Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1020 | Date: 07-Oct-1987
બાળ તો છે સહુ જગના, છે એ માતાના દુશ્મન, માત સર્વની રે
Bāla tō chē sahu jaganā, chē ē mātānā duśmana, māta sarvanī rē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1020 | Date: 07-Oct-1987

બાળ તો છે સહુ જગના, છે એ માતાના દુશ્મન, માત સર્વની રે

  No Audio

bāla tō chē sahu jaganā, chē ē mātānā duśmana, māta sarvanī rē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-10-07 1987-10-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12509 બાળ તો છે સહુ જગના, છે એ માતાના દુશ્મન, માત સર્વની રે બાળ તો છે સહુ જગના, છે એ માતાના દુશ્મન, માત સર્વની રે

લાગે તો ભલે કદી એ આકરી, માખણથી પોચી હૈયે તો રે

ભૂલો બાળકો કરે તો જ્યારે, પડે તિરાડ એને હૈયે રે

તોય બાળકોને દૂર ના કરતી, તૈયાર છે સદા માફી કાજે રે

દૃષ્ટિ એની છે સહુ પર સરખી, ઊંચ-નીચના ભેદ ના જોતી રે

ભરે જે કોઈ એક ડગ એની સામે, સામે તો એ દોડતી રે

મંગળકારી છે સદાય માતા, મંગળ તો સહુનું કરતી રે

પાપહારિણી છે તો માતા, પાપ તો સહુનાં હરતી રે

કપટ એની પાસે ના ચાલે, કપટ તો એ જાણી લેતી રે

બાળ બની જાશો જો એની પાસે, માતૃભાવ તો એ ધરતી રે
View Original Increase Font Decrease Font


બાળ તો છે સહુ જગના, છે એ માતાના દુશ્મન, માત સર્વની રે

લાગે તો ભલે કદી એ આકરી, માખણથી પોચી હૈયે તો રે

ભૂલો બાળકો કરે તો જ્યારે, પડે તિરાડ એને હૈયે રે

તોય બાળકોને દૂર ના કરતી, તૈયાર છે સદા માફી કાજે રે

દૃષ્ટિ એની છે સહુ પર સરખી, ઊંચ-નીચના ભેદ ના જોતી રે

ભરે જે કોઈ એક ડગ એની સામે, સામે તો એ દોડતી રે

મંગળકારી છે સદાય માતા, મંગળ તો સહુનું કરતી રે

પાપહારિણી છે તો માતા, પાપ તો સહુનાં હરતી રે

કપટ એની પાસે ના ચાલે, કપટ તો એ જાણી લેતી રે

બાળ બની જાશો જો એની પાસે, માતૃભાવ તો એ ધરતી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bāla tō chē sahu jaganā, chē ē mātānā duśmana, māta sarvanī rē

lāgē tō bhalē kadī ē ākarī, mākhaṇathī pōcī haiyē tō rē

bhūlō bālakō karē tō jyārē, paḍē tirāḍa ēnē haiyē rē

tōya bālakōnē dūra nā karatī, taiyāra chē sadā māphī kājē rē

dr̥ṣṭi ēnī chē sahu para sarakhī, ūṁca-nīcanā bhēda nā jōtī rē

bharē jē kōī ēka ḍaga ēnī sāmē, sāmē tō ē dōḍatī rē

maṁgalakārī chē sadāya mātā, maṁgala tō sahunuṁ karatī rē

pāpahāriṇī chē tō mātā, pāpa tō sahunāṁ haratī rē

kapaṭa ēnī pāsē nā cālē, kapaṭa tō ē jāṇī lētī rē

bāla banī jāśō jō ēnī pāsē, mātr̥bhāva tō ē dharatī rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati devotional bhajan,

He is saying...

All are children of this world, they are not the enemies of Divine Mother, she is the mother of everyone.

She may look harsh sometimes, but actually, she is softer than the butter.

When children make mistakes, it is her heart that gets pierced.

Still, she is not able to keep them away, she is always ready to forgive.

She treats everyone equally, she doesn’t differentiate between anyone.

Whoever takes a step towards her, she comes running to them.

She is Auspicious Divine Mother, she is the one looking out for welfare of everyone.

She is the destroyer of sins, she destroys everyone’s sins.

Trickery doesn’t work with her, she immediately comes to know about the deception.

If you become her child, then she will hold you forever with all the motherly love.

Kaka is beautifully describing motherly love of Divine Mother for all her children of this world. Divine Mother is the one taking care of everyone, she is the protector, she is the destroyer, and she is the nurturer of this entire world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1020 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...101810191020...Last