Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6397 | Date: 29-Sep-1996
વહે છે કુદરતમાં કુદરતના સંદેશાઓ, ઝિલાય તો સંદેશાઓ બોલે છે
Vahē chē kudaratamāṁ kudaratanā saṁdēśāō, jhilāya tō saṁdēśāō bōlē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 6397 | Date: 29-Sep-1996

વહે છે કુદરતમાં કુદરતના સંદેશાઓ, ઝિલાય તો સંદેશાઓ બોલે છે

  No Audio

vahē chē kudaratamāṁ kudaratanā saṁdēśāō, jhilāya tō saṁdēśāō bōlē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1996-09-29 1996-09-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12386 વહે છે કુદરતમાં કુદરતના સંદેશાઓ, ઝિલાય તો સંદેશાઓ બોલે છે વહે છે કુદરતમાં કુદરતના સંદેશાઓ, ઝિલાય તો સંદેશાઓ બોલે છે

દુઝતા ઘા પણ બોલે છે, રૂઝતા ઘા પણ બોલે છે, મૌનમાં પણ મનડું બોલે છે

જીભની તો સહાય વિના, જીવનમાં તો આંખ તો, ઘણું ઘણું બોલે છે

વાણી ભલે મધઝરતી ઝરે, હૈયું જ્યાં મધભર્યું રહે, વાણી મધની મીઠી બોલે છે

કલાકારના વર્તન ને કલાકારના નર્તન, જીવનમાં તો ઘણું ઘણું બોલે છે

મુખ પરના ભાવો, ગમા અણગમાના પ્રદર્શન સદા જીવનમાં એ તો બોલે છે

જીવનમાં કોઈ અજ્ઞાત ભય તો, હૈયાંના ફફડાટ રૂપે જીવનમાં એ તો બોલે છે

હલતા એ પાંદડા, નર્તન કરતા એ ઝાડ, એમાં અસ્તિત્વ હવાનું તો બોલે છે

જોતાં હોઈએ રાહ જ્યારે, પડે ટકોરા સમયના, નજરમાંથી ત્યારે ફરિયાદ બોલે છે

અન્ય શું બોલે છે, સાંભળવામાં, ચૂકી જવાય છે જીવનમાં તો, હૈયું શું બોલે છે
View Original Increase Font Decrease Font


વહે છે કુદરતમાં કુદરતના સંદેશાઓ, ઝિલાય તો સંદેશાઓ બોલે છે

દુઝતા ઘા પણ બોલે છે, રૂઝતા ઘા પણ બોલે છે, મૌનમાં પણ મનડું બોલે છે

જીભની તો સહાય વિના, જીવનમાં તો આંખ તો, ઘણું ઘણું બોલે છે

વાણી ભલે મધઝરતી ઝરે, હૈયું જ્યાં મધભર્યું રહે, વાણી મધની મીઠી બોલે છે

કલાકારના વર્તન ને કલાકારના નર્તન, જીવનમાં તો ઘણું ઘણું બોલે છે

મુખ પરના ભાવો, ગમા અણગમાના પ્રદર્શન સદા જીવનમાં એ તો બોલે છે

જીવનમાં કોઈ અજ્ઞાત ભય તો, હૈયાંના ફફડાટ રૂપે જીવનમાં એ તો બોલે છે

હલતા એ પાંદડા, નર્તન કરતા એ ઝાડ, એમાં અસ્તિત્વ હવાનું તો બોલે છે

જોતાં હોઈએ રાહ જ્યારે, પડે ટકોરા સમયના, નજરમાંથી ત્યારે ફરિયાદ બોલે છે

અન્ય શું બોલે છે, સાંભળવામાં, ચૂકી જવાય છે જીવનમાં તો, હૈયું શું બોલે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vahē chē kudaratamāṁ kudaratanā saṁdēśāō, jhilāya tō saṁdēśāō bōlē chē

dujhatā ghā paṇa bōlē chē, rūjhatā ghā paṇa bōlē chē, maunamāṁ paṇa manaḍuṁ bōlē chē

jībhanī tō sahāya vinā, jīvanamāṁ tō āṁkha tō, ghaṇuṁ ghaṇuṁ bōlē chē

vāṇī bhalē madhajharatī jharē, haiyuṁ jyāṁ madhabharyuṁ rahē, vāṇī madhanī mīṭhī bōlē chē

kalākāranā vartana nē kalākāranā nartana, jīvanamāṁ tō ghaṇuṁ ghaṇuṁ bōlē chē

mukha paranā bhāvō, gamā aṇagamānā pradarśana sadā jīvanamāṁ ē tō bōlē chē

jīvanamāṁ kōī ajñāta bhaya tō, haiyāṁnā phaphaḍāṭa rūpē jīvanamāṁ ē tō bōlē chē

halatā ē pāṁdaḍā, nartana karatā ē jhāḍa, ēmāṁ astitva havānuṁ tō bōlē chē

jōtāṁ hōīē rāha jyārē, paḍē ṭakōrā samayanā, najaramāṁthī tyārē phariyāda bōlē chē

anya śuṁ bōlē chē, sāṁbhalavāmāṁ, cūkī javāya chē jīvanamāṁ tō, haiyuṁ śuṁ bōlē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6397 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...639463956396...Last