Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1042 | Date: 01-Nov-1987
આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું
Ātama jātāṁ tananuṁ tēja tō harāī gayuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1042 | Date: 01-Nov-1987

આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું

  No Audio

ātama jātāṁ tananuṁ tēja tō harāī gayuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-11-01 1987-11-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12531 આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું

સુખે-દુઃખે રહ્યા સાથે, મોત જુદા પાડી ગયું

પ્રારબ્ધે તો કીધા ભેગા, મોતે પાડ્યા જુદા

અતૂટ એવા તાંતણાને મોત તો તોડી ગયું

ફર્યા સાથે, રહ્યા સાથે, ઊંઘમાં ભી રહ્યા સાથે

એક અનંત નિદ્રાએ પડ્યું, બીજું ક્યાંય ઊડી ગયું

દૃષ્ટિમાંથી, દૃષ્ટિનું તેજ આજ નીકળી ગયું

આતમ જાતાં, તન તો શૂન્ય બની ગયું

વાચા ભી તો ગઈ અટકી, મૌન ત્યાં છવાઈ ગયું

સૌ તો રહ્યા જોતા એને, એ ક્યાંય ખોવાઈ ગયું

તનનાં બંધન તોડી આજે, વહાલાને ભી દીધા છોડી

મોત તો આજે, ક્યાંનું ક્યાં તો લઈ ગયું
View Original Increase Font Decrease Font


આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું

સુખે-દુઃખે રહ્યા સાથે, મોત જુદા પાડી ગયું

પ્રારબ્ધે તો કીધા ભેગા, મોતે પાડ્યા જુદા

અતૂટ એવા તાંતણાને મોત તો તોડી ગયું

ફર્યા સાથે, રહ્યા સાથે, ઊંઘમાં ભી રહ્યા સાથે

એક અનંત નિદ્રાએ પડ્યું, બીજું ક્યાંય ઊડી ગયું

દૃષ્ટિમાંથી, દૃષ્ટિનું તેજ આજ નીકળી ગયું

આતમ જાતાં, તન તો શૂન્ય બની ગયું

વાચા ભી તો ગઈ અટકી, મૌન ત્યાં છવાઈ ગયું

સૌ તો રહ્યા જોતા એને, એ ક્યાંય ખોવાઈ ગયું

તનનાં બંધન તોડી આજે, વહાલાને ભી દીધા છોડી

મોત તો આજે, ક્યાંનું ક્યાં તો લઈ ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ātama jātāṁ tananuṁ tēja tō harāī gayuṁ

sukhē-duḥkhē rahyā sāthē, mōta judā pāḍī gayuṁ

prārabdhē tō kīdhā bhēgā, mōtē pāḍyā judā

atūṭa ēvā tāṁtaṇānē mōta tō tōḍī gayuṁ

pharyā sāthē, rahyā sāthē, ūṁghamāṁ bhī rahyā sāthē

ēka anaṁta nidrāē paḍyuṁ, bījuṁ kyāṁya ūḍī gayuṁ

dr̥ṣṭimāṁthī, dr̥ṣṭinuṁ tēja āja nīkalī gayuṁ

ātama jātāṁ, tana tō śūnya banī gayuṁ

vācā bhī tō gaī aṭakī, mauna tyāṁ chavāī gayuṁ

sau tō rahyā jōtā ēnē, ē kyāṁya khōvāī gayuṁ

tananāṁ baṁdhana tōḍī ājē, vahālānē bhī dīdhā chōḍī

mōta tō ājē, kyāṁnuṁ kyāṁ tō laī gayuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is expressing about connection between the soul and the body.

He is saying...

As the soul leaves, the life in the body is finished,

The soul and the body lived together in happy and sad times, death made them apart.

Destiny got them together, but the death made them apart,

Such unbreakable thread was broken in the event of the death.

They wandered together, they stayed together, they lived together even in the sleep.

One got into infinite sleep and the other one flew away somewhere.

The power of vision is gone from the eyes today,

As the soul left, the body became nil.

Even the speech is lost and the silence prevailed.

Everyone kept looking at the body, but the soul went away somewhere else.

Leaving the bonds of body and leaving the dear ones today,

Death took the soul away where and where.

Kaka is explaining how body is left without a life, when soul leaves this body. Kaka is expressing the experience of death of a body and release of a soul very vividly. He is emphasising on a fact that this body is nothing without the energy of the soul. Togetherness of a lifetime just ends in a fraction of a moment, the eternal Soul vanishes to somewhere else and the perishable body just lies speechless, movement less and lifeless. The soul gets released and the body gets discharged, such is the ultimate fact of transient existence of our body.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1042 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...104210431044...Last