Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1011 | Date: 30-Sep-1987
છે ‘મા’ તું તો કેવી શક્તિ, વ્યાપી સઘળે તોય દેખાતી નથી
Chē ‘mā' tuṁ tō kēvī śakti, vyāpī saghalē tōya dēkhātī nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1011 | Date: 30-Sep-1987

છે ‘મા’ તું તો કેવી શક્તિ, વ્યાપી સઘળે તોય દેખાતી નથી

  Audio

chē ‘mā' tuṁ tō kēvī śakti, vyāpī saghalē tōya dēkhātī nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-09-30 1987-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12500 છે ‘મા’ તું તો કેવી શક્તિ, વ્યાપી સઘળે તોય દેખાતી નથી છે ‘મા’ તું તો કેવી શક્તિ, વ્યાપી સઘળે તોય દેખાતી નથી

કરતી રહી સહાય તો સહુને, તોય તું તો સમજાતી નથી

પોકારતાં તો તું વહારે ચડતી, દૂર તો તું રહેતી નથી

તેજે-તેજે તો તું રેલાઈ રહી, તોય જગમાં તું તો જડતી નથી

સાન તો સહુની ઠેકાણે લાવે, તોય ક્રોધ તો તું કરતી નથી

દયા સહુ પર તો વરસાવી રહી, નાસમજને એ દેખાતી નથી

પ્રેમે-પ્રેમે તો નવરાવે સહુને, તારા પ્રેમમાં તો કમી નથી

પાપીઓને પણ ગળે લગાવે, ભેદભાવ તો દેખાતો નથી

કર્મો કેરી લાકડીએ મારે, લાકડી તારી તો દેખાતી નથી

કાળે-કાળે સળગાવે સહુને, જ્વાળા એની તો દેખાતી નથી
https://www.youtube.com/watch?v=1XXCbao1RqU
View Original Increase Font Decrease Font


છે ‘મા’ તું તો કેવી શક્તિ, વ્યાપી સઘળે તોય દેખાતી નથી

કરતી રહી સહાય તો સહુને, તોય તું તો સમજાતી નથી

પોકારતાં તો તું વહારે ચડતી, દૂર તો તું રહેતી નથી

તેજે-તેજે તો તું રેલાઈ રહી, તોય જગમાં તું તો જડતી નથી

સાન તો સહુની ઠેકાણે લાવે, તોય ક્રોધ તો તું કરતી નથી

દયા સહુ પર તો વરસાવી રહી, નાસમજને એ દેખાતી નથી

પ્રેમે-પ્રેમે તો નવરાવે સહુને, તારા પ્રેમમાં તો કમી નથી

પાપીઓને પણ ગળે લગાવે, ભેદભાવ તો દેખાતો નથી

કર્મો કેરી લાકડીએ મારે, લાકડી તારી તો દેખાતી નથી

કાળે-કાળે સળગાવે સહુને, જ્વાળા એની તો દેખાતી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē ‘mā' tuṁ tō kēvī śakti, vyāpī saghalē tōya dēkhātī nathī

karatī rahī sahāya tō sahunē, tōya tuṁ tō samajātī nathī

pōkāratāṁ tō tuṁ vahārē caḍatī, dūra tō tuṁ rahētī nathī

tējē-tējē tō tuṁ rēlāī rahī, tōya jagamāṁ tuṁ tō jaḍatī nathī

sāna tō sahunī ṭhēkāṇē lāvē, tōya krōdha tō tuṁ karatī nathī

dayā sahu para tō varasāvī rahī, nāsamajanē ē dēkhātī nathī

prēmē-prēmē tō navarāvē sahunē, tārā prēmamāṁ tō kamī nathī

pāpīōnē paṇa galē lagāvē, bhēdabhāva tō dēkhātō nathī

karmō kērī lākaḍīē mārē, lākaḍī tārī tō dēkhātī nathī

kālē-kālē salagāvē sahunē, jvālā ēnī tō dēkhātī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of conversation with Divine Mother, He is introspecting,

He is saying...

O Divine Mother, you are an energy, that has spread everywhere, still cannot be seen.

O Divine Mother, you have been helping everyone, still cannot be understood.

Upon calling, you immediately come to help, you are not staying that far away.

You radiance is flowing everywhere, still you cannot be found anywhere in the world.

You bring everyone back to their senses, still you never get angry.

You are showering compassion on everyone, unfortunately, the ignorant doesn’t understand.

You bless everyone with your love, there is no limit to your love, such is your infinite love.

You embrace even the sinners, there is no discrimination in your heart.

You hit with the stick of Karma (Law of cause and effect), still that stick is not seen.

Time and time again, you teach lesson to everyone by putting them on fire (test), still the flame of this fire is not seen.

Kaka is introspecting that Divine Mother is a Mother in true sense. She loves her children immensely, and also teaches them lesson when required. She is compassionate and also disciplinarian. She is forgiving and also non forgiving. Her love is eternal. Her caring is eternal. Her grace is eternal.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1011 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...100910101011...Last