Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1002 | Date: 21-Sep-1987
પીળું તો સોનું હોય ને વળી પિત્તળ ભી પીળું હોય
Pīluṁ tō sōnuṁ hōya nē valī pittala bhī pīluṁ hōya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1002 | Date: 21-Sep-1987

પીળું તો સોનું હોય ને વળી પિત્તળ ભી પીળું હોય

  No Audio

pīluṁ tō sōnuṁ hōya nē valī pittala bhī pīluṁ hōya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-21 1987-09-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12491 પીળું તો સોનું હોય ને વળી પિત્તળ ભી પીળું હોય પીળું તો સોનું હોય ને વળી પિત્તળ ભી પીળું હોય

ચડતાં કસોટીએ તો, મૂલ્ય એનાં નોખાં-નોખાં હોય

હીરો તો સદા ચમકે, પડેલ કાચ પણ ચમકે ઘણો

પડતા હાથ ઝવેરીના, પરખ તો ત્યાં સાચી હોય

કોયલ ભી હોય તો કાળી, વળી કાગડા કાળા હોય

વાણી નીકળતાં તો, છૂપે રહે ના એ કોઈ

હંસ તો સફેદ હોય, વળી બગલા ભી સફેદ હોય

દેખાતા તો માછલી, બગલો છૂપે ના રહે કોઈ

ઠગ સાત સજે સાધુનો વેશ, વખતે એ તો ધૈર્ય ખોય

સુખમાં મળશે મિત્રો ઘણા, દુઃખમાં તો ટકે ના કોઈ
View Original Increase Font Decrease Font


પીળું તો સોનું હોય ને વળી પિત્તળ ભી પીળું હોય

ચડતાં કસોટીએ તો, મૂલ્ય એનાં નોખાં-નોખાં હોય

હીરો તો સદા ચમકે, પડેલ કાચ પણ ચમકે ઘણો

પડતા હાથ ઝવેરીના, પરખ તો ત્યાં સાચી હોય

કોયલ ભી હોય તો કાળી, વળી કાગડા કાળા હોય

વાણી નીકળતાં તો, છૂપે રહે ના એ કોઈ

હંસ તો સફેદ હોય, વળી બગલા ભી સફેદ હોય

દેખાતા તો માછલી, બગલો છૂપે ના રહે કોઈ

ઠગ સાત સજે સાધુનો વેશ, વખતે એ તો ધૈર્ય ખોય

સુખમાં મળશે મિત્રો ઘણા, દુઃખમાં તો ટકે ના કોઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pīluṁ tō sōnuṁ hōya nē valī pittala bhī pīluṁ hōya

caḍatāṁ kasōṭīē tō, mūlya ēnāṁ nōkhāṁ-nōkhāṁ hōya

hīrō tō sadā camakē, paḍēla kāca paṇa camakē ghaṇō

paḍatā hātha jhavērīnā, parakha tō tyāṁ sācī hōya

kōyala bhī hōya tō kālī, valī kāgaḍā kālā hōya

vāṇī nīkalatāṁ tō, chūpē rahē nā ē kōī

haṁsa tō saphēda hōya, valī bagalā bhī saphēda hōya

dēkhātā tō māchalī, bagalō chūpē nā rahē kōī

ṭhaga sāta sajē sādhunō vēśa, vakhatē ē tō dhairya khōya

sukhamāṁ malaśē mitrō ghaṇā, duḥkhamāṁ tō ṭakē nā kōī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

Gold is yellow in colour, and so is brass. When both are put to test, then the actual value is seen.

Diamonds always sparkle, and glass also sparkles like diamonds when laid out. Upon an inspection of a jeweller, true identity gets revealed.

Cuckoo is black, and crows are also black. But with a sound off, all the mystery unfolds.

Swan is white, and ducks are also white. But as soon as fish is seen, ducks can not be contained.

A con man can wear a disguise and pretend to be a saint. But, at the right time his lack of patience is displayed.

In happy times, many friends will be found. But no one will last in the times of sorrow.

Kaka is explaining that looks can be very deceiving. The most important thing is the inherent quality, whether it is of a metal, or a stone, or a bird, or even a human. Carefully guarded outer cover is immediately unfolded as soon as it is put through a test. Kaka is also reflecting on the hypocrisy of humans, not only in the behaviour with each other, but also with their own inner self. Kaka is urging us to have the correct perspective in life and not get carried away by fake appearances. Judging our own selves, or people or judging a situation in life requires clarity in heart, mind and thoughts.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1002 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...100010011002...Last