Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6310 | Date: 15-Jul-1996
બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે
Bacī jāvuṁ chē, bacī jāvuṁ chē jīvanamāṁ, jīvananā tōphānōthī mārē bacī jāvuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6310 | Date: 15-Jul-1996

બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે

  No Audio

bacī jāvuṁ chē, bacī jāvuṁ chē jīvanamāṁ, jīvananā tōphānōthī mārē bacī jāvuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1996-07-15 1996-07-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12299 બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે

હતો તૈયારી વિનાનો, હતો કોઈ સાથ વિનાનો, હતો અનુભવ વિનાનો

ઝડપાઈ ગયો અચાનક હું તો તોફાનોમાં, જીવનના તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે

અજાણી દિશાઓમાંથી રહ્યાં આવતાને આવતા તોફાનો, એમાંથી મારે બચી જાવું છે

રાહ ભૂલેલો હું તો હતો, ચકરાવે ચડેલો હું તો હતો, ચિંતાઓમાં ગરકાવ થયેલો હતો

મનના તોફાનોનો ભોગ બનેલો હું તો હતો, એમાંથી મારે તો બચી જાવું છે

અનુભવે કાચો હું તો હતો, સફર ખેડી રહ્યો હતો, તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે

દુઃખની દુનિયામાં પ્રવેશી ચૂક્યો હતો, સુખની દુનિયામાં પ્રવેશ મારે લેવો હતો

ધારણા વિનાનો પથ તો મારો હતો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે

કરીશ સહન ક્યાંથી બોજો હું તો તોફાનોનો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
View Original Increase Font Decrease Font


બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે

હતો તૈયારી વિનાનો, હતો કોઈ સાથ વિનાનો, હતો અનુભવ વિનાનો

ઝડપાઈ ગયો અચાનક હું તો તોફાનોમાં, જીવનના તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે

અજાણી દિશાઓમાંથી રહ્યાં આવતાને આવતા તોફાનો, એમાંથી મારે બચી જાવું છે

રાહ ભૂલેલો હું તો હતો, ચકરાવે ચડેલો હું તો હતો, ચિંતાઓમાં ગરકાવ થયેલો હતો

મનના તોફાનોનો ભોગ બનેલો હું તો હતો, એમાંથી મારે તો બચી જાવું છે

અનુભવે કાચો હું તો હતો, સફર ખેડી રહ્યો હતો, તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે

દુઃખની દુનિયામાં પ્રવેશી ચૂક્યો હતો, સુખની દુનિયામાં પ્રવેશ મારે લેવો હતો

ધારણા વિનાનો પથ તો મારો હતો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે

કરીશ સહન ક્યાંથી બોજો હું તો તોફાનોનો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bacī jāvuṁ chē, bacī jāvuṁ chē jīvanamāṁ, jīvananā tōphānōthī mārē bacī jāvuṁ chē

hatō taiyārī vinānō, hatō kōī sātha vinānō, hatō anubhava vinānō

jhaḍapāī gayō acānaka huṁ tō tōphānōmāṁ, jīvananā tōphānōmāṁthī mārē bacī jāvuṁ chē

ajāṇī diśāōmāṁthī rahyāṁ āvatānē āvatā tōphānō, ēmāṁthī mārē bacī jāvuṁ chē

rāha bhūlēlō huṁ tō hatō, cakarāvē caḍēlō huṁ tō hatō, ciṁtāōmāṁ garakāva thayēlō hatō

mananā tōphānōnō bhōga banēlō huṁ tō hatō, ēmāṁthī mārē tō bacī jāvuṁ chē

anubhavē kācō huṁ tō hatō, saphara khēḍī rahyō hatō, tōphānōmāṁthī mārē bacī jāvuṁ chē

duḥkhanī duniyāmāṁ pravēśī cūkyō hatō, sukhanī duniyāmāṁ pravēśa mārē lēvō hatō

dhāraṇā vinānō patha tō mārō hatō, tōphānōmāṁthī mārē tō bacī jāvuṁ chē

karīśa sahana kyāṁthī bōjō huṁ tō tōphānōnō, tōphānōmāṁthī mārē tō bacī jāvuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6310 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...630763086309...Last