī, dē ...
manaḍuṁ mūṁjhāī gayuṁ, khāī khāī nirāśāōnā māra, mananē buddhinī rē tyāṁ, dē ...
mēlavī nā śakī jīvananā tāla sāthē jyāṁ buddhi, jīvanamāṁ gaī halacala mayī, dē ...
nānā amathā dvāramāṁ gaī macī dhamāla jyāṁ, pravēśavā pahēluṁ tō ēmāṁ, dē ..
First...56965697569856995700...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall