BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6368 | Date: 03-Sep-1996
   Text Size Increase Font Decrease Font

લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, ક્યાંને ક્યાં, એને એ તો લઈ ગઈ

  No Audio

Lai Gaye, Lai Gaye, Lai Gaye, Kyane Kya, Aene Ae To Lai Gaye

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1996-09-03 1996-09-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12357 લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, ક્યાંને ક્યાં, એને એ તો લઈ ગઈ લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, ક્યાંને ક્યાં, એને એ તો લઈ ગઈ
જરાસી વાત હતી, મુખેથી નીકળી, હવા એને ક્યાંને ક્યાં તો લઈ ગઈ
નીકળી જ્યાં એ એક મુખથી, બીજા કાન સુધી એ તો પહોંચી ગઈ
રહી ના એ તો ત્યાં, ત્યાંથી એ તો નીકળી, ફેલાતીને ફેલાતી એ ગઈ
ના ક્યાંય વચ્ચે એ તો અટકી, ફેલાતીને ફેલાતી એ તો ગઈ
નીકળી હતી એ તો જે રીતે, ઉમેરો એમાં એ તો કરતીને કરતી ગઈ
હતો ન કોઈ તો ઉદ્દેશ એમાં, ઉદ્દેશ એમાં ઊભો એ તો કરતી ગઈ
મુખે મુખેથી જ્યાં વહેતી એ થઈ, એવીને એવી ના એ તો રહી ગઈ
પેટમાં તો જ્યાં ના એ તો ટકી, વહેતીને વહેતી એ તો થઈ ગઈ
ફરી ફરી આવી પાછી એ તો જ્યાં, આશ્ચર્યમાં ત્યાં નાખી ગઈ
Gujarati Bhajan no. 6368 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, લઈ ગઈ, ક્યાંને ક્યાં, એને એ તો લઈ ગઈ
જરાસી વાત હતી, મુખેથી નીકળી, હવા એને ક્યાંને ક્યાં તો લઈ ગઈ
નીકળી જ્યાં એ એક મુખથી, બીજા કાન સુધી એ તો પહોંચી ગઈ
રહી ના એ તો ત્યાં, ત્યાંથી એ તો નીકળી, ફેલાતીને ફેલાતી એ ગઈ
ના ક્યાંય વચ્ચે એ તો અટકી, ફેલાતીને ફેલાતી એ તો ગઈ
નીકળી હતી એ તો જે રીતે, ઉમેરો એમાં એ તો કરતીને કરતી ગઈ
હતો ન કોઈ તો ઉદ્દેશ એમાં, ઉદ્દેશ એમાં ઊભો એ તો કરતી ગઈ
મુખે મુખેથી જ્યાં વહેતી એ થઈ, એવીને એવી ના એ તો રહી ગઈ
પેટમાં તો જ્યાં ના એ તો ટકી, વહેતીને વહેતી એ તો થઈ ગઈ
ફરી ફરી આવી પાછી એ તો જ્યાં, આશ્ચર્યમાં ત્યાં નાખી ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
laī gaī, laī gaī, laī gaī, kyāṁnē kyāṁ, ēnē ē tō laī gaī
jarāsī vāta hatī, mukhēthī nīkalī, havā ēnē kyāṁnē kyāṁ tō laī gaī
nīkalī jyāṁ ē ēka mukhathī, bījā kāna sudhī ē tō pahōṁcī gaī
rahī nā ē tō tyāṁ, tyāṁthī ē tō nīkalī, phēlātīnē phēlātī ē gaī
nā kyāṁya vaccē ē tō aṭakī, phēlātīnē phēlātī ē tō gaī
nīkalī hatī ē tō jē rītē, umērō ēmāṁ ē tō karatīnē karatī gaī
hatō na kōī tō uddēśa ēmāṁ, uddēśa ēmāṁ ūbhō ē tō karatī gaī
mukhē mukhēthī jyāṁ vahētī ē thaī, ēvīnē ēvī nā ē tō rahī gaī
pēṭamāṁ tō jyāṁ nā ē tō ṭakī, vahētīnē vahētī ē tō thaī gaī
pharī pharī āvī pāchī ē tō jyāṁ, āścaryamāṁ tyāṁ nākhī gaī
First...63616362636363646365...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall