BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1047 | Date: 05-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો આવો આવો

  No Audio

Mam Aangadiye Madi, Aaje Aavo Aavo Aavo

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-11-05 1987-11-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12536 મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો આવો આવો મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો આવો આવો
હૈયાના હેત તો આજે ખૂબ વરસાવો
અમ આંગણિયે માડી શુભશક્તિ લાવો લાવો લાવો
કૃપાના કિરણો આજે ખૂબ વરસાવો
પડે આફત માડી, મદદે જલદી દોડી આવો આવો આવો
આવી અમ અંતરિયે, શાંતિ ફેલાવો
સુખ શાંતિ ગઈ છે ભાગી, ફરી એને લાવો લાવો લાવો
અંધકાર હૈયાનો, આજે તો હટાવો
દર્શન દેવા અમને માડી, આજે તો આવો આવો આવો
હૈયાના પાપ અમારા આજે તો બાળો
જ્ઞાન તરસ્યાં હૈયા ઝંખે, આવો આવો આવો
જીવન તો અમારા સભર બનાવો
આ બાળ કાજે માડી, આજે આવો આવો આવો
મમ હૈયે જીવન જ્યોત જલાવો
Gujarati Bhajan no. 1047 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મમ આંગણિયે માડી, આજે આવો આવો આવો
હૈયાના હેત તો આજે ખૂબ વરસાવો
અમ આંગણિયે માડી શુભશક્તિ લાવો લાવો લાવો
કૃપાના કિરણો આજે ખૂબ વરસાવો
પડે આફત માડી, મદદે જલદી દોડી આવો આવો આવો
આવી અમ અંતરિયે, શાંતિ ફેલાવો
સુખ શાંતિ ગઈ છે ભાગી, ફરી એને લાવો લાવો લાવો
અંધકાર હૈયાનો, આજે તો હટાવો
દર્શન દેવા અમને માડી, આજે તો આવો આવો આવો
હૈયાના પાપ અમારા આજે તો બાળો
જ્ઞાન તરસ્યાં હૈયા ઝંખે, આવો આવો આવો
જીવન તો અમારા સભર બનાવો
આ બાળ કાજે માડી, આજે આવો આવો આવો
મમ હૈયે જીવન જ્યોત જલાવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mama āṁgaṇiyē māḍī, ājē āvō āvō āvō
haiyānā hēta tō ājē khūba varasāvō
ama āṁgaṇiyē māḍī śubhaśakti lāvō lāvō lāvō
kr̥pānā kiraṇō ājē khūba varasāvō
paḍē āphata māḍī, madadē jaladī dōḍī āvō āvō āvō
āvī ama aṁtariyē, śāṁti phēlāvō
sukha śāṁti gaī chē bhāgī, pharī ēnē lāvō lāvō lāvō
aṁdhakāra haiyānō, ājē tō haṭāvō
darśana dēvā amanē māḍī, ājē tō āvō āvō āvō
haiyānā pāpa amārā ājē tō bālō
jñāna tarasyāṁ haiyā jhaṁkhē, āvō āvō āvō
jīvana tō amārā sabhara banāvō
ā bāla kājē māḍī, ājē āvō āvō āvō
mama haiyē jīvana jyōta jalāvō

Explanation in English
In this Gujarati prayer bhajan,
He is praying...
O Divine Mother, please come to my home today, please come, come, come.
Please shower your love in abundance today.
Please bring your Divine Energy to my home today, O Divine Mother, please bring, bring, bring.
Please shower the rays of your grace today,
When calamity strikes,please come to help quickly, O Mother, please come, come, come.
Please spread peace in my heart and soul today, Joy and peace has walked away, please bring it back, O Mother, please bring, bring, bring.
Please remove the darkness of my heart today.
To give your vision today, O Divine Mother, please come, come, come.
Please burn our sins today, O Mother, my heart is longing for true knowledge, please come, come, come.
Please make life fulfilling for this child today, O Mother, please come, come, come.
Please kindle the flame of life, O Divine Mother.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is praying for Divine Mother to come to his heart and soul and bring peace in his life, and he is praying for Divine Mother’s love, infinite grace and her vision. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is praying for invoking Divinity within him with her grace.

First...10461047104810491050...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall