Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1047 | Date: 05-Nov-1987
મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો, આવો, આવો
Mama āṁgaṇiyē māḍī, ājē āvō, āvō, āvō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1047 | Date: 05-Nov-1987

મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો, આવો, આવો

  No Audio

mama āṁgaṇiyē māḍī, ājē āvō, āvō, āvō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-11-05 1987-11-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12536 મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો, આવો, આવો મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો, આવો, આવો

હૈયાનાં હેત તો આજે ખૂબ વરસાવો

અમ આંગણિયે માડી, શુભશક્તિ લાવો, લાવો, લાવો

કૃપાનાં કિરણો આજે ખૂબ વરસાવો

પડે આફત માડી, મદદે જલદી દોડી આવો, આવો, આવો

આવી અમ અંતરિયે, શાંતિ ફેલાવો

સુખ-શાંતિ ગઈ છે ભાગી, ફરી એને લાવો, લાવો, લાવો

અંધકાર હૈયાનો, આજે તો હટાવો

દર્શન દેવા અમને માડી, આજે તો આવો, આવો, આવો

હૈયાનાં પાપ અમારાં આજે તો બાળો

જ્ઞાન તરસ્યાં હૈયાં ઝંખે, આવો, આવો, આવો

જીવન તો અમારાં સભર બનાવો

આ બાળ કાજે માડી, આજે આવો, આવો, આવો

મમ હૈયે જીવન જ્યોત જલાવો
View Original Increase Font Decrease Font


મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો, આવો, આવો

હૈયાનાં હેત તો આજે ખૂબ વરસાવો

અમ આંગણિયે માડી, શુભશક્તિ લાવો, લાવો, લાવો

કૃપાનાં કિરણો આજે ખૂબ વરસાવો

પડે આફત માડી, મદદે જલદી દોડી આવો, આવો, આવો

આવી અમ અંતરિયે, શાંતિ ફેલાવો

સુખ-શાંતિ ગઈ છે ભાગી, ફરી એને લાવો, લાવો, લાવો

અંધકાર હૈયાનો, આજે તો હટાવો

દર્શન દેવા અમને માડી, આજે તો આવો, આવો, આવો

હૈયાનાં પાપ અમારાં આજે તો બાળો

જ્ઞાન તરસ્યાં હૈયાં ઝંખે, આવો, આવો, આવો

જીવન તો અમારાં સભર બનાવો

આ બાળ કાજે માડી, આજે આવો, આવો, આવો

મમ હૈયે જીવન જ્યોત જલાવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mama āṁgaṇiyē māḍī, ājē āvō, āvō, āvō

haiyānāṁ hēta tō ājē khūba varasāvō

ama āṁgaṇiyē māḍī, śubhaśakti lāvō, lāvō, lāvō

kr̥pānāṁ kiraṇō ājē khūba varasāvō

paḍē āphata māḍī, madadē jaladī dōḍī āvō, āvō, āvō

āvī ama aṁtariyē, śāṁti phēlāvō

sukha-śāṁti gaī chē bhāgī, pharī ēnē lāvō, lāvō, lāvō

aṁdhakāra haiyānō, ājē tō haṭāvō

darśana dēvā amanē māḍī, ājē tō āvō, āvō, āvō

haiyānāṁ pāpa amārāṁ ājē tō bālō

jñāna tarasyāṁ haiyāṁ jhaṁkhē, āvō, āvō, āvō

jīvana tō amārāṁ sabhara banāvō

ā bāla kājē māḍī, ājē āvō, āvō, āvō

mama haiyē jīvana jyōta jalāvō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying...

O Divine Mother, please come to my home today, please come, come, come.

Please shower your love in abundance today.

Please bring your Divine Energy to my home today, O Divine Mother, please bring, bring, bring.

Please shower the rays of your grace today,

When calamity strikes,please come to help quickly, O Mother, please come, come, come.

Please spread peace in my heart and soul today, Joy and peace has walked away, please bring it back, O Mother, please bring, bring, bring.

Please remove the darkness of my heart today.

To give your vision today, O Divine Mother, please come, come, come.

Please burn our sins today, O Mother, my heart is longing for true knowledge, please come, come, come.

Please make life fulfilling for this child today, O Mother, please come, come, come.

Please kindle the flame of life, O Divine Mother.

Kaka is praying for Divine Mother to come to his heart and soul and bring peace in his life, and he is praying for Divine Mother’s love, infinite grace and her vision. Kaka is praying for invoking Divinity within him with her grace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1047 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...104510461047...Last