Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1025 | Date: 12-Oct-1987
ના ભૂખ સતાવે, ના પ્યાસ સતાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’
Nā bhūkha satāvē, nā pyāsa satāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1025 | Date: 12-Oct-1987

ના ભૂખ સતાવે, ના પ્યાસ સતાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

  Audio

nā bhūkha satāvē, nā pyāsa satāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-10-12 1987-10-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12514 ના ભૂખ સતાવે, ના પ્યાસ સતાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’ ના ભૂખ સતાવે, ના પ્યાસ સતાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના ઠંડી ધ્રુજાવે, ના તાપ તપાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

આદિ પણ ત્યાં છે, અંત પણ ત્યાં છે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના થાક ભી લાગે, ના કામ ભી જાગે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

પહોંચતાં ધામે તારા, ફેરા જગના મિટાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

સુખ ભી ભુલાવે, દુઃખ ભી ભુલાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ક્રોધ ભી ના જાગે, લોભ ભી ના જાગે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના મળે અંધકાર, છે ત્યાં તેજ તણો ભંડાર, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના પવન તો વાયે, ના વર્ષા ભીંજાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ન નર ભી ત્યાં, ન નારી ભી ત્યાં, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના પાપ ત્યાં ચાલે, ના પુણ્ય ભી ચાલે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

તારી કૃપા વિના માડી, ત્યાં કોઈ ના પહોંચે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’
https://www.youtube.com/watch?v=eqPt4I-k7nE
View Original Increase Font Decrease Font


ના ભૂખ સતાવે, ના પ્યાસ સતાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના ઠંડી ધ્રુજાવે, ના તાપ તપાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

આદિ પણ ત્યાં છે, અંત પણ ત્યાં છે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના થાક ભી લાગે, ના કામ ભી જાગે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

પહોંચતાં ધામે તારા, ફેરા જગના મિટાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

સુખ ભી ભુલાવે, દુઃખ ભી ભુલાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ક્રોધ ભી ના જાગે, લોભ ભી ના જાગે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના મળે અંધકાર, છે ત્યાં તેજ તણો ભંડાર, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના પવન તો વાયે, ના વર્ષા ભીંજાવે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ન નર ભી ત્યાં, ન નારી ભી ત્યાં, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

ના પાપ ત્યાં ચાલે, ના પુણ્ય ભી ચાલે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’

તારી કૃપા વિના માડી, ત્યાં કોઈ ના પહોંચે, છે અનોખું ધામ તારું રે ‘મા’
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā bhūkha satāvē, nā pyāsa satāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

nā ṭhaṁḍī dhrujāvē, nā tāpa tapāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

ādi paṇa tyāṁ chē, aṁta paṇa tyāṁ chē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

nā thāka bhī lāgē, nā kāma bhī jāgē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

pahōṁcatāṁ dhāmē tārā, phērā jaganā miṭāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

sukha bhī bhulāvē, duḥkha bhī bhulāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

krōdha bhī nā jāgē, lōbha bhī nā jāgē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

nā malē aṁdhakāra, chē tyāṁ tēja taṇō bhaṁḍāra, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

nā pavana tō vāyē, nā varṣā bhīṁjāvē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

na nara bhī tyāṁ, na nārī bhī tyāṁ, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

nā pāpa tyāṁ cālē, nā puṇya bhī cālē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'

tārī kr̥pā vinā māḍī, tyāṁ kōī nā pahōṁcē, chē anōkhuṁ dhāma tāruṁ rē ‘mā'
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is describing one’s state after attaining salvation.

He is saying...

The hunger is not felt, even the thirst is not felt, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

The cold is not felt, even the heat is not felt, such is the unique abode of yours, O Divine Mother.

There is no beginning, and there is no end too, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

Fatigue is not felt, and desire is also not experienced, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

After reaching your abode, the cycle of births totally ends, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

The happiness is forgotten, and the grief is also forgotten, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

The anger doesn’t rise, and the greed also doesn’t rise, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

The darkness is not found, there is only treasure of radiance, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

The wind doesn’t blow, and the rain doesn’t fall, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

There are no men, and there are no women, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

There is no sin, and there is no virtue also, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

Without your grace, O Mother, no one can reach there, such is a unique abode of yours, O Divine Mother.

Kaka is explaining about what happens when one attains salvation. No senses, no feelings, no gender, no attributes, no beginning, no end. There is only infinite Divine radiance. This cannot be attained without the grace of Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1025 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...102410251026...Last