Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1062 | Date: 14-Nov-1987
કસોટીની ધૂનમાં માડી (2) કાઢી નાખ ના અમારો કચ્ચરઘાણ
Kasōṭīnī dhūnamāṁ māḍī (2) kāḍhī nākha nā amārō kaccaraghāṇa

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1062 | Date: 14-Nov-1987

કસોટીની ધૂનમાં માડી (2) કાઢી નાખ ના અમારો કચ્ચરઘાણ

  No Audio

kasōṭīnī dhūnamāṁ māḍī (2) kāḍhī nākha nā amārō kaccaraghāṇa

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-11-14 1987-11-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12551 કસોટીની ધૂનમાં માડી (2) કાઢી નાખ ના અમારો કચ્ચરઘાણ કસોટીની ધૂનમાં માડી (2) કાઢી નાખ ના અમારો કચ્ચરઘાણ

બાળક છીએ, ભૂલો કરીએ, વધુ-ઓછું તો માગી લઈએ

   ‘મા’ અપાય તેટલું આપ - કાઢી...

વહેલી-મોડી અંકમાં લેશે, મુખે તો ચુંબન લેશે

   જ્યાં રડી પડીશું અમે તો માત - કાઢી...

પગલું એક આગળ વધશું, દોડી તું આવશે સામે

   બીજું બધું ભૂલી જાશે તું તો માત - કાઢી...

વારેઘડીએ સંભળાવીએ તને, કરીએ અમારી વાત

   સહી લેતી બધું તું, રહેતી તું ચૂપચાપ - કાઢી...

પોકારીએ તને જ્યારે-જ્યારે, યાદ કરીએ તને માત

   વહારે ચડતી તું તો, ના જોતી દિન કે રાત - કાઢી...

રાખે નજર સદા અમારા પર, જાવા ના દે નજર બહાર

   છે રીત તો તારી અનોખી માત - કાઢી...

બાળ છીએ, છીએ તો તારાં, મતિ અમારી સુધાર

   રાખ માડી અમારી આ વાત - કાઢી...
View Original Increase Font Decrease Font


કસોટીની ધૂનમાં માડી (2) કાઢી નાખ ના અમારો કચ્ચરઘાણ

બાળક છીએ, ભૂલો કરીએ, વધુ-ઓછું તો માગી લઈએ

   ‘મા’ અપાય તેટલું આપ - કાઢી...

વહેલી-મોડી અંકમાં લેશે, મુખે તો ચુંબન લેશે

   જ્યાં રડી પડીશું અમે તો માત - કાઢી...

પગલું એક આગળ વધશું, દોડી તું આવશે સામે

   બીજું બધું ભૂલી જાશે તું તો માત - કાઢી...

વારેઘડીએ સંભળાવીએ તને, કરીએ અમારી વાત

   સહી લેતી બધું તું, રહેતી તું ચૂપચાપ - કાઢી...

પોકારીએ તને જ્યારે-જ્યારે, યાદ કરીએ તને માત

   વહારે ચડતી તું તો, ના જોતી દિન કે રાત - કાઢી...

રાખે નજર સદા અમારા પર, જાવા ના દે નજર બહાર

   છે રીત તો તારી અનોખી માત - કાઢી...

બાળ છીએ, છીએ તો તારાં, મતિ અમારી સુધાર

   રાખ માડી અમારી આ વાત - કાઢી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kasōṭīnī dhūnamāṁ māḍī (2) kāḍhī nākha nā amārō kaccaraghāṇa

bālaka chīē, bhūlō karīē, vadhu-ōchuṁ tō māgī laīē

   ‘mā' apāya tēṭaluṁ āpa - kāḍhī...

vahēlī-mōḍī aṁkamāṁ lēśē, mukhē tō cuṁbana lēśē

   jyāṁ raḍī paḍīśuṁ amē tō māta - kāḍhī...

pagaluṁ ēka āgala vadhaśuṁ, dōḍī tuṁ āvaśē sāmē

   bījuṁ badhuṁ bhūlī jāśē tuṁ tō māta - kāḍhī...

vārēghaḍīē saṁbhalāvīē tanē, karīē amārī vāta

   sahī lētī badhuṁ tuṁ, rahētī tuṁ cūpacāpa - kāḍhī...

pōkārīē tanē jyārē-jyārē, yāda karīē tanē māta

   vahārē caḍatī tuṁ tō, nā jōtī dina kē rāta - kāḍhī...

rākhē najara sadā amārā para, jāvā nā dē najara bahāra

   chē rīta tō tārī anōkhī māta - kāḍhī...

bāla chīē, chīē tō tārāṁ, mati amārī sudhāra

   rākha māḍī amārī ā vāta - kāḍhī...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying...

In the whim of testing, O Divine Mother, please don’t beat us down.

We are your children, and make many mistakes. We ask for more sometimes, and less sometimes,

O Divine Mother, please give only what is to be given.

Sooner or later, you will take it into account and will love us, when we cry, O Divine Mother.

With one step forward, you come running to us, forgetting everything else, O Divine Mother.

Every now and then, we make you listen to our tales, you bear with all, while staying quiet and calm.

Whenever we call you and remember you, O Divine Mother, you support us without seeing day or night.

You are always looking out for us, you never deviate from that.

Your ways are so unique, O Divine Mother.

We are your children, please give us wisdom, please accept our request, O Divine Mother, please don’t beat us down.

Kaka is praying to Divine Mother and cajoling with Divine Mother that we are ignorant children of hers only, and to grace us with right intellect and wisdom to always do right.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1062 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...106010611062...Last