BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4621 | Date: 07-Apr-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

છીએ અમે તો અંશ તમારા રે પ્રભુ, છીએ અમે તમારા તો એકડાને એકડા

  No Audio

Chiea Ame To Ansha Tamara Re Prabhu, Chiea Ame Tamara To Ekadane Ekad

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1993-04-07 1993-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=121 છીએ અમે તો અંશ તમારા રે પ્રભુ, છીએ અમે તમારા તો એકડાને એકડા છીએ અમે તો અંશ તમારા રે પ્રભુ, છીએ અમે તમારા તો એકડાને એકડા
છીએ અને છે અમારી પાસે તો કર્મના રે મીંડા, છે પાસે તો અમારી કર્મના મીંડા
થાતી રહી છે અને વધતી રહી છે, જીવનમાં તો એની સંખ્યાને સંખ્યા
ભૂસીયે જ્યાં તો એક મીંડુ, રહ્યાં જીવનમાં નવા, જીવાતા અને એ તો આવતા
મૂંઝવતીને મૂંઝવતી રહી છે સદા તો, જીવનમાં એવી તો સંખ્યાને સંખ્યા
ભવોભવથી રહ્યાં છે બદલાતા અમારા એકડા, બદલાયા ના અમારા મીંડા
કૂચ મીંડાની રહી જીવનમાં તો ચાલતી, જીવનમાં ના અમે એને અટકાવી શક્યા
સંખ્યા રહી એની તો વધતીને વધતી, રહ્યાં ભાર એના તો વધતાંને વધતાં
સંખ્યાએ સંખ્યાએ પ્રભુજી રે વ્હાલા, રહ્યાં જીવનમાં અમે મૂંઝાતાને મૂંઝાતા
મેળવી શરણ અને તમારી દયા રે વ્હાલા, જીવનમાં રસ્તા બીજા નથી લેવાયા
Gujarati Bhajan no. 4621 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છીએ અમે તો અંશ તમારા રે પ્રભુ, છીએ અમે તમારા તો એકડાને એકડા
છીએ અને છે અમારી પાસે તો કર્મના રે મીંડા, છે પાસે તો અમારી કર્મના મીંડા
થાતી રહી છે અને વધતી રહી છે, જીવનમાં તો એની સંખ્યાને સંખ્યા
ભૂસીયે જ્યાં તો એક મીંડુ, રહ્યાં જીવનમાં નવા, જીવાતા અને એ તો આવતા
મૂંઝવતીને મૂંઝવતી રહી છે સદા તો, જીવનમાં એવી તો સંખ્યાને સંખ્યા
ભવોભવથી રહ્યાં છે બદલાતા અમારા એકડા, બદલાયા ના અમારા મીંડા
કૂચ મીંડાની રહી જીવનમાં તો ચાલતી, જીવનમાં ના અમે એને અટકાવી શક્યા
સંખ્યા રહી એની તો વધતીને વધતી, રહ્યાં ભાર એના તો વધતાંને વધતાં
સંખ્યાએ સંખ્યાએ પ્રભુજી રે વ્હાલા, રહ્યાં જીવનમાં અમે મૂંઝાતાને મૂંઝાતા
મેળવી શરણ અને તમારી દયા રે વ્હાલા, જીવનમાં રસ્તા બીજા નથી લેવાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chīē amē tō aṁśa tamārā rē prabhu, chīē amē tamārā tō ēkaḍānē ēkaḍā
chīē anē chē amārī pāsē tō karmanā rē mīṁḍā, chē pāsē tō amārī karmanā mīṁḍā
thātī rahī chē anē vadhatī rahī chē, jīvanamāṁ tō ēnī saṁkhyānē saṁkhyā
bhūsīyē jyāṁ tō ēka mīṁḍu, rahyāṁ jīvanamāṁ navā, jīvātā anē ē tō āvatā
mūṁjhavatīnē mūṁjhavatī rahī chē sadā tō, jīvanamāṁ ēvī tō saṁkhyānē saṁkhyā
bhavōbhavathī rahyāṁ chē badalātā amārā ēkaḍā, badalāyā nā amārā mīṁḍā
kūca mīṁḍānī rahī jīvanamāṁ tō cālatī, jīvanamāṁ nā amē ēnē aṭakāvī śakyā
saṁkhyā rahī ēnī tō vadhatīnē vadhatī, rahyāṁ bhāra ēnā tō vadhatāṁnē vadhatāṁ
saṁkhyāē saṁkhyāē prabhujī rē vhālā, rahyāṁ jīvanamāṁ amē mūṁjhātānē mūṁjhātā
mēlavī śaraṇa anē tamārī dayā rē vhālā, jīvanamāṁ rastā bījā nathī lēvāyā
First...46164617461846194620...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall