Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6370 | Date: 07-Sep-1996
वही तो था मैं, वही तो था मैं, वही तो था मैं
Vahī tō thā maiṁ, vahī tō thā maiṁ, vahī tō thā maiṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6370 | Date: 07-Sep-1996

वही तो था मैं, वही तो था मैं, वही तो था मैं

  Audio

vahī tō thā maiṁ, vahī tō thā maiṁ, vahī tō thā maiṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1996-09-07 1996-09-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12359 वही तो था मैं, वही तो था मैं, वही तो था मैं वही तो था मैं, वही तो था मैं, वही तो था मैं,

क्या हुआ, कैसे हुआ, समझमें न आया, जीवन का नक्शा मेरा बदल गया।

समझ में न आती थी जो बातें, समझ में आने लगी - जीवन का...

अशांत रहने वाला मन तो मेरा, आज शांत होने लगा - जीवन का...

नाकामयाबियों के गड्डे में गिरा हुआ, जीवन के शिखर सिर किया - जीवन का...

नफरत की आग जो पाई थी, आज वह प्रशंसनीय बन गया - जीवन का...

अकेला जीवन में घूम रहा था, आज सब पीछे मेरे घूम रहे - जीवन का...

सबको सलाम जो दे रहा था, आज सब सलाम मुझे दे रहे - जीवन का...

सबका जो मैं सुन रहा था, आज मुझे सब सुन रहे - जीवन का...

भाग्य जीवन में जब पलट गया, सब का प्यारा बन गया - जीवन का...
https://www.youtube.com/watch?v=2MbFj5qmdDo
View Original Increase Font Decrease Font


वही तो था मैं, वही तो था मैं, वही तो था मैं,

क्या हुआ, कैसे हुआ, समझमें न आया, जीवन का नक्शा मेरा बदल गया।

समझ में न आती थी जो बातें, समझ में आने लगी - जीवन का...

अशांत रहने वाला मन तो मेरा, आज शांत होने लगा - जीवन का...

नाकामयाबियों के गड्डे में गिरा हुआ, जीवन के शिखर सिर किया - जीवन का...

नफरत की आग जो पाई थी, आज वह प्रशंसनीय बन गया - जीवन का...

अकेला जीवन में घूम रहा था, आज सब पीछे मेरे घूम रहे - जीवन का...

सबको सलाम जो दे रहा था, आज सब सलाम मुझे दे रहे - जीवन का...

सबका जो मैं सुन रहा था, आज मुझे सब सुन रहे - जीवन का...

भाग्य जीवन में जब पलट गया, सब का प्यारा बन गया - जीवन का...
सतगुरू देवेंद्र घिया (काका)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vahī tō thā maiṁ, vahī tō thā maiṁ, vahī tō thā maiṁ,

kyā huā, kaisē huā, samajhamēṁ na āyā, jīvana kā nakśā mērā badala gayā।

samajha mēṁ na ātī thī jō bātēṁ, samajha mēṁ ānē lagī - jīvana kā...

aśāṁta rahanē vālā mana tō mērā, āja śāṁta hōnē lagā - jīvana kā...

nākāmayābiyōṁ kē gaḍḍē mēṁ girā huā, jīvana kē śikhara sira kiyā - jīvana kā...

napharata kī āga jō pāī thī, āja vaha praśaṁsanīya bana gayā - jīvana kā...

akēlā jīvana mēṁ ghūma rahā thā, āja saba pīchē mērē ghūma rahē - jīvana kā...

sabakō salāma jō dē rahā thā, āja saba salāma mujhē dē rahē - jīvana kā...

sabakā jō maiṁ suna rahā thā, āja mujhē saba suna rahē - jīvana kā...

bhāgya jīvana mēṁ jaba palaṭa gayā, saba kā pyārā bana gayā - jīvana kā...
Scan Image

Hindi Bhajan no. 6370 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...636763686369...Last