BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6074 | Date: 21-Dec-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઊલટીને ઊલટી ક્રિયાઓ, શાને જીવનમાં રે તું કરતો ને કરતો રહ્યો છે

  No Audio

Ultine Ulti Kriyao, Shane Jivanma Re Tu Karto Ne Karato Rahyo Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1995-12-21 1995-12-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12063 ઊલટીને ઊલટી ક્રિયાઓ, શાને જીવનમાં રે તું કરતો ને કરતો રહ્યો છે ઊલટીને ઊલટી ક્રિયાઓ, શાને જીવનમાં રે તું કરતો ને કરતો રહ્યો છે
ચિંતા ને આનંદને ચરણે ના ધરી, શાને આનંદને ચિંતાના ચરણે ધરી રહ્યો છે
સમજદારી ચાહતો રહ્યો છે જીવનમાં, શાને લોભ લાલચમાં એને તું ખોતો રહ્યો છે
ચાહતો રહ્યો છે જીવનમાં જ્યાં પ્રકાશ, હૈયે અંધકારને શાને વળગાડી રહ્યો છે
બહાદુર બનવું છે જીવનમાં જ્યાં તારે, હૈયાંમાં ડરને શાને સંઘરી રહ્યો છે
સત્યની રાહે ચાલવું છે જીવનમાં જ્યાં તારે, અસત્યનો આશરો શાને શોધી રહ્યો છે
ચાહે છે જીવનમાં જ્યાં તું સ્થિરતા, મનડાં પાછળ શાને તું દોડી રહ્યો છે
શંકાને શંકાઓ જગાવી હર વાતમાં, વિશ્વાસને નબળો શાને પાડી રહ્યો છે
ચાહે છે વિશુદ્ધ જ્ઞાન જ્યાં હૈયાંમાં, હૈયાંને ખોટા નર્કના ચરણે શાને ધરે છે
ચાહે છે વિશુદ્ધતા નજરની તું જ્યારે, નજરને માયાના ચરણે શાને રાખે છે
Gujarati Bhajan no. 6074 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઊલટીને ઊલટી ક્રિયાઓ, શાને જીવનમાં રે તું કરતો ને કરતો રહ્યો છે
ચિંતા ને આનંદને ચરણે ના ધરી, શાને આનંદને ચિંતાના ચરણે ધરી રહ્યો છે
સમજદારી ચાહતો રહ્યો છે જીવનમાં, શાને લોભ લાલચમાં એને તું ખોતો રહ્યો છે
ચાહતો રહ્યો છે જીવનમાં જ્યાં પ્રકાશ, હૈયે અંધકારને શાને વળગાડી રહ્યો છે
બહાદુર બનવું છે જીવનમાં જ્યાં તારે, હૈયાંમાં ડરને શાને સંઘરી રહ્યો છે
સત્યની રાહે ચાલવું છે જીવનમાં જ્યાં તારે, અસત્યનો આશરો શાને શોધી રહ્યો છે
ચાહે છે જીવનમાં જ્યાં તું સ્થિરતા, મનડાં પાછળ શાને તું દોડી રહ્યો છે
શંકાને શંકાઓ જગાવી હર વાતમાં, વિશ્વાસને નબળો શાને પાડી રહ્યો છે
ચાહે છે વિશુદ્ધ જ્ઞાન જ્યાં હૈયાંમાં, હૈયાંને ખોટા નર્કના ચરણે શાને ધરે છે
ચાહે છે વિશુદ્ધતા નજરની તું જ્યારે, નજરને માયાના ચરણે શાને રાખે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ūlaṭīnē ūlaṭī kriyāō, śānē jīvanamāṁ rē tuṁ karatō nē karatō rahyō chē
ciṁtā nē ānaṁdanē caraṇē nā dharī, śānē ānaṁdanē ciṁtānā caraṇē dharī rahyō chē
samajadārī cāhatō rahyō chē jīvanamāṁ, śānē lōbha lālacamāṁ ēnē tuṁ khōtō rahyō chē
cāhatō rahyō chē jīvanamāṁ jyāṁ prakāśa, haiyē aṁdhakāranē śānē valagāḍī rahyō chē
bahādura banavuṁ chē jīvanamāṁ jyāṁ tārē, haiyāṁmāṁ ḍaranē śānē saṁgharī rahyō chē
satyanī rāhē cālavuṁ chē jīvanamāṁ jyāṁ tārē, asatyanō āśarō śānē śōdhī rahyō chē
cāhē chē jīvanamāṁ jyāṁ tuṁ sthiratā, manaḍāṁ pāchala śānē tuṁ dōḍī rahyō chē
śaṁkānē śaṁkāō jagāvī hara vātamāṁ, viśvāsanē nabalō śānē pāḍī rahyō chē
cāhē chē viśuddha jñāna jyāṁ haiyāṁmāṁ, haiyāṁnē khōṭā narkanā caraṇē śānē dharē chē
cāhē chē viśuddhatā najaranī tuṁ jyārē, najaranē māyānā caraṇē śānē rākhē chē
First...60716072607360746075...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall