BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6072 | Date: 18-Dec-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારી ઉપર તો કોણ છે (2)

  No Audio

Tari Upar To Kon Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1995-12-18 1995-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12061 તારી ઉપર તો કોણ છે (2) તારી ઉપર તો કોણ છે (2)
છે એ તો મારો રે સતનો રે બેલી (2)
તારી સાથેને સાથે રે સદા તો કોણ છે (2) છે એ...
તને જીવનમા કોણ સદા સંભાળે છે (2) - છે એ...
તને પાપના કુંડમાંથી તો કોણ બહાર કાઢશે - છે એ...
કાઢશે રે મને મારો રે વહાલો - છે એ...
જીવનમાં માર્ગદર્શન કોણ સદા કરતું ને કરતો રહ્યો છે - છે એ...
મનવા રે, કોણ તને સદા યાદ રાખતું ને રાખતું રહ્યું છે - છે એ...
સદા કોણ તારાને, કોના રે તું ધ્યાનમાં રહે છે - છે એ...
કોણ સદાયે નજર તારી ઉપર રાખે છે, કોને નજરમાં તું રાખે છે - છે એ...
જીવનમાં દુઃખ દર્દમાં કોણ તારો સાચો આધાર છે - છે એ...
પડયો ના છૂટો કે રહ્યો તું છૂટો, કદી એનાથી એવા એ કોણ છે - છે એ...
મળ્યો જ્યાં એકવાર એ, જરૂર ના રહે મળવાની કોઈને, એવો એ કોણ છે - છે એ...
Gujarati Bhajan no. 6072 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારી ઉપર તો કોણ છે (2)
છે એ તો મારો રે સતનો રે બેલી (2)
તારી સાથેને સાથે રે સદા તો કોણ છે (2) છે એ...
તને જીવનમા કોણ સદા સંભાળે છે (2) - છે એ...
તને પાપના કુંડમાંથી તો કોણ બહાર કાઢશે - છે એ...
કાઢશે રે મને મારો રે વહાલો - છે એ...
જીવનમાં માર્ગદર્શન કોણ સદા કરતું ને કરતો રહ્યો છે - છે એ...
મનવા રે, કોણ તને સદા યાદ રાખતું ને રાખતું રહ્યું છે - છે એ...
સદા કોણ તારાને, કોના રે તું ધ્યાનમાં રહે છે - છે એ...
કોણ સદાયે નજર તારી ઉપર રાખે છે, કોને નજરમાં તું રાખે છે - છે એ...
જીવનમાં દુઃખ દર્દમાં કોણ તારો સાચો આધાર છે - છે એ...
પડયો ના છૂટો કે રહ્યો તું છૂટો, કદી એનાથી એવા એ કોણ છે - છે એ...
મળ્યો જ્યાં એકવાર એ, જરૂર ના રહે મળવાની કોઈને, એવો એ કોણ છે - છે એ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārī upara tō kōṇa chē (2)
chē ē tō mārō rē satanō rē bēlī (2)
tārī sāthēnē sāthē rē sadā tō kōṇa chē (2) chē ē...
tanē jīvanamā kōṇa sadā saṁbhālē chē (2) - chē ē...
tanē pāpanā kuṁḍamāṁthī tō kōṇa bahāra kāḍhaśē - chē ē...
kāḍhaśē rē manē mārō rē vahālō - chē ē...
jīvanamāṁ mārgadarśana kōṇa sadā karatuṁ nē karatō rahyō chē - chē ē...
manavā rē, kōṇa tanē sadā yāda rākhatuṁ nē rākhatuṁ rahyuṁ chē - chē ē...
sadā kōṇa tārānē, kōnā rē tuṁ dhyānamāṁ rahē chē - chē ē...
kōṇa sadāyē najara tārī upara rākhē chē, kōnē najaramāṁ tuṁ rākhē chē - chē ē...
jīvanamāṁ duḥkha dardamāṁ kōṇa tārō sācō ādhāra chē - chē ē...
paḍayō nā chūṭō kē rahyō tuṁ chūṭō, kadī ēnāthī ēvā ē kōṇa chē - chē ē...
malyō jyāṁ ēkavāra ē, jarūra nā rahē malavānī kōīnē, ēvō ē kōṇa chē - chē ē...
First...60666067606860696070...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall