BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6310 | Date: 15-Jul-1996
   Text Size Increase Font Decrease Font

બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે

  No Audio

Bachi Javu Che, Bachi Javu Che Jivan Ma, Jivan Na Tofaanothi Mare Bachi Javu Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1996-07-15 1996-07-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12299 બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે
હતો તૈયારી વિનાનો, હતો કોઈ સાથ વિનાનો, હતો અનુભવ વિનાનો
ઝડપાઈ ગયો અચાનક હું તો તોફાનોમાં, જીવનના તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે
અજાણી દિશાઓમાંથી રહ્યાં આવતાને આવતા તોફાનો, એમાંથી મારે બચી જાવું છે
રાહ ભૂલેલો હું તો હતો, ચકરાવે ચડેલો હું તો હતો, ચિંતાઓમાં ગરકાવ થયેલો હતો
મનના તોફાનોનો ભોગ બનેલો હું તો હતો, એમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
અનુભવે કાચો હું તો હતો, સફર ખેડી રહ્યો હતો, તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે
દુઃખની દુનિયામાં પ્રવેશી ચૂક્યો હતો, સુખની દુનિયામાં પ્રવેશ મારે લેવો હતો
ધારણા વિનાનો પથ તો મારો હતો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
કરીશ સહન ક્યાંથી બોજો હું તો તોફાનોનો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
Gujarati Bhajan no. 6310 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બચી જાવું છે, બચી જાવું છે જીવનમાં, જીવનના તોફાનોથી મારે બચી જાવું છે
હતો તૈયારી વિનાનો, હતો કોઈ સાથ વિનાનો, હતો અનુભવ વિનાનો
ઝડપાઈ ગયો અચાનક હું તો તોફાનોમાં, જીવનના તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે
અજાણી દિશાઓમાંથી રહ્યાં આવતાને આવતા તોફાનો, એમાંથી મારે બચી જાવું છે
રાહ ભૂલેલો હું તો હતો, ચકરાવે ચડેલો હું તો હતો, ચિંતાઓમાં ગરકાવ થયેલો હતો
મનના તોફાનોનો ભોગ બનેલો હું તો હતો, એમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
અનુભવે કાચો હું તો હતો, સફર ખેડી રહ્યો હતો, તોફાનોમાંથી મારે બચી જાવું છે
દુઃખની દુનિયામાં પ્રવેશી ચૂક્યો હતો, સુખની દુનિયામાં પ્રવેશ મારે લેવો હતો
ધારણા વિનાનો પથ તો મારો હતો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
કરીશ સહન ક્યાંથી બોજો હું તો તોફાનોનો, તોફાનોમાંથી મારે તો બચી જાવું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bacī jāvuṁ chē, bacī jāvuṁ chē jīvanamāṁ, jīvananā tōphānōthī mārē bacī jāvuṁ chē
hatō taiyārī vinānō, hatō kōī sātha vinānō, hatō anubhava vinānō
jhaḍapāī gayō acānaka huṁ tō tōphānōmāṁ, jīvananā tōphānōmāṁthī mārē bacī jāvuṁ chē
ajāṇī diśāōmāṁthī rahyāṁ āvatānē āvatā tōphānō, ēmāṁthī mārē bacī jāvuṁ chē
rāha bhūlēlō huṁ tō hatō, cakarāvē caḍēlō huṁ tō hatō, ciṁtāōmāṁ garakāva thayēlō hatō
mananā tōphānōnō bhōga banēlō huṁ tō hatō, ēmāṁthī mārē tō bacī jāvuṁ chē
anubhavē kācō huṁ tō hatō, saphara khēḍī rahyō hatō, tōphānōmāṁthī mārē bacī jāvuṁ chē
duḥkhanī duniyāmāṁ pravēśī cūkyō hatō, sukhanī duniyāmāṁ pravēśa mārē lēvō hatō
dhāraṇā vinānō patha tō mārō hatō, tōphānōmāṁthī mārē tō bacī jāvuṁ chē
karīśa sahana kyāṁthī bōjō huṁ tō tōphānōnō, tōphānōmāṁthī mārē tō bacī jāvuṁ chē
First...63066307630863096310...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall