BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1048 | Date: 06-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

નામે નામે લાગે નોખાં, શક્તિ રૂપે છે સહુ સરખા

  No Audio

Name Name Lage Nokha, Shakti Rupe Che Sahu Sarkha

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-11-06 1987-11-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12537 નામે નામે લાગે નોખાં, શક્તિ રૂપે છે સહુ સરખા નામે નામે લાગે નોખાં, શક્તિ રૂપે છે સહુ સરખા
રૂપે રૂપે તો લાગે નોખાં, કાર્યરૂપે છે સહુ અનોખાં
જરૂરિયાતે જગમાં પ્રગટયા, કરી કાર્યો પાછા સિધાવ્યા
અંતર તો એમાં જેણે જોયા, સદા રહ્યા એ ભરમાયા
નર રૂપે ભી જગમાં આવ્યા, નારી રૂપે ભી પૂજાયા
જગકારણે જગમાં આવ્યા, કરી કાર્યો જગમાંથી ચાલ્યા
દેહરૂપે જ્યાં જગમાં પ્રગટયા, દેહ ધર્મ તો એણે પાળ્યા
ભાગ એના એવા ભજવ્યા, જગ સારા જોઈ રહ્યા
શક્તિમાંથી એ પ્રગટયા, બુંદે બુંદે શક્તિ દેખાયા
Gujarati Bhajan no. 1048 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નામે નામે લાગે નોખાં, શક્તિ રૂપે છે સહુ સરખા
રૂપે રૂપે તો લાગે નોખાં, કાર્યરૂપે છે સહુ અનોખાં
જરૂરિયાતે જગમાં પ્રગટયા, કરી કાર્યો પાછા સિધાવ્યા
અંતર તો એમાં જેણે જોયા, સદા રહ્યા એ ભરમાયા
નર રૂપે ભી જગમાં આવ્યા, નારી રૂપે ભી પૂજાયા
જગકારણે જગમાં આવ્યા, કરી કાર્યો જગમાંથી ચાલ્યા
દેહરૂપે જ્યાં જગમાં પ્રગટયા, દેહ ધર્મ તો એણે પાળ્યા
ભાગ એના એવા ભજવ્યા, જગ સારા જોઈ રહ્યા
શક્તિમાંથી એ પ્રગટયા, બુંદે બુંદે શક્તિ દેખાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nāmē nāmē lāgē nōkhāṁ, śakti rūpē chē sahu sarakhā
rūpē rūpē tō lāgē nōkhāṁ, kāryarūpē chē sahu anōkhāṁ
jarūriyātē jagamāṁ pragaṭayā, karī kāryō pāchā sidhāvyā
aṁtara tō ēmāṁ jēṇē jōyā, sadā rahyā ē bharamāyā
nara rūpē bhī jagamāṁ āvyā, nārī rūpē bhī pūjāyā
jagakāraṇē jagamāṁ āvyā, karī kāryō jagamāṁthī cālyā
dēharūpē jyāṁ jagamāṁ pragaṭayā, dēha dharma tō ēṇē pālyā
bhāga ēnā ēvā bhajavyā, jaga sārā jōī rahyā
śaktimāṁthī ē pragaṭayā, buṁdē buṁdē śakti dēkhāyā

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, he is talking about Incarnations of God.
He is saying...
With different names, manifestations are different, but the energy of all is the same.
With every form, they look different, and their causes are all unique.
With the need of the world, they manifested, and after fulfilling the cause , they went back straight.
Those who saw space in this, they always remained delusional.
They manifested as men and worshipped as women too.
They came to this world for this world, and left after fulfilling the cause.
Wherever they manifested with the body, they followed the function of the body.
They performed that part so well, that the whole world just kept watching.
They manifested out of energy, and they displayed this energy in every pore.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about The Incarnations of God in this world in different forms. God descended in different forms for the different needs of this world at the time, and performed their task to the astonishment of the people and went back straight after the fulfilment of the cause.

First...10461047104810491050...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall