Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1031 | Date: 19-Oct-1987
ક્ષણે-ક્ષણે માથે મોત ઘૂમે, ડરીશ ક્યાં સુધી તું એનાથી
Kṣaṇē-kṣaṇē māthē mōta ghūmē, ḍarīśa kyāṁ sudhī tuṁ ēnāthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1031 | Date: 19-Oct-1987

ક્ષણે-ક્ષણે માથે મોત ઘૂમે, ડરીશ ક્યાં સુધી તું એનાથી

  No Audio

kṣaṇē-kṣaṇē māthē mōta ghūmē, ḍarīśa kyāṁ sudhī tuṁ ēnāthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-10-19 1987-10-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12520 ક્ષણે-ક્ષણે માથે મોત ઘૂમે, ડરીશ ક્યાં સુધી તું એનાથી ક્ષણે-ક્ષણે માથે મોત ઘૂમે, ડરીશ ક્યાં સુધી તું એનાથી

હસતા-હસતા સત્કારજે એને, કરીને પૂરી તૈયારી

ભેદભાવ રાખ્યા ન એણે, નાના-મોટા સહુને લીધા સમાવી

જન્મ્યા એ ના છટક્યા, કરી કોશિશ બચવા એમાંથી

ના દેખાયે, સમય પર પકડે, છે બંધાયો તો સમય એનાથી

ભેટવું પડશે એક દિવસ એને, લેજે આ વાત સ્વીકારી

ના લેવા દેશે એક શ્વાસ વધુ, પકડશે શ્વાસ પૂરા થવાથી

ના જોતું એ સુખી કે દુઃખી, સમય પર જાતું સહુને ભેટી

અવતારીઓએ પણ રાખી આમન્યા, હસતા-હસતા એને સત્કારી
View Original Increase Font Decrease Font


ક્ષણે-ક્ષણે માથે મોત ઘૂમે, ડરીશ ક્યાં સુધી તું એનાથી

હસતા-હસતા સત્કારજે એને, કરીને પૂરી તૈયારી

ભેદભાવ રાખ્યા ન એણે, નાના-મોટા સહુને લીધા સમાવી

જન્મ્યા એ ના છટક્યા, કરી કોશિશ બચવા એમાંથી

ના દેખાયે, સમય પર પકડે, છે બંધાયો તો સમય એનાથી

ભેટવું પડશે એક દિવસ એને, લેજે આ વાત સ્વીકારી

ના લેવા દેશે એક શ્વાસ વધુ, પકડશે શ્વાસ પૂરા થવાથી

ના જોતું એ સુખી કે દુઃખી, સમય પર જાતું સહુને ભેટી

અવતારીઓએ પણ રાખી આમન્યા, હસતા-હસતા એને સત્કારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kṣaṇē-kṣaṇē māthē mōta ghūmē, ḍarīśa kyāṁ sudhī tuṁ ēnāthī

hasatā-hasatā satkārajē ēnē, karīnē pūrī taiyārī

bhēdabhāva rākhyā na ēṇē, nānā-mōṭā sahunē līdhā samāvī

janmyā ē nā chaṭakyā, karī kōśiśa bacavā ēmāṁthī

nā dēkhāyē, samaya para pakaḍē, chē baṁdhāyō tō samaya ēnāthī

bhēṭavuṁ paḍaśē ēka divasa ēnē, lējē ā vāta svīkārī

nā lēvā dēśē ēka śvāsa vadhu, pakaḍaśē śvāsa pūrā thavāthī

nā jōtuṁ ē sukhī kē duḥkhī, samaya para jātuṁ sahunē bhēṭī

avatārīōē paṇa rākhī āmanyā, hasatā-hasatā ēnē satkārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Pujya Kaka, our Guruji has evolved us as a person, as a devotee and as a student of spirituality. He has taken us on a journey of awareness and change in our priorities, our focus and our faith in Divine. In this Gujarati bhajan, he is introspecting on the true nature of mortal life (Death).

He is saying...

Every moment, the death is circling over the head, for how long you will feel frightened by it.

Welcome it with smiling face, by preparing yourself completely.

It has not differentiated, it has absorbed young and old everyone.

Once born, no one will get away from it, even if efforts are made to stay away from it.

It is never seen, it catches everyone according to their time.

Everyone’s finite time is bounded by it.

One day, everyone will have to embrace it. Accept this fact of life.

It will not allow you to take even one breath more, it will take you once your stipulated breaths are finished.

It doesn’t check it you are happy or sad, upon finished time, it embraces everyone.

Even incarnated has also acknowledged this fact and has welcomed it with smile.

Kaka is reminding us of our transitory existence as humans in this world. Death of a body of a living being is inevitable. Either we can be in fear of it or we can be free of the fear. With deeper understanding and grace of guru, we can welcome death with a smile. Life and death are two sides of the same coin. The ultimate fact of life is death, it is the true nature of life. We do not have any choice in the matter of death, but we surely have a choice in our approach towards it and understanding of it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1031 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...103010311032...Last