BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1045 | Date: 04-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

અહીં ફર્યો, તહીં ફર્યો, જગનો ખૂણેખૂણો ફરી વળ્યો

  No Audio

Ahi Faryo, Tahi Faryo, Jagno Khude Khudo Phari Valyo

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1987-11-04 1987-11-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12534 અહીં ફર્યો, તહીં ફર્યો, જગનો ખૂણેખૂણો ફરી વળ્યો અહીં ફર્યો, તહીં ફર્યો, જગનો ખૂણેખૂણો ફરી વળ્યો
સુખ કાજે તો બધે ફર્યો, અણસાર સુખનો તો ના મળ્યો
ગોત્યું સુખ તો મહેલમાં, વાસ દુઃખનો ત્યાં ભી દીઠો
ઝૂંપડીએ તો જઈને વસ્યો, દુઃખે તો પીછો ના છોડયો
સેવા કાજે તો ખૂબ ઘૂમ્યો, દુઃખી જોઈ, તો દુઃખી બન્યો
કરવા ભજન તો જ્યાં બેઠો, ચિત્તે ત્યાં તો દગો દીધો
કરવા પૂજન તો જ્યાં બેઠો, સંજોગે ને યાદે ના છોડયો
મૂર્તિ સામે બેસી રહ્યો, ચિત્ત સાથે તો જગમાં ઘૂમી વળ્યો
ફરી ફરી ખૂબ થાક્યો, છેડો તો સુખનો ના જડયો
વિકારો ને વિચારો છોડી, અંતરમાં તો જ્યાં ઊંડો ઊતર્યો
અંતરમાં જ્યાં ઉતરતો ગયો, સુખસાગર તો મળી ગયો
Gujarati Bhajan no. 1045 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અહીં ફર્યો, તહીં ફર્યો, જગનો ખૂણેખૂણો ફરી વળ્યો
સુખ કાજે તો બધે ફર્યો, અણસાર સુખનો તો ના મળ્યો
ગોત્યું સુખ તો મહેલમાં, વાસ દુઃખનો ત્યાં ભી દીઠો
ઝૂંપડીએ તો જઈને વસ્યો, દુઃખે તો પીછો ના છોડયો
સેવા કાજે તો ખૂબ ઘૂમ્યો, દુઃખી જોઈ, તો દુઃખી બન્યો
કરવા ભજન તો જ્યાં બેઠો, ચિત્તે ત્યાં તો દગો દીધો
કરવા પૂજન તો જ્યાં બેઠો, સંજોગે ને યાદે ના છોડયો
મૂર્તિ સામે બેસી રહ્યો, ચિત્ત સાથે તો જગમાં ઘૂમી વળ્યો
ફરી ફરી ખૂબ થાક્યો, છેડો તો સુખનો ના જડયો
વિકારો ને વિચારો છોડી, અંતરમાં તો જ્યાં ઊંડો ઊતર્યો
અંતરમાં જ્યાં ઉતરતો ગયો, સુખસાગર તો મળી ગયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ahīṁ pharyō, tahīṁ pharyō, jaganō khūṇēkhūṇō pharī valyō
sukha kājē tō badhē pharyō, aṇasāra sukhanō tō nā malyō
gōtyuṁ sukha tō mahēlamāṁ, vāsa duḥkhanō tyāṁ bhī dīṭhō
jhūṁpaḍīē tō jaīnē vasyō, duḥkhē tō pīchō nā chōḍayō
sēvā kājē tō khūba ghūmyō, duḥkhī jōī, tō duḥkhī banyō
karavā bhajana tō jyāṁ bēṭhō, cittē tyāṁ tō dagō dīdhō
karavā pūjana tō jyāṁ bēṭhō, saṁjōgē nē yādē nā chōḍayō
mūrti sāmē bēsī rahyō, citta sāthē tō jagamāṁ ghūmī valyō
pharī pharī khūba thākyō, chēḍō tō sukhanō nā jaḍayō
vikārō nē vicārō chōḍī, aṁtaramāṁ tō jyāṁ ūṁḍō ūtaryō
aṁtaramāṁ jyāṁ utaratō gayō, sukhasāgara tō malī gayō

Explanation in English
In this Gujarati bhajan on self awareness,
He is saying...
Roamed here, roamed there, roamed in every corner of the world,
For happiness, I wandered everywhere, but happiness was not found anywhere.
Tried looking for happiness in the palace, but unhappiness was residing there too.
I went and stayed in a hut, but unhappiness did not leave that place too.
I wandered a lot in giving service, but looking at grief stricken, I felt unhappy too.
As I sat down to recite the hymns, my mind betrayed me.
As I sat down to worship, the thoughts of my circumstances did not leave me.
I kept sitting in front of the idol, but my mind kept on wandering all over the world.
Wandering and wandering, I really got tired , but couldn’t find happiness.
Dispelling my disorders and thoughts, I entered deep in my consciousness, I found an ocean of joy.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that searching for happiness in places of the world like a palace or a hut and in your mind (where complexity prevails in abundance) is a futile exercise. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is reflecting that the source of true happiness is not in the outside world . Happiness can not be found when our mind and thoughts are not still, no matter where we go or do. We can not even worship or focus in Divine if our mind and thoughts are wandering. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to focus on discarding our thoughts which are identifying with our mind, eventually bringing only sorrows. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to explore the level of consciousness which is connected with our true self, our soul and eternal happiness will be attained obliviously.

First...10411042104310441045...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall