Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6300 | Date: 04-Jul-1996
નવો એકડો, નવી ગિલ્લી ને નવો દાવ, શરૂઆતથી તો શરૂ એની થાય
Navō ēkaḍō, navī gillī nē navō dāva, śarūātathī tō śarū ēnī thāya

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 6300 | Date: 04-Jul-1996

નવો એકડો, નવી ગિલ્લી ને નવો દાવ, શરૂઆતથી તો શરૂ એની થાય

  No Audio

navō ēkaḍō, navī gillī nē navō dāva, śarūātathī tō śarū ēnī thāya

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1996-07-04 1996-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12289 નવો એકડો, નવી ગિલ્લી ને નવો દાવ, શરૂઆતથી તો શરૂ એની થાય નવો એકડો, નવી ગિલ્લી ને નવો દાવ, શરૂઆતથી તો શરૂ એની થાય

કર્યો ખતમ એકવાર જ્યાં એક દાવ, નવા દાવની શરૂઆત તો શરૂથી થાય

ઘૂંટવા પડશે કંઈક એકડા, નવા કંઈકવાર, રહેજે શરૂથી શરૂ કરવા તૈયાર

ઘૂંટવા પડશે કંઈક એકડા તો વારંવાર, કરતો ના આળસ એમાં તું જરાય

ઘૂંટતા એકડાથી જીવનમાં નવ નવ, શૂન્ય સુધી તો એમાંથી પહોંચાય

ઘૂંટતા એકડો પાકો થાય, ઘૂંટાતા એકડો, દ્વાર બીજાના એમાં ખૂલી જાય

એકથી નવ કર્યા તો જ્યાં પાકા, પ્રવેશ શૂન્ય જલદી ત્યાં તો મળી જાય

એકથી શૂન્ય સુધીના ચડઊતર પાકી કરી, સંખ્યા બધી તો એમાંથી થાય

છે આંક આ બધા તારા જીવનના, તારા જીવનથી નથી કાંઈ એ જુદા જવાય

આંકડાની સંખ્યા વધશે કે ઘટશે, આ આંકડા બહાર હશે ના એ ક્યાંય
Increase Font Decrease Font

નવો એકડો, નવી ગિલ્લી ને નવો દાવ, શરૂઆતથી તો શરૂ એની થાય

કર્યો ખતમ એકવાર જ્યાં એક દાવ, નવા દાવની શરૂઆત તો શરૂથી થાય

ઘૂંટવા પડશે કંઈક એકડા, નવા કંઈકવાર, રહેજે શરૂથી શરૂ કરવા તૈયાર

ઘૂંટવા પડશે કંઈક એકડા તો વારંવાર, કરતો ના આળસ એમાં તું જરાય

ઘૂંટતા એકડાથી જીવનમાં નવ નવ, શૂન્ય સુધી તો એમાંથી પહોંચાય

ઘૂંટતા એકડો પાકો થાય, ઘૂંટાતા એકડો, દ્વાર બીજાના એમાં ખૂલી જાય

એકથી નવ કર્યા તો જ્યાં પાકા, પ્રવેશ શૂન્ય જલદી ત્યાં તો મળી જાય

એકથી શૂન્ય સુધીના ચડઊતર પાકી કરી, સંખ્યા બધી તો એમાંથી થાય

છે આંક આ બધા તારા જીવનના, તારા જીવનથી નથી કાંઈ એ જુદા જવાય

આંકડાની સંખ્યા વધશે કે ઘટશે, આ આંકડા બહાર હશે ના એ ક્યાંય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
navō ēkaḍō, navī gillī nē navō dāva, śarūātathī tō śarū ēnī thāya

karyō khatama ēkavāra jyāṁ ēka dāva, navā dāvanī śarūāta tō śarūthī thāya

ghūṁṭavā paḍaśē kaṁīka ēkaḍā, navā kaṁīkavāra, rahējē śarūthī śarū karavā taiyāra

ghūṁṭavā paḍaśē kaṁīka ēkaḍā tō vāraṁvāra, karatō nā ālasa ēmāṁ tuṁ jarāya

ghūṁṭatā ēkaḍāthī jīvanamāṁ nava nava, śūnya sudhī tō ēmāṁthī pahōṁcāya

ghūṁṭatā ēkaḍō pākō thāya, ghūṁṭātā ēkaḍō, dvāra bījānā ēmāṁ khūlī jāya

ēkathī nava karyā tō jyāṁ pākā, pravēśa śūnya jaladī tyāṁ tō malī jāya

ēkathī śūnya sudhīnā caḍaūtara pākī karī, saṁkhyā badhī tō ēmāṁthī thāya

chē āṁka ā badhā tārā jīvananā, tārā jīvanathī nathī kāṁī ē judā javāya

āṁkaḍānī saṁkhyā vadhaśē kē ghaṭaśē, ā āṁkaḍā bahāra haśē nā ē kyāṁya
Gujarati Bhajan no. 6300 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...629562966297...Last