Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6488 | Date: 01-Dec-1996
માંગણીઓ લઈ લઈ આવે છે પ્રભુ, સહુ તો તારી પાસેને પાસે
Māṁgaṇīō laī laī āvē chē prabhu, sahu tō tārī pāsēnē pāsē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6488 | Date: 01-Dec-1996

માંગણીઓ લઈ લઈ આવે છે પ્રભુ, સહુ તો તારી પાસેને પાસે

  No Audio

māṁgaṇīō laī laī āvē chē prabhu, sahu tō tārī pāsēnē pāsē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1996-12-01 1996-12-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12477 માંગણીઓ લઈ લઈ આવે છે પ્રભુ, સહુ તો તારી પાસેને પાસે માંગણીઓ લઈ લઈ આવે છે પ્રભુ, સહુ તો તારી પાસેને પાસે

કહે છે કોઈ તો આવી એને તો રડતાં રડતાં, કહે કોઈ હસતા હસતા

રહે જોઈને સહુને તું તો એકસરખો, કહે ભલે તો, રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

દેશે તું, થોડું કે ઝાઝું, કરશે ફરિયાદ તોયે એ તો, રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

લડે ઝઘડે સંસારમાં તો સહુ કોઈ, કહે તને એ તો રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

ભક્ત આવે, માંગે ના કાંઈ એતો, કરે ના વાત એ રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

રહેવું છે સહુએ જીવનમાં હસતા હસતા, કરે વાત એ રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

જોઈ સંજોગો જીવનમાં, કરવી પડશે વાતો રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

જીવવું છે જીવન, કરવું પડશે કામ જગમાં, કરો રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

હસતું મુખ ગમ્યું તો સહુને, ના રહેજો તમે રડતાં રડતાં, રહેજો તમે હસતા હસતા
View Original Increase Font Decrease Font


માંગણીઓ લઈ લઈ આવે છે પ્રભુ, સહુ તો તારી પાસેને પાસે

કહે છે કોઈ તો આવી એને તો રડતાં રડતાં, કહે કોઈ હસતા હસતા

રહે જોઈને સહુને તું તો એકસરખો, કહે ભલે તો, રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

દેશે તું, થોડું કે ઝાઝું, કરશે ફરિયાદ તોયે એ તો, રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

લડે ઝઘડે સંસારમાં તો સહુ કોઈ, કહે તને એ તો રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

ભક્ત આવે, માંગે ના કાંઈ એતો, કરે ના વાત એ રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

રહેવું છે સહુએ જીવનમાં હસતા હસતા, કરે વાત એ રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

જોઈ સંજોગો જીવનમાં, કરવી પડશે વાતો રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

જીવવું છે જીવન, કરવું પડશે કામ જગમાં, કરો રડતાં રડતાં કે હસતા હસતા

હસતું મુખ ગમ્યું તો સહુને, ના રહેજો તમે રડતાં રડતાં, રહેજો તમે હસતા હસતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māṁgaṇīō laī laī āvē chē prabhu, sahu tō tārī pāsēnē pāsē

kahē chē kōī tō āvī ēnē tō raḍatāṁ raḍatāṁ, kahē kōī hasatā hasatā

rahē jōīnē sahunē tuṁ tō ēkasarakhō, kahē bhalē tō, raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

dēśē tuṁ, thōḍuṁ kē jhājhuṁ, karaśē phariyāda tōyē ē tō, raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

laḍē jhaghaḍē saṁsāramāṁ tō sahu kōī, kahē tanē ē tō raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

bhakta āvē, māṁgē nā kāṁī ētō, karē nā vāta ē raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

rahēvuṁ chē sahuē jīvanamāṁ hasatā hasatā, karē vāta ē raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

jōī saṁjōgō jīvanamāṁ, karavī paḍaśē vātō raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

jīvavuṁ chē jīvana, karavuṁ paḍaśē kāma jagamāṁ, karō raḍatāṁ raḍatāṁ kē hasatā hasatā

hasatuṁ mukha gamyuṁ tō sahunē, nā rahējō tamē raḍatāṁ raḍatāṁ, rahējō tamē hasatā hasatā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6488 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...648464856486...Last