BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6295 | Date: 03-Jul-1996
   Text Size Increase Font Decrease Font

હતા પાસે તો જ્યારે, કરી ના કદર તમે તો ત્યારે

  No Audio

Hata Pase To Jyare, Kari Na Kadaar Tame To Tyare

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1996-07-03 1996-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12284 હતા પાસે તો જ્યારે, કરી ના કદર તમે તો ત્યારે હતા પાસે તો જ્યારે, કરી ના કદર તમે તો ત્યારે
કરી કદર જગે તો જ્યારે, હવે પાસે શાને તમે દોડી આવ્યા છો
દેવાની તૈયારી હતી અમારી જ્યારે, કરી ના દરકાર તમે તેની ત્યારે
જગ જ્યાં હવે એ લૂંટી રહ્યું છે, તમે ત્યારે શાને હવે દોડી આવ્યા છો
હતા જ્યારે પાસે, ફુરસદ ના હતી અમ ઉપર જોવાની તમને ત્યારે
હવે દર્શન કરવા ઝંખના લઈ પાસે આવ્યા છો હવે તમે તો શાને
દુઃખ દર્દમાં દિલાસા દીધા અમે, હૈયાંમાં ખટક્યું તમને એ ત્યારે
હવે દુઃખ દર્દ લઈને તમારા, પાસે અમારી દોડી આવ્યા છો શાને
કંચન વિનાના હતા અમે જ્યારે, કંચનના ખણખણાટમાં રમ્યા તમે ત્યારે
હવે કંચન પગ ચૂમતી આવી છે જ્યારે, પાસે શાને તમે હવે દોડી આવ્યા છો
શક્તિ ના હતી કોઈ પાસે તો જ્યારે, કર્યું શક્તિનું પ્રદર્શન તમે તો ત્યારે
હવે શક્તિ પગ ચૂમતી આવી છે જ્યારે, શાને હવે તમે પાસે દોડી આવ્યા છો
Gujarati Bhajan no. 6295 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હતા પાસે તો જ્યારે, કરી ના કદર તમે તો ત્યારે
કરી કદર જગે તો જ્યારે, હવે પાસે શાને તમે દોડી આવ્યા છો
દેવાની તૈયારી હતી અમારી જ્યારે, કરી ના દરકાર તમે તેની ત્યારે
જગ જ્યાં હવે એ લૂંટી રહ્યું છે, તમે ત્યારે શાને હવે દોડી આવ્યા છો
હતા જ્યારે પાસે, ફુરસદ ના હતી અમ ઉપર જોવાની તમને ત્યારે
હવે દર્શન કરવા ઝંખના લઈ પાસે આવ્યા છો હવે તમે તો શાને
દુઃખ દર્દમાં દિલાસા દીધા અમે, હૈયાંમાં ખટક્યું તમને એ ત્યારે
હવે દુઃખ દર્દ લઈને તમારા, પાસે અમારી દોડી આવ્યા છો શાને
કંચન વિનાના હતા અમે જ્યારે, કંચનના ખણખણાટમાં રમ્યા તમે ત્યારે
હવે કંચન પગ ચૂમતી આવી છે જ્યારે, પાસે શાને તમે હવે દોડી આવ્યા છો
શક્તિ ના હતી કોઈ પાસે તો જ્યારે, કર્યું શક્તિનું પ્રદર્શન તમે તો ત્યારે
હવે શક્તિ પગ ચૂમતી આવી છે જ્યારે, શાને હવે તમે પાસે દોડી આવ્યા છો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hatā pāsē tō jyārē, karī nā kadara tamē tō tyārē
karī kadara jagē tō jyārē, havē pāsē śānē tamē dōḍī āvyā chō
dēvānī taiyārī hatī amārī jyārē, karī nā darakāra tamē tēnī tyārē
jaga jyāṁ havē ē lūṁṭī rahyuṁ chē, tamē tyārē śānē havē dōḍī āvyā chō
hatā jyārē pāsē, phurasada nā hatī ama upara jōvānī tamanē tyārē
havē darśana karavā jhaṁkhanā laī pāsē āvyā chō havē tamē tō śānē
duḥkha dardamāṁ dilāsā dīdhā amē, haiyāṁmāṁ khaṭakyuṁ tamanē ē tyārē
havē duḥkha darda laīnē tamārā, pāsē amārī dōḍī āvyā chō śānē
kaṁcana vinānā hatā amē jyārē, kaṁcananā khaṇakhaṇāṭamāṁ ramyā tamē tyārē
havē kaṁcana paga cūmatī āvī chē jyārē, pāsē śānē tamē havē dōḍī āvyā chō
śakti nā hatī kōī pāsē tō jyārē, karyuṁ śaktinuṁ pradarśana tamē tō tyārē
havē śakti paga cūmatī āvī chē jyārē, śānē havē tamē pāsē dōḍī āvyā chō
First...62916292629362946295...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall