Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6290 | Date: 29-Jun-1996
મુબારક હો તમને, તો તમારી ઇચ્છાઓ
Mubāraka hō tamanē, tō tamārī icchāō

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 6290 | Date: 29-Jun-1996

મુબારક હો તમને, તો તમારી ઇચ્છાઓ

  No Audio

mubāraka hō tamanē, tō tamārī icchāō

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1996-06-29 1996-06-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12279 મુબારક હો તમને, તો તમારી ઇચ્છાઓ મુબારક હો તમને, તો તમારી ઇચ્છાઓ

અમને તો પ્યારી છે અમારી ઇચ્છાઓ, અમારી ઇચ્છાઓ

રહી છે ભલે દોડાવતી જીવનમાં સદા એ તો અમને

દઈ રહી સદા ગતિ, એ તો અમારા જીવનને

નાની કે મોટી જાગી છે જ્યાં, અમારા હૈયાંમાં એ તો

થઈ છે કંઈક ફલિત, રહી છે કંઈક ખાલી અમારી ઇચ્છાઓ

ટકરાઈ ભલે અન્યની ઇચ્છાઓ સાથે, લાગે છે પ્યારી અમારી ઇચ્છાઓ

જઈએ ઘેરાઈ ભલે અમે એમાં તો એવા, છોડીએ નહીં તોયે અમારી ઇચ્છાઓ

ભૂલીએ જીવનમાં ઘણું ઘણું, ભૂલીએ ના જીવનમાં કરવી ઇચ્છાઓ

રહ્યાં પ્રકાર સદા એ તો બદલતી, રહે સદા નચાવતી અમને અમારી ઇચ્છાઓ

જાગી ના જાગી, કદી જાય શમી, જાગે પાછી કોઈ એવી ઇચ્છાઓ

રહી અમને આશા નિરાશાઓમાં, ડોલાવતી અમને અમારી ઇચ્છાઓ
View Original Increase Font Decrease Font


મુબારક હો તમને, તો તમારી ઇચ્છાઓ

અમને તો પ્યારી છે અમારી ઇચ્છાઓ, અમારી ઇચ્છાઓ

રહી છે ભલે દોડાવતી જીવનમાં સદા એ તો અમને

દઈ રહી સદા ગતિ, એ તો અમારા જીવનને

નાની કે મોટી જાગી છે જ્યાં, અમારા હૈયાંમાં એ તો

થઈ છે કંઈક ફલિત, રહી છે કંઈક ખાલી અમારી ઇચ્છાઓ

ટકરાઈ ભલે અન્યની ઇચ્છાઓ સાથે, લાગે છે પ્યારી અમારી ઇચ્છાઓ

જઈએ ઘેરાઈ ભલે અમે એમાં તો એવા, છોડીએ નહીં તોયે અમારી ઇચ્છાઓ

ભૂલીએ જીવનમાં ઘણું ઘણું, ભૂલીએ ના જીવનમાં કરવી ઇચ્છાઓ

રહ્યાં પ્રકાર સદા એ તો બદલતી, રહે સદા નચાવતી અમને અમારી ઇચ્છાઓ

જાગી ના જાગી, કદી જાય શમી, જાગે પાછી કોઈ એવી ઇચ્છાઓ

રહી અમને આશા નિરાશાઓમાં, ડોલાવતી અમને અમારી ઇચ્છાઓ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mubāraka hō tamanē, tō tamārī icchāō

amanē tō pyārī chē amārī icchāō, amārī icchāō

rahī chē bhalē dōḍāvatī jīvanamāṁ sadā ē tō amanē

daī rahī sadā gati, ē tō amārā jīvananē

nānī kē mōṭī jāgī chē jyāṁ, amārā haiyāṁmāṁ ē tō

thaī chē kaṁīka phalita, rahī chē kaṁīka khālī amārī icchāō

ṭakarāī bhalē anyanī icchāō sāthē, lāgē chē pyārī amārī icchāō

jaīē ghērāī bhalē amē ēmāṁ tō ēvā, chōḍīē nahīṁ tōyē amārī icchāō

bhūlīē jīvanamāṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ, bhūlīē nā jīvanamāṁ karavī icchāō

rahyāṁ prakāra sadā ē tō badalatī, rahē sadā nacāvatī amanē amārī icchāō

jāgī nā jāgī, kadī jāya śamī, jāgē pāchī kōī ēvī icchāō

rahī amanē āśā nirāśāōmāṁ, ḍōlāvatī amanē amārī icchāō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6290 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...628662876288...Last