BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1009 | Date: 26-Sep-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

છતી આંખે તો સહુ કૂવામાં પડતાં, છે આંધળાં તો જગમાં નર ને નારી રે

  No Audio

Chati Aankhe Toh Sahu Kuvama Padta, Che Andhla Toh Jagma Nar Ne Nari Re

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-09-26 1987-09-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12498 છતી આંખે તો સહુ કૂવામાં પડતાં, છે આંધળાં તો જગમાં નર ને નારી રે છતી આંખે તો સહુ કૂવામાં પડતાં, છે આંધળાં તો જગમાં નર ને નારી રે
કર્મો તો સહુ જગમાં કરતા રહીને, મળતા ફળ તો માઠા, ખૂબ પસ્તાતા રે
દયા ધરમ તો, સગવડે વીસરી જાતાં, સ્વાર્થ એનાં જ્યાં ટકરાતાં રે
કાપવા માયાના બંધન, તો જગમાં આવ્યા, રહ્યા માયામાં તો સદા બંધાઈ રે
વાટે વાટે રહ્યા વિકારોથી તો પીડાઈ, રહ્યા તોયે વિકારોમાં રચ્યાપચ્યા રે
પ્રભુને ગોતવા, વાતો તો ખૂબ કરતા, અંતે, માયા પાછળ દોડી જાતાં રે
અનુભવો તો જીવનમાં જોઈને પણ, આંખ એમની તો ના ખૂલતી રે
વિશ્વાસે તો સદા પ્રભુજી રીઝતા, જીવનમાં વિશ્વાસઘાતી બનતાં રે
વાંચી પુરાણો ને શાસ્ત્રોના ખૂબ થોથાં, રહેતા તોયે જીવનમાં કોરાં ને કોરાં રે
શાંતિ કાજે અહીં તહીં તો ખૂબ ઘૂમતાં, ભર્યો રહે હૈયે શાંતિનો ભંડાર રે
બહાર તો સદા મૂર્તિ છે પ્રભુની સ્થાપી, રહે હૈયાના આસન સદા ખાલી રે
Gujarati Bhajan no. 1009 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છતી આંખે તો સહુ કૂવામાં પડતાં, છે આંધળાં તો જગમાં નર ને નારી રે
કર્મો તો સહુ જગમાં કરતા રહીને, મળતા ફળ તો માઠા, ખૂબ પસ્તાતા રે
દયા ધરમ તો, સગવડે વીસરી જાતાં, સ્વાર્થ એનાં જ્યાં ટકરાતાં રે
કાપવા માયાના બંધન, તો જગમાં આવ્યા, રહ્યા માયામાં તો સદા બંધાઈ રે
વાટે વાટે રહ્યા વિકારોથી તો પીડાઈ, રહ્યા તોયે વિકારોમાં રચ્યાપચ્યા રે
પ્રભુને ગોતવા, વાતો તો ખૂબ કરતા, અંતે, માયા પાછળ દોડી જાતાં રે
અનુભવો તો જીવનમાં જોઈને પણ, આંખ એમની તો ના ખૂલતી રે
વિશ્વાસે તો સદા પ્રભુજી રીઝતા, જીવનમાં વિશ્વાસઘાતી બનતાં રે
વાંચી પુરાણો ને શાસ્ત્રોના ખૂબ થોથાં, રહેતા તોયે જીવનમાં કોરાં ને કોરાં રે
શાંતિ કાજે અહીં તહીં તો ખૂબ ઘૂમતાં, ભર્યો રહે હૈયે શાંતિનો ભંડાર રે
બહાર તો સદા મૂર્તિ છે પ્રભુની સ્થાપી, રહે હૈયાના આસન સદા ખાલી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chatī āṁkhē tō sahu kūvāmāṁ paḍatāṁ, chē āṁdhalāṁ tō jagamāṁ nara nē nārī rē
karmō tō sahu jagamāṁ karatā rahīnē, malatā phala tō māṭhā, khūba pastātā rē
dayā dharama tō, sagavaḍē vīsarī jātāṁ, svārtha ēnāṁ jyāṁ ṭakarātāṁ rē
kāpavā māyānā baṁdhana, tō jagamāṁ āvyā, rahyā māyāmāṁ tō sadā baṁdhāī rē
vāṭē vāṭē rahyā vikārōthī tō pīḍāī, rahyā tōyē vikārōmāṁ racyāpacyā rē
prabhunē gōtavā, vātō tō khūba karatā, aṁtē, māyā pāchala dōḍī jātāṁ rē
anubhavō tō jīvanamāṁ jōīnē paṇa, āṁkha ēmanī tō nā khūlatī rē
viśvāsē tō sadā prabhujī rījhatā, jīvanamāṁ viśvāsaghātī banatāṁ rē
vāṁcī purāṇō nē śāstrōnā khūba thōthāṁ, rahētā tōyē jīvanamāṁ kōrāṁ nē kōrāṁ rē
śāṁti kājē ahīṁ tahīṁ tō khūba ghūmatāṁ, bharyō rahē haiyē śāṁtinō bhaṁḍāra rē
bahāra tō sadā mūrti chē prabhunī sthāpī, rahē haiyānā āsana sadā khālī rē

Explanation in English
In this bhajan of life approach,
He is saying...
Eyes can see, still everyone jumps into a well, such is the blindness of men and women of this world.
Everyone continues to do karmas (actions), in the world, when the fruits received are sour (unbearable), then regrets are many.
Kindness and religion is forgotten as soon as the self interest is surfaced.
We have come to this world to break free from the bondages of the illusion, instead we always remain tied to the illusion.
Every which way, we are suffering because of our disorders, still we continue to indulge in our disorders.
To find The God, we speak a lot, still we keep running back to the illusion.
Even after experiencing many experiences, we have not woken up (never realized).
God is revealed by faith and trust, instead we became treacherous.
We read many scriptures and holy books, but the pages of the book of our life have remained blank.
We wandered around a lot in search of peace, not understanding that the peace is within the heart.
Everywhere we created idols of God, but the place for God in the heart remained empty.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is very beautifully explaining that after taking the birth of a human, we are doing exactly opposite of what we are meant to do. The purpose of human life is to break free of the effects of Karmas (actions), to remove the bondages, to destroy our disorders, to do selfless work and to find Divine within us. Instead, we are involved in doing futile karmas (actions), creating more bondages, indulging in disorders, and searching for Divine everywhere else. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is also explaining that we are aware of the difference between right and wrong, but eventually, self interest and convenience prevails in our heart. Having just good intention is not enough, the purpose and focus and efforts should remain genuine.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to be aware, alert and sincere in our purpose.

First...10061007100810091010...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall