BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1042 | Date: 01-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું

  No Audio

Aatam Jata Tannu Tez Toh Harai Gayu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-11-01 1987-11-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12531 આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું
સુખે દુઃખે રહ્યા સાથે, મોત જુદા પાડી ગયું
પ્રારબ્ધે તો કીધાં ભેગા, મોતે પાડયા જુદા
અતૂટ એવા તાંતણાને મોત તો તોડી ગયું
ફર્યા સાથે, રહ્યા સાથે, ઊંઘમાં ભી રહ્યા સાથે
એક અનંત નિંદ્રાએ પડયું, બીજું ક્યાંય ઊડી ગયું
દૃષ્ટિમાંથી, દૃષ્ટિનું તેજ આજ નીકળી ગયું
આતમ જાતાં, તન તો શૂન્ય બની ગયું
વાચા ભી તો ગઈ અટકી, મૌન ત્યાં છવાઈ ગયું
સૌ તો રહ્યા જોતા એને, એ ક્યાંય ખોવાઈ ગયું
તનના બંધન તોડી આજે, વ્હાલાને ભી દીધા છોડી
મોત તો આજે, ક્યાંનું ક્યાં તો લઈ ગયું
Gujarati Bhajan no. 1042 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આતમ જાતાં તનનું તેજ તો હરાઈ ગયું
સુખે દુઃખે રહ્યા સાથે, મોત જુદા પાડી ગયું
પ્રારબ્ધે તો કીધાં ભેગા, મોતે પાડયા જુદા
અતૂટ એવા તાંતણાને મોત તો તોડી ગયું
ફર્યા સાથે, રહ્યા સાથે, ઊંઘમાં ભી રહ્યા સાથે
એક અનંત નિંદ્રાએ પડયું, બીજું ક્યાંય ઊડી ગયું
દૃષ્ટિમાંથી, દૃષ્ટિનું તેજ આજ નીકળી ગયું
આતમ જાતાં, તન તો શૂન્ય બની ગયું
વાચા ભી તો ગઈ અટકી, મૌન ત્યાં છવાઈ ગયું
સૌ તો રહ્યા જોતા એને, એ ક્યાંય ખોવાઈ ગયું
તનના બંધન તોડી આજે, વ્હાલાને ભી દીધા છોડી
મોત તો આજે, ક્યાંનું ક્યાં તો લઈ ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ātama jātāṁ tananuṁ tēja tō harāī gayuṁ
sukhē duḥkhē rahyā sāthē, mōta judā pāḍī gayuṁ
prārabdhē tō kīdhāṁ bhēgā, mōtē pāḍayā judā
atūṭa ēvā tāṁtaṇānē mōta tō tōḍī gayuṁ
pharyā sāthē, rahyā sāthē, ūṁghamāṁ bhī rahyā sāthē
ēka anaṁta niṁdrāē paḍayuṁ, bījuṁ kyāṁya ūḍī gayuṁ
dr̥ṣṭimāṁthī, dr̥ṣṭinuṁ tēja āja nīkalī gayuṁ
ātama jātāṁ, tana tō śūnya banī gayuṁ
vācā bhī tō gaī aṭakī, mauna tyāṁ chavāī gayuṁ
sau tō rahyā jōtā ēnē, ē kyāṁya khōvāī gayuṁ
tananā baṁdhana tōḍī ājē, vhālānē bhī dīdhā chōḍī
mōta tō ājē, kyāṁnuṁ kyāṁ tō laī gayuṁ

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, he is expressing about connection between the soul and the body.
He is saying...
As the soul leaves, the life in the body is finished,
The soul and the body lived together in happy and sad times, death made them apart.
Destiny got them together, but the death made them apart,
Such unbreakable thread was broken in the event of the death.
They wandered together, they stayed together, they lived together even in the sleep.
One got into infinite sleep and the other one flew away somewhere.
The power of vision is gone from the eyes today,
As the soul left, the body became nil.
Even the speech is lost and the silence prevailed.
Everyone kept looking at the body, but the soul went away somewhere else.
Leaving the bonds of body and leaving the dear ones today,
Death took the soul away where and where.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining how body is left without a life, when soul leaves this body. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is expressing the experience of death of a body and release of a soul very vividly. He is emphasising on a fact that this body is nothing without the energy of the soul. Togetherness of a lifetime just ends in a fraction of a moment, the eternal Soul vanishes to somewhere else and the perishable body just lies speechless, movement less and lifeless. The soul gets released and the body gets discharged, such is the ultimate fact of transient existence of our body.

First...10411042104310441045...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall